Projekt MUNISS přinesl zajímavé nápady

Brno, 9. září 2014 - V srpnu skončil projekt Meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS. Navazoval na pilotní fázi realizovanou s Masarykovou univerzitou ve školním roce 2011/2012 a získal na dva roky podporu z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky. Projekt ukázal, že spolupráce s talentovanými studenty vysokých škol přináší zajímavé výsledky a je výhodný pro obě zapojené strany – pro studenty i pro zadavatele témat ze soukromého i veřejného sektoru.

projekt MUNISS brno

Do MUNISS se zapojily tři přední brněnské vysoké školy (Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně a Mendelova univerzita v Brně), na straně zadavatelů témat pak stálo statutární město Brno a Krajská hospodářská komora jižní Moravy. Díky širokému portfoliu oborů, které fakulty daných univerzit nabízí, mohli zadavatelé vybrat témata z různých problémových oblastí. Navíc každý studentský tým byl sestaven ze studentů napříč fakultami a ve většině případů i univerzitami. Cílem této snahy bylo podpořit schopnost studentů týmově pracovat, umět akceptovat pohledy jiných lidí, nacházet argumenty a cesty k obhajobě svého názoru a nebát se tento názor prezentovat.

Za statutární město Brno byla nositelem projektu Kancelář strategie města a ve spolupráci s ostatními odbory MMB zadávala témata týkající se problematiky rozvoje města. Jelikož studentský pohled není ještě zatížen každodenní pracovní realitou, jejich kreativita a nekonvenční myšlení jim umožňovaly přijít s inovativními řešeními, která by zadavatele témat nenapadla. Některé jejich nápady byly přímo využity v praxi nebo sloužily jako inspirace při realizaci různých aktivit.

Studenti se například v rámci Kreativního centra zabývali DNA lokality, kde se nachází bývalá káznice, ve které by se toto Kreativní centrum mělo nacházet. Výsledky jejich práce byly přímo použity ve studii proveditelnosti Kreativního centra, kterou zpracovalo Jihomoravské inovační centrum.

V rámci tématu zaměřeného na odpadové hospodářství se studenti zabývali komunikací mezi veřejností a společností SAKO a.s., která má komunální odpady v Brně na starosti. Navrhli řadu možností, jak vylepšit komunikaci a zlepšit informovanost veřejnosti. Jedním z těchto návrhů byla větší přehlednost stránek společnosti a jejich celkové kvalitnější zpracování. Společnost se jejich nápady inspirovala a jejich webové stránky prošly značnou úpravou. Dále studenti navrhli vytvoření aplikace s názvem „Kam s tím“. Jak sám název napovídá, cílem bylo vytvořit webovou verzi a paralelně mobilní aplikaci, která by dokázala v rámci města Brna efektivně občany navigovat k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. Dále by měla dokázat poradit, jaký odpad kam přesně patří. Tato aplikace za pomoci práce studentů vznikla, nyní se pracuje na jejím zdokonalení tak, aby bezproblémově fungovala na všech chytrých mobilních telefonech.

V neposlední řadě stojí za zmínku, že nápady studentských týmů zabývajících se Brněnskou kartou a zatraktivněním regionu byly inspirací při tvorbě webového portálu www.gotobrno.cz zaměřeného na turisty. Z projektu vzešla řada dalších originálních a inovativních nápadů, které byly v praxi již částečně použity a mnohé z těchto nápadů na realizaci čekají.

Studentům během jejich práce byli nápomocni mimo jiné i odborníci z Magistrátu města Brna, kteří se snažili studenty správně nasměrovat a odpovědět jim na jakékoli dotazy vztahující se k dané problematice. Studentům byla za dobu trvání projektu nabídnuta i možnost zúčastnit se zahraniční cesty do partnerských měst Stuttgart, Utrecht nebo Poznaň. Zde studenti absolvovali sérii prezentací, přednášek a prohlídek, které jim mnohdy poskytly nový pohled na možnosti, jak danou problematiku řešit.
Více informací, zadaná témata i expertní analýzy naleznete na muniss.cz.

Kancelář strategie města MMB

Meziuniverzitní studentská soutěž je součástí projektu „Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě“ s reg. číslem CZ.1.07/2.4.00/31.0157, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky. Projekt je zařazen v grantovém schématu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož poskytovatelem podpory je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...