Italské dny na Špilberku připomenou 200 let od uvěznění italských karbonářů na hradě

Brno, 16. května 2022 - Muzeum města Brna a hrad Špilberk letos slaví dvě významná výročí spojená s italskou tematikou. Je tomu dvě stě let, kdy byli italští karbonáři, mimo jiné i Silvio Pellico a Pietro Maroncelli, přivezeni do Brna a uvězněni na Špilberku. Dále si připomínáme sté výročí od konání italské národní pouti do Brna. Při těchto příležitostech pořádá Muzeum města Brna ve dnech 20. – 22. 5. 2022 akci Italské dny na Špilberku.

   

Brno podpoří mezinárodní genetickou konferenci

Brno, 16. května 2022 - Brno v letošním roce zaštiťuje oslavy 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela. Při té příležitosti rada doporučila zastupitelům schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1,1 milionu korun na významnou mezinárodní konferenci Mendel Genetics Conference.

   

V Brně přibudou nová stanoviště kontejnerů na tříděný odpad

Brno, 11. května 2022 - V Brně je nyní 33 stanovišť podzemních kontejnerů a velký počet nadzemních. Jejich množství se však brzy rozroste díky finančním transferům jednotlivým městským částem na zřízení nových a opravu a úpravu stávajících stanovišť, a to jak nadzemních a podzemních, tak i nově polopodzemních. Radní doporučili zastupitelům částku na růst sítě pro třídění odpadu podpořit.

   

V Brně probíhají zápisy do ZŠ a MŠ, ukrajinské děti se mohou hlásit až v červnu

Brno, 10. května 2022 – V současné době na brněnských základních a mateřských školách probíhají zápisy. Rodiče mohou podávat žádosti na více škol zároveň. V základních školách je volných 4 581 míst a v mateřských školách 3 047. Vedení města garantuje místo ve školkách všem tříletým a starším brněnským dětem. Pro ukrajinské děti aktuálně místa ve školkách nejsou.

   

JAMU přijímá studenty z Ukrajiny, otevřela pro ně transparentní účet a učí je češtinu

Brno, 10. května 2022 – Třináct ukrajinských studentů prchajících před válkou v současné době studuje na obou fakultách brněnské akademie. Počty však mohou být ještě vyšší. JAMU navrch z iniciativy děkana Divadelní fakulty doc. Mgr. Petra Francána zřídila transparentní účet na pomoc ukrajinským studentům jako jednu z forem podpory jejich studia.

   

Brno má plán na dlouhodobou integraci uprchlíků z Ukrajiny

Brno, 9. května 2022 - Brněnští interkulturní pracovníci se zabývají integrací cizinců od roku 2018. Od prvních momentů vypuknutí války na Ukrajině je jejich práce klíčová při zvládání uprchlické vlny. Spektrum a intenzita práce se zásadně zintenzivnily, a aby město zvládalo začlenit ukrajinské příchozí v dlouhodobém kontextu efektivně, je nutné rozšířit základnu pracovníků.

   

Brňané za rok nasbírali do hnědých popelnic přes 1200 tun bioodpadu

Brno, 3. května 2022 – V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236 tun biologicky rozložitelného odpadu. Odpadová a svozová společnost SAKO Brno za ním v součtu najela 27 tisíc kilometrů a stávající hnědé popelnice souhrnně vysypala hned 44tisíckrát. Z bilance pilotního projektu sběru bioodpadu na území města Brna též vyplývá, že roční průměrná míra znečištění nádob nepřesahuje 7 %, což je nad očekávání dobrý výsledek.

   

Na Základní škole Sirotkova přibydou nové odborné učebny

Brno, 3. května 2022 – Jednu z největších brněnských základních škol Základní školu Sirotkova v Žabovřeskách zanedlouho čekají nové, nejmodernějšími pomůckami vybavené odborné učebny, chemie, přírodopisu, fyziky a robotiky. Tyto učebny rozšíří již vybudované odborné jazykové třídy a sportovní halu. Za účasti 1. náměstka primátorky Petra Hladíka byl představen vedením školy projekt výstavby nových odborných učeben, které plně reflektují potřeby školy i nové edukativní trendy.

   

SAKO Brno umyje 57 tisíc černých popelnic

Brno, 30. dubna 2022 – Právě začalo tradiční brněnské mytí černých popelnic. Od dubna do konce října projde očistou většina z 57 tisíců kontejnerů a popelnic na směsný komunální odpad. Služba, která není v České republice úplně standardní, v Brně probíhá už více než deset let a je zahrnuta v ročním poplatku za svoz odpadu.

   

Strana 5 z 216