Představujeme městské části: Starý a Nový Lískovec

Brno, 23. května 2013 - Městská část Starý Lískovec se rozkládá na jihozápadním okraji města Brna. Při pohledu na mapu je patrné, že Starý Lískovec je vklíněn mezi dálnici D1 a radiálu R23. Na východě a na severu hraničí s Bohunicemi, na severozápadě s Novým Lískovcem. Málokde se tak jako v této městské části spojují prvky původní a novodobé architektury. Ve Starém Lískovci aktuálně žije 15 tisíc obyvatel.

Novy Liskovec250

První zmínky o obci pochází z roku 1314. Mezi léty 1330 a 1780 patřil Lískovec, dříve zaznamenávaný jako Leskovec, ke klášteru cisterciaček na Starém Brně. K osamostatnění obce došlo v roce 1848, po první světové válce byl v roce 1919 Lískovec připojen k Brnu a součástí moderního města je část Starý Lískovec formálně od roku 1990.

Stary Liskovec 02Oblíbenou atrakcí jsou Starolískovecké mladé hody

Stará zástavba tvoří jakési jádro celku, západně a severně od ní pak vznikla zástavba nová. Starý Lískovec byl součástí mohutného projektu sídliště sovětského typu a s tímto nemilým dědictvím se musel vyrovnat. Nutno dodat, že se to povedlo. Stále se tu drží duch dávných dob, a to konkrétně formou tradičních akcí, které zde mají bohatou historii a je o ně velký zájem. Jedná se především o Mladé hody a Starolískovecké vinobraní, velký prostor je věnovám i vánočním svátkům. Jádrem kulturních událostí je kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1926. Při pohledu na něj je patrné, jak necitlivě postupovali v dobách minulých zodpovědní činitelé, kteří snad jako důkaz moci zdejší kostelík obklopili moderní zástavbou.

Stary Liskovec 01Nové vícegenerační hřiště na Bosonožské ulici

K akcím tradičním se poslední roky přidaly ty novější, které už ale také mají své místo na slunci. Každý rok se koná Den radnice, jehož součástí jsou závody na in-line bruslích a bohatý kulturní program. V létě dostanou prostor žáci tří zdejších základních škol při soutěži Starolískovecká superstar, nejlepší žáci jsou vedením obce pravidelně oceňováni a funguje zde i slavnostní vítání občánků. Myslíme pochopitelně i na nejstarší obyvatele a každé tři měsíce se zástupci města dostavují na slavnostní posezení s jubilanty. Dále jsou ve Starém Lískovci velmi činné menší organizace – Orel, Sdružení dobrovolných hasičů, Junák, početná a činná farnost a sdružení Živý Lískovec. Výsledkem je bohatý program po celý rok, plesy, farmářské trhy, rybí či zabijačkové hody.

Stary Liskovec 03Vítání občánků se zúčastňuje i starosta Vladan Krásný

Jestliže jsme jako jádro kulturních akcí zmínili kostel sv. Jana Nepomuckého, musíme k němu nyní přiřadit i nové vícegenerační hřiště na Bosonožské ulici. To nabízí prostor nejen pro bohaté sportovní vyžití, ale i k výše zmíněným akcím. Podobně povedeným projektem je rekonstrukce prostranství u polikliniky. Svého času špinavé a nevábné dědictví minulé doby se po dvou letech dočkalo proměny a nyní nabízí moderní prostředí pro odpočinek. Důkazem, že se jednalo o podařený nápad, je i umístění tohoto projektu na třetí příčce v anketě o Stavbu Jihomoravského kraje 2010. Velký význam má také dobudování oddílné kanalizace.

Starý Lískovec tak nabízí místo k životu, kde se rozhodně nudit nebudete. Tramvajové linky 6 a 8 či trolejbusy a autobusy umožňují dobré spojení s centrem Brna a v jednání jsou další projekty, z nichž jedním je i znovuvybudování železniční stanice, která v obci dříve byla.

