Brno získává první autobusy na plyn, projekt významně podpoří EU

Brno, 1. července 2014 - Dvanáct nových autobusů na stlačený zemní plyn již v červenci, osmdesát osm vozů na přelomu roku 2014 a 2015. K tomu velkokapacitní plnicí stanice, která obslouží všech sto autobusů každý den. Brno se konečně dočkalo plynofikace vozového parku Dopravního podniku, která sníží negativní dopad dopravy na životní prostředí v Brně a ušetří provozní náklady. Autobusy na CNG, tedy stlačený zemní plyn, budou prvními vozy s alternativním pohonem ve vozovém parku DPMB.

autobus-na-zastavce-krystof-turek

„Projekt autobusů na CNG v Brně patří svým rozsahem k největším v České republice. Že má tento významný ekologický krok pro Brno smysl, potvrdilo také Ministerstvo životního prostředí, které na projekt schválilo dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši téměř 400 milionů korun,“ řekl primátor města Brna Roman Onderka.

 „Hlavní cíle projektu jsou tři: snížit negativní vliv provozu autobusů na životní prostředí ve městě Brně až o 766 kilogramů prachových částic za rok, obnovit vozový park a tím zvýšit podíl nízkopodlažních autobusů ze 40 % na 70 % a snížit finanční náklady na provoz MHD,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

V červenci do zkušebního provozu
Od července začne DPMB se zkušebním provozem dvanácti autobusů na CNG. Za ekologickou však lze považovat i tramvajovou nebo trolejbusovou dopravu a také provoz minibusů, kterých na linkách brněnské MHD jezdí patnáct.
DPMB provozuje celkem 301 autobusů, z nichž nejstarší je z roku 1989. Dvě třetiny autobusů neplní vyšší normu než EURO 3.
DPMB hradí z vlastních zdrojů nákup prvních 12 autobusů (cca 72 milionů Kč) a výstavbu plnicí stanice (cca 50 milionů Kč). Pro úspěšné dokončení projektu na CNG je stěžejní získání dotace z Operačního programu Životní prostředí v Prioritní ose 2 - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí ve výši 394 mil. Kč, o kterou DPMB požádal.

Moderní plnicí stanice
Plnicí stanici v areálu vozovny Slatina začal Dopravní podnik stavět v březnu tohoto roku, dokončení se předpokládá v létě. Nově vybudovaná plnicí stanice na CNG bude nejmodernější a nejkapacitnější v České republice a bude zajišťovat možnost tankování zemního plynu.

Zdroj: MMB, ilustrační foto: Kryštof Turek

 


Související články:
5G

Proč je 5G budoucností smartphonů

Jsme na vrcholu nové éry bezdrátových technologií. Nová generace celulárních sítí, známá jako 5G, slibuje zásadní upgrade oproti současným 4G LTE sítím. Díky maximální rychlosti až 10 gigabitů za sekundu bude 5G výrazně rychlejší než nejrychlejší domácí širokopásmové připojení. Ale rychlost je jen jedním ze způsobů, jak 5G změní smartphony. Zde je šest výhod 5G, o kterých by měl vědět každý uživatel smartph...