Ve Starém Lískovci přibude nová mateřská škola pro 170 dětí

Brno, 12. září 2021 - Ve Starém Lískovci bude nová sedmitřídní školka. Budova pro 170 dětí vznikne v lokalitě Západní brána. Studii a projektovou dokumentaci připraví společnost Ing. Michal Palaščak a romangale s. r. o., která se postará i o autorský dozor. Pro umístění byla vybrána jako nejvhodnější lokalita při ulici U Penzionu, kde se počítá s výstavbou nových bytů, čímž se v oblasti zvýší počet obyvatel o 3 500 až 4 000, s převahou mladých rodin. To vyžaduje i navýšení kapacit v oblasti předškolního vzdělávání odpovídající právě 7 třídám.

   

Město opravilo cesty na hřbitově ve Slatině

Brno, 10. září 2021 - Hřbitov ve Slatině prochází v posledních letech proměnou. V roce 2017 jej město nechalo rozšířit, následně opravilo páteřní komunikace a v letošním roce přišly na řadu všechny zbývající cesty.

   

Mendelova univerzita i letost spustí výuku pro seniory, bude prezenční

Brno, 9. září 2021 - Univerzita třetího věku Mendelovy univerzity v Brně začne podobně jako celá vysoká škola nadcházející školní rok s prezenční výukou. "Vyjde tak vstříc seniorům, pro které je osobní setkávání při výuce stejně důležité jako samotné vzdělávání. V případě zhoršující se epidemické situace je variantou hybridní výuka," říká necelý měsíc před zahájením školního roku Kateřina Pevná z Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU.

   

Šest brněnských městských částí dostane 24 milionů na zeleň

Brno, 8. září 2021 - V městské strategii pro příští desetiletí je jako jedna z priorit uveden cíl vytvořit a chránit provázaný systém zelené a modré infrastruktury v Brně. Proto Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna na jaře oslovil městské části s nabídkou spolupráce na přípravě a realizaci nových a revitalizaci nynějších ploch veřejné zeleně. Pokud to schválí zastupitelé, na projekty šesti městských částí půjde 24,2 milionu korun.

   

Na opravy silnic a chodníků v Brně půjde o 44 milionů víc

Brno, 6. září 2021 - Řešení havarijního stavu na odvodnění v souvislosti s přívalovými dešti, rozšíření prováděných nebo připravovaných oprav, údržba chodníků a zlepšení jejich schůdnosti nebo odstranění drobných závad ve sjízdnosti vozovek. Na tyto práce mají Brněnské komunikace od města dostat o 44 milionů korun víc, než kolik bylo určeno v letošním rozpočtu. Roční objem peněz na běžnou údržbu tak stoupne na téměř 337 milionů.

   

U Milosrdných bratří i v Úrazovce budou mít nové přístroje za téměř 300 milionů

Brno, 6. září 2021 - Nově vybavené jednotky intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitační oddělení, operační sály či diagnostická pracoviště budou mít díky dotaci z projektu REACT–EU Úrazová nemocnice v Brně a Nemocnice Milosrdných bratří. Město podpoří realizaci návratnou půjčkou pro obě zařízení, tyto prostředky budou nemocnice vracet po vyplacení dotace. Radní včera doporučili zastupitelům tento postup schválit.

   

Brno získá od Biskupství sochy na Dominikánském náměstí výměnou za kamenný kříž

Brno, 6. září 2021 - Město Brno uzavřelo směnný obchod s Biskupstvím brněnským a Římskokatolickou duchovní správou. Jedná se o výměnu soch u kostela sv. Michala na Dominikánském náměstí a kříže nacházejícího se v zahradách Biskupství. Konkrétně se jedná o sochy sv. Cyrila a sv. Metoděje, které budou nově patřit statutárnímu městu Brnu.

   

V Brně se za parkování platí převážně mobilem, rozvoj urychlil covid

Brno, 31. srpna 2021 – Najít parkovací hodiny, naťukat vše potřebné, posbírat drobné po kapsách a zase zpět k autu umístit za sklo parkovací lístek. A hlavně nezapomenout, kdy zaplacený čas končí. Tento typický postup placení parkovného bere za své. Lidé totiž k úhradě parkovného stále více využívají mobilní aplikace nebo webové služby, například v pražských modrých zónách to ani jinak nejde.

   

Polyfunkční dům v Bohunicích nabídne ubytování pro seniory i školku

Brno, 31. srpna 2021 - V čerstvě zkolaudovaném polyfunkčním domě Brně-Bohunicích začíná být rušno, blíží se začátek školního roku a tím pádem i otevření nové mateřské školy, která je jeho součástí. V nových bytech umístěných hned nad školkou se navíc už zabydleli senioři. Na blízku si tu tak budou dvě generace, nejmladší a ta nejstarší.

   

Strana 4 z 201