Brno podporuje programy na prevenci kriminality

Brno, 2. března 2021 – Dotační programy na prevenci kriminality jsou dlouholetou součástí bezpečnostní a sociální politiky města Brna. Nejinak tomu bude i v letošním roce, radní doporučili ke schválení zastupitelům dva body týkající se těchto dotací.

kriminalita pouta ruce

„Nejen vědecké studie, ale i samotná praxe ukazuje, že prevence je klíčová při eliminaci výskytu patologických jevů. Cílem programu je rozvoj a posílení systému prevence kriminality na území Brna. Jednotlivé projekty se věnují problémovým oblastem v opravdu velké šířce od pomoci obětem až po aktivní předcházení kriminálního chování pomocí sociální prevence,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V Městském programu prevence kriminality na rok 2021 najdeme projekty 28 neziskových organizací. Brno mezi ně bude rozdělovat 3 miliony korun. V rámci druhého bodu se bude jednat o návrhu na finanční podíl z rozpočtu města pro organizace, na který je vyčleněno 600 tisíc korun. O tuto formu finanční podpory si mohou žádat organizace města, příspěvkové organizace města nebo také Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Přihlášené programy pokrývají velkou škálu problémů. Projekt Aristoteles, který se věnuje dětem a mladistvým mezi 9. a 15. rokem, zaštiťuje pomoc mládeži, která se již v tomto raném věku dostala do problémů se zákonem, pomocí skupinových a individuálních setkání s odborníky. Tento typ probačního programu je v Brně naprosto jedinečný a v roce 2019 získal první místo v soutěži o nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí.

Další projekty se soustředí na práci s mládeží a mladými dospělými z vyloučených lokalit, a to nejčastěji zapojením do volnočasových aktivit, mezi takové patří např. aktivita Neztrať se na rozcestí IQ Roma servisu.

Velká pozornost je věnována podpoře obětí trestné činnosti, například nezisková organizace Magdalenium se v projektu Svědci domácího násilí věnuje dětem, které musí přihlížet domácímu násilí. Tato situace může dítě dlouhodobě poznamenat. Tento spolek se jednotlivým případům věnuje dlouhodobě, v roce 2020 měl 90 klientů. Na seniory a jejich ochranu před novými zdroji nebezpečí v kybernetickém prostoru se specializuje Presafe a iniciativa Senioři a bezpečnost na vlnách médií. Na rádiu Blaník organizace vysílá edukativní magazín.

„Městské příspěvkové