Žebětínský hřbitov se rozšíří, přibude i kolumbárium

Brno, 30. dubna 2022 - Začátkem května začnou stavbaři pracovat na hřbitově v Žebětíně. Jejich úkolem bude rozšíření pohřebiště a stavba kolumbária i toalet. „Občané Žebětína se na nás obrátili s žádostí o vybudování kolumbária na místním hřbitově. Jejich prosby jsme vyslyšeli a při přípravných pracích jsme se po dohodě se Správou hřbitovů města Brna rozhodli do projektu přidat i stavbu toalet a potřebné přípojky. Hřbitov se také rozšíří o urnové i kopané hroby, aby zde byl do budoucna dostatek hrobových míst,“ uvedl starosta městské části Brno-Žebětín Vít Beran.

   

Masarykova univerzita otevírá přijímací řízení pro ukrajinské studenty

Brno, 27. dubna 2022 - Ukrajinští studenti, kteří uprchli ze své země před ruskou agresí, si mohou podávat přihlášky do přijímacího řízení na jednotlivé fakulty Masarykovy univerzity.Toto mimořádné přijímací řízení je určeno pouze pro studenty z Ukrajiny, kteří mají přidělenou dočasnou ochranu podle zákona č. 65/2022 Sb.

   

Díky projektu Dáme na vás v Brně vysadí 600 nových stromů

Brno, 27. dubna 2022 - Šest set. Přesně o takový počet stromů se rozrostla brněnská zeleň díky projektu participativního rozpočtu Dáme na vás Stromy pro život. V roce 2019 tento projekt podal pan Jan Matuszek s cílem vysadit 500 nových stromů. Projekt se v celoměstském hlasování umístil na 2. místě s celkovým počtem 4 369 hlasů a stal se druhým nejúspěšnějším projektem, co se týká počtu hlasů, v celé historii participativního rozpočtu. Z Dáme na vás bylo celkem poskytnuto 3 474 000 korun.

   

Město koupí hasičům dvě požární cisterny

Brno, 27. dubna 2022 - Brněnští radní vybrali dodavatele pro nadlimitní veřejnou zakázku na nákup dvou velkoobjemových cisternových automobilových stříkaček CAS 30 s příslušenstvím. Uspěla firma THT Polička, s. r. o. „Spolupráce města Brna s jihomoravskými hasiči je dlouhodobě na skvělé úrovni a kupříkladu pomoc při zvládání pandemie covid-19 je toho důkazem. Jsme tedy velmi rádi, že můžeme hasičský sbor podpořit v modernizaci cisteren,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

   

Brno zastaví vymáhání malých a nedobytných pohledávek do 1500 Kč

Brno, 26. dubna 2022 - Brněnští radní projednali a schválili jednotný postup při řešení tzv. bagatelních exekucí, tedy těch nepřesahujících 1500 Kč bez příslušenství, u nichž nebylo v posledních 3 letech nic vymoženo. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 286/2021 Sb., kterým se novelizoval zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (č. 120/2001 Sb.), byla zavedena povinnost oprávněného věřitele podílet se na riziku nevymožení pohledávky úhradou zálohy na náklady exekuce.

   

Projekt Brno INdustrial představuje město od textilu k traktorům

Brno, 26. dubna 2022 – Brněnský industriální svět je rozsáhlé téma, kterému se již třetím rokem věnuje TIC BRNO. V rámci projektu Brno INdustrial mapuje léta rozmachu i pádu průmyslu v Brně, představuje fungující i zaniklé industriální stavby, zkoumá příběhy slavných rodin, a to vše propojuje se současnými kreativními průmysly.

   

Na Šumavské vznikne parkovací dům a parkoviště pro více než 600 aut

Brno, 13. dubna 2022 - Město Brno začne se zadávacím řízením na zhotovitele projektu revitalizace prostoru u výškových budov na Šumavské, který zahrnuje také výstavbu parkovacího domu a parkoviště. Spousta nových parkovacích míst, ale také zeleň či vodní prvek budou v lokalitě u Šumavské podle předpokladů k dispozici do konce roku 2023.

   

V Zamilovaném hájku vznikne nové dětské hřiště a sportoviště

Brno, 13. dubna 2022 - Nové dětské a workoutové hřiště budou moci využít návštěvníci Zamilovaného hájku. Brněnští radní nyní vybrali dodavatele stavebních prací, kterým se stala společnost S. O. S. – DEKORACE, s. r. o. Projekt získal veřejnou podporu v participativním rozpočtu Dáme na vás v roce 2020.

   

Rozšíření stezky v Maloměřicích a Obřanech zvýší komfort cyklistům i chodcům

Brno, 13. dubna 2022 - Stezka pro pěší a cyklisty kolem řeky Svitavy v Maloměřicích a Obřanech se ve svém nejužším úseku v okolí Cacovického mostu dočká rozšíření. Tento investiční záměr schválili brněnští radní na svém pravidelném jednání.

   

Strana 6 z 216