Projekt Asistent prevence kriminality přispívá k bezpečnosti ve městě

Brno, 19. srpna 2013 - Městská policie Brno plánuje i v dalších letech rozvíjet projekt tzv. asistentů prevence kriminality, v jehož rámci strážníkům při činnosti v sociálně vyloučených lokalitách, zejména na území Brno-střed a Brno-sever pomáhají jedinci ze sociálně slabého prostředí.

Pouta-detail-KT

V roce 2013 se realizuje projekt Asistent prevence kriminality III, jehož cílem je využít pro práci u Městské policie Brno tří nejlepších absolventů proškolených v rámci projektu Asistent prevence kriminality I. z řad etnických Romů. Tyto osoby plní úkoly, které nejsou podle zákon o obecní polici svěřeny výhradně strážníkovi nebo čekateli.

V současnosti po boku strážníků na této pozici přímo v Brně působí tři muži, kteří prošli náročným výběrem, včetně psychologických testů. Následně absolvovali i důkladná školení, při nichž prokázali, že mají velmi dobré předpoklady na této pozici obstát. Noví asistenti museli nabýt řadu vědomostí z oblasti práva a projevit mimo jiné dobré komunikační dovednosti, klid a rozvahu. S novou rolí se velmi dobře ztotožnili a stali se účinným pojítkem při komunikaci mezi strážníky a lidmi v problémových lokalitách, kde jsou vnímáni vysoce pozitivně.

„Asistenti prevence jsou v lokalitách, pro které jsou především určeni, opravdu vidět, a tak mají znatelný podíl na odbourávání předsudků. Potvrzením správnosti směru, jímž se město Brno při realizaci tohoto projektu ubírá, je i to, že jako přínosné vidí působení asistentů prevence kriminality už i sami obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, kteří se na ně neváhají obracet s vlastními podněty,“ uvedl k projektu primátor města Brna Roman Onderka.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že pozice asistenta je efektivní možností jak nerepresivním způsobem usměrnit například chování žáků při cestě do školy a po skončení vyučování i při jejich návratu do místa bydliště. Prostřednictvím asistentů se daří vyvíjet tlak jak na žáky, tak na jejich rodiče a předcházet případným problémům. Takové postupy výborně doplňují obvyklé metody strážníků, protože standardizované policejní postupy někteří lidé z vyloučených lokalit předem vnímají jako diskriminační či represivní. Uplatnění asistentů prevence je ale v praxi mnohem širší.

Zaměřují se také třeba na nahlašování nezajištěných bytů a vozidel příslušným institucím, na výskyt bezdomovců na nevhodných místech, na zjišťování výskytu aplikačních pomůcek, černých skládek či poruchy veřejného osvětlení. K dispozici jsou mj. i v případě potřeby i pracovníkům sociálních služeb. Značný přínos vidí Městská policie Brno také v tom, že jí asistenti prevence kriminality dokáží hladce zprostředkovat kontakt s problémovými obyvateli a usnadňují projednání záležitostí.

Projekt Asistent prevence kriminality odpovídá cílům Strategie prevence kriminality na léta 2012-2015 a má přispět ke zvyšování pocitu bezpečí občanů a snižování míry a závažnosti trestné činnosti. Jde o komplexní přístup postavený na spolupráci mezi městem, policií a dalšími subjekty. Společným cílem asistentů prevence kriminality a strážníků je bezpečné město a bezpečnost jeho obyvatel. K prioritám projektu patří snižování rizik a výskytu delikventní nebo protiprávní činnosti, včetně oslabování rizikových faktorů.
Do zmíněného projektu se v roce 2013 zapojilo 41 obcí, v nichž působí 124 asistentů prevence kriminality.

Projekt Asistent prevence kriminality je v roce 2013 podporován ze dvou zdrojů. Prvním je státní rozpočet, kapitola Ministerstva vnitra, státní účelová dotace v rámci Programu prevence kriminality 2013. Druhým zdrojem je Evropský sociální fond, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.

Zdroj: MMB, ilustrační foto: Kryštof Turek


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...