Za Lužánkami má vyrůst akvapark

Na místě současného chátrajícího bazénu za brněnskými Lužánkami má v příštích letech vzniknout akvapark. Město chce bazén, jehož majitel je od října loňského roku v konkurzu, odkoupit za 19 milionů korun. Poslední slovo bude mít zastupitelstvo. Brno by tak kromě stanovené ceny zaplatilo v prvním roce minimálně pět milionů korun, aby dostalo bazén ze současného havarijního stavu. Rozsáhlejší rekonstrukce včetně stavby akvaparku by měly proběhnout později.
   

Město Brno má nové webové stránky

Webové stránky města Brna mají od ledna nový vzhled. Prezentace návštěvníka navede podle toho, jestli hledá informace jako občan Brna, podnikatel nebo turista. V kategorii Správa města najdou Brňané kontakty na úředníky, instituce, městské části i odkaz na stránky primátora, kterému mohou poslat vzkaz. Pro studenty vysokých škol je zde nová sekce Youth zone. Návštěvníkům jsou k dispozici i virtuální procházky po Brně s komentářem o místních památkách. Stránky jsou momentálně ve zkušební verzi a tvůrci webu čekají na zpětnou vazbu.

www.brno.cz

   

Na Mendelově univerzitě otevírají dveře zájemcům o studium

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF) nabízí příležitost seznámit se s jejím prostředím všem zájemcům o studium nejen ekonomických, ale i informatických oborů. Fakulta jim otevírá své dveře 8. 1., 22. 1. a 12. 2. ve 13 hodin v posluchárně Q01 v budově Q. Speciální den pro uchazeče o informatické obory se bude konat 1. 3. ve stejném čase. Zájemci mohou navštívit unikátní pracoviště – laboratoř virtuální reality, prohlédnout si speciální učebnu vybavenou počítači od firmy Apple, seznámit se s informačním systémem fakulty a základními informacemi o studijních programech. Mohou také získat informace přímo od studentů PEF, kteří tento den pro uchazeče sami pořádají.
   

Čištění Brněnské přehrady pokračuje

V uplynulém týdnu začala další fáze čištění vodní nádrže na okraji Brna. Z holých břehů se odstraňují odpadky a rozbujelá zeleň, poté nastoupí těžká technika. Bagry odtěží část sedimentů a v dohledné době začne vápnění dna. Počátkem roku dojde po fázi vápnění ze země i z letadla na výstavbu tzv. aeračních věží, které mají za úkol provzdušňovat zbytek vody v nádrži. Všechna tato opatření mají v budoucnu zabránit přemnožování sinic. Veškeré práce na záchranu čistoty vody by měly přijít na dvě stě milionů korun, z nichž 160 milionů podle města a kraje pokryjí finance z Evropské unie. Voda začne do nádrže proudit podle plánu na jaře příštího roku. Na původní úroveň by se hladina měla vrátit v květnu.
   

Rektor Masarykovy univerzity jmenoval dva nové děkany

Dva nové děkany jmenoval rektor Masarykovy univerzity. Do čela Fakulty sportovních studií se od začátku roku 2010 postaví dosavadní proděkan pro celoživotní vzdělávání Jiří Nykodým. Vedení Lékařské fakulty se v únoru ujme Jiří Mayer z Interní hematonkologické kliniky. Kandidáta na nového děkana vybral počátkem týdne také akademický senát Přírodovědecké fakulty.
Vedení Lékařské fakulty se změní po sedmi letech. Stávajícího děkana Jana Žaloudíka, kterému již vypršela dvě funkční období, vystřídá ve funkci náměstek ředitele Fakultní nemocnice Brno pro onkologii a profesor na Interní hematoonkologické klinice Lékařské fakulty Jiří Mayer. Akademický senát Lékařské fakulty vybral nového děkana z celkem pěti kandidátů koncem října.
   

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně změní název

Na základě zákona č. 419/2009 Sb. se od 1. ledna 2010 změní název Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně na Mendelova univerzita v Brně. Pro změnu názvu se vedení univerzity rozhodlo vzhledem k velké šíři nabízených oborů, které ne vždy souvisejí se zemědělstvím a lesnictvím. Logo univerzity zůstane zachováno, změní se pouze v něm uvedený název univerzity.
   

V brněnských kostelích budou vystaveny historické betlémy

Stejně jako v předchozích dvou letech se v akci Historické betlémy v centru Brna představí obyvatelům a návštěvníkům jihomoravské metropole betlémy osmi chrámů v centru města. Konkrétně se jedná o katedrálu sv. Petra a Pavla, kostel sv. Jakuba, kostel sv. Tomáše, minoritský kostel sv. Janů, kostel sv. Maří Magdaleny, kostel sv. Michala, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže a jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Pro tuto příležitost je připravena brožura informující o historii jednotlivých betlémů, kterou návštěvníci získají v každém z uvedených kostelů. Brožura obsahuje navíc časový přehled, kdy jsou jednotlivé kostely k návštěvě betléma otevřeny. V příštím roce připravuje Pastorační středisko brněnské diecéze rozšíření letáčku o další brněnské kostely.
   

Masarykova univerzita představila Univerzitní víno

Masarykova univerzita představila Univerzitní víno pro akademický rok 2009/2010. Z červených vín získal toto ocenění Cabernet Moravia, jakostní, ročník 2008, z vinařství Štěpán Maňák, z bílých vín se tímto označením může chlubit Sauvignon, VOC, 2008, z vinařství Znovín Znojmo. Tato vína získala Diplom rektora Masarykovy univerzity a mohou po celý rok užívat titul Univerzitní víno. Vítězná vína pokřtil starobrněnský opat Lukáš Evžen Martinec.

   

Oprava vozovky na Kolišti skončí až 8. prosince

Při pravidelné kontrole parovodních a horkovodních sítí bylo pracovníky Tepláren Brno zjištěno poškození stropu šachty a zákrytových desek parovodu v ulici Koliště před křižovatkou s ulicí Cejl. V důsledku poškození došlo k částečnému propadení vozovky v trase parovodního kanálu. V rámci bezpečnosti silničního provozu došlo k okamžitému zahájení oprav. Výkopové práce začaly 18. listopadu a předpokládaný termín jejich ukončení je 8. prosince. S ohledem na nezbytnost dodržení technologických lhůt při tuhnutí nových betonových prvků nelze termín opravy zkrátit.
   

Strana 201 z 205