Univerzity se shodly: Výzkumný institut CEITEC bude pokračovat

Brno, 23. listopadu 2020 - Čtyři brněnské vysoké školy a dva výzkumné ústavy, které před deseti lety stály u zrodu centra vědecké excelence „Středoevropský technologický institut CEITEC", se dohodly na jeho pokračování od 1. ledna 2021 i poté, co vyprší stávající smlouva o spolupráci z roku 2011 a její dodatek z roku 2015.

ceitec FOTO MENDELU

Smlouvu o spolupráci na dalším rozvoji centra CEITEC na základě jeho strategického plánu již podepsali rektoři Masarykovy univerzity (MU), Vysokého učení technického v Brně (VUT), Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU), rektorka Mendelovy univerzity Brno (MENDELU) a ředitelé Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství.

„CEITEC je z našeho pohledu zavedená výzkumná značka, kterou jsme roky budovali. Také proto je důležité, že bude naše spolupráce pokračovat i v dalších letech," uvedla rektorka MENDELU Danuše Nerudová, podle které další rozvoj CEITEC nabízí všem zúčastněným partnerům spoustu synergie.

"Za prvních deset let své existence získalo vědecké centrum CEITEC uznání a respekt mezinárodní vědecké komunity. Do Brna přilákalo řadu úspěšných zahraničních vědců, kteří svým příchodem a následným působením významně přispěli k rozvoji vědeckého výkonu a internacionalizace nejen všech brněnských zapojených institucí, ale i celé české vědy. Díky fungujícímu systému sdílených laboratoří je CEITEC příkladem efektivního využívání výzkumné infrastruktury. Je také přínosem pro celý region, který se stal díky němu atraktivnější pro zahraniční i domácí investory, což se projevuje i ve vytváření nových pracovních příležitostí," řekl rektor MU Martin Bareš. Připomněl, že výjimečnost CEITEC spočívá v tom, že propojuje výzkum a vývoj v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií v rozsahu, který nemá v Evropě obdoby.

CEITEC umožňuje více než tisíci vědců a vědkyň ze 45 zemí světa synergicky studovat objekty živé i neživé přírody na všech v současné době dostupných úrovních složitosti, počínaje jednotlivými atomy, přes molekuly, molekulární uskupení, buňky až po celé organismy včetně člověka. Výzkum, jehož cílem je zlepšovat kvalitu života i lidského zdraví, se odehrává v pavilonech, které byly pro tyto účely vybudovány v Univerzitním kampusu MU v Brně – Bohunicích a v kampusu VUT pod Palackého vrchem a vybaveny téměř 700 speciálními přístroji a unikátními zařízeními vybranými na základě konkrétních potřeb vědeckých týmů.

Výzkumné centrum CEITEC opakovaně získává špičkové výzkumné granty Evropské unie. Ve své mezinárodní PhD School vychovává novou generaci výzkumných pracovníků a pracovnic. S ročním rozpočtem blížícím se 30 milionům EUR a investicemi přesahujícími 200 milionů EUR se institutu daří plnit svůj cíl a být nedílnou součástí špičkových vědeckých sítí v daných oblastech. Aktivně spolupracuje s předními mezinárodními univerzitami, výzkumnými ústavy, s firemní sférou i veřejnými organizacemi.

Zdroj a foto: MENDELU


Související články:
5G

Proč je 5G budoucností smartphonů

Jsme na vrcholu nové éry bezdrátových technologií. Nová generace celulárních sítí, známá jako 5G, slibuje zásadní upgrade oproti současným 4G LTE sítím. Díky maximální rychlosti až 10 gigabitů za sekundu bude 5G výrazně rychlejší než nejrychlejší domácí širokopásmové připojení. Ale rychlost je jen jedním ze způsobů, jak 5G změní smartphony. Zde je šest výhod 5G, o kterých by měl vědět každý uživatel smartph...