Vladan Krásný
starosta MČ Starý Lískovec


Nový Lískovec

Městská část Brno – Nový Lískovec se rozkládá na východním a jižním úbočí kopce Kamenný vrch na jihozápadě Brna. Osídlení je v těchto místech doloženo již od pravěku. Až do 19. století tady měl starobrněnský klášter své vinice a nezalesněné stráně sloužily jako sady. Prvním osadníkem na území dnešní městské části se stal Antonín Hrazdíra, stolař z Blanska, který zde zakoupil pozemek a v roce 1896 postavil dům v horní části dnešní Kluchovy ulice. Jeho potomci zde žijí dodnes. Název Nový Lískovec se poprvé objevil v roce 1905, kdy nově vznikající osada měla 23 domů.

Novy Liskovec 01Celkový pohled na Nový Lískovec

Počet obyvatel, který se již kolem druhé světové války ustálil na 1 100, rychle narostl po roce 1980. Tehdy bylo dokončeno 1 000 bytů v panelových domech na ulicích Kamínky, Čtvrtě a Oblá a v roce 1985 byla zahájena výstavba dalšího sídliště Kamenný Vrch I. a II. Nyní má Nový Lískovec 11 tisíc obyvatel.

Podobně jako na jiných sídlištích nebyla společně s bytovými domy dokončena potřebná vybavenost, takže hlavním cílem samosprávy městské části již od jejího vzniku v roce 1991 bylo tyto chyby minulosti napravit. Po roce 2000 se pak systematické plánování za účasti veřejnosti mohlo zúročit. Díky dotačním programům byl zahájen rozsáhlý projekt revitalizace sídliště. Během deseti let se panelové domy ve vlastnictví obce proměnily na nízkoenergetické budovy. Do svých domů současně investovala družstva i soukromí vlastníci, takže zmizela šeď a pocit zanedbanosti sídliště.

Novy Liskovec 02Nový lesopark nad ulicí Raisovou

Postupně se díky dotacím na zateplení veřejných budov daří modernizovat i školy a školky a městská část tak šetří až 65 % nákladů na jejich vytápění. V Novém Lískovci se také podařilo vyřešit nedostatek míst v mateřských školách, který trápí většinu brněnských čtvrtí. Díky otevření nových tříd v budově Základní školy Svážná může Nový Lískovec dokonce nabídnout pomoc i rodičům z okolních městských částí, hlavně z Bosonoh.

Novy Liskovec 03Nový Lískovec nabízí místa v mateřských školách i jiným městským částím

Velkou výzvou pro novolískoveckou samosprávu jsou veřejná prostranství. Druhá nejlidnatější městská část Brna, co se počtu obyvatel na plochu týče, se potýká nejen s nedostatkem parkovacích míst, ale i míst pro rekreaci obyvatel. Výhodou Nového Lískovce je už samo krásné okolí, vždyť nad sídlištěm leží přírodní rezervace Kamenný vrch s koberci květů koniklece na jaře a údolím Čertíku se snadno dostanete na Riviéru a na cyklostezky podél Svratky. Krásné procházky nabízí i Kohoutovické lesy. Přesto vedení obce považuje za velkou prioritu zkvalitnit prostranství přímo mezi samotnými paneláky. V roce 2010 se tak revitalizoval lesopark nad ulicí Raisovou, původně navržený architektem Čeňkem Rulerem, včetně funkcionalistické rozhledny a bazénku. Svého dokončení se po desetiletém budování dočkal také sportovně rekreační areál pod Plachtami, kde kromě sportovišť pro veřejnost vznikl moderní park s unikátním vodním prvkem zásobovaným dešťovou vodou ze střech okolních domů.

Sousední Univerzitní kampus Masarykovy univerzity pak Novému Lískovci přinesl novou dimenzi. Z periferní městské části, oddělené od centra lesy a poli, se stala živoucí součást Brna a atraktivní čtvrť pro bydlení mladých rodin.

Jana Drápalová
starostka MČ Nový Lískovec

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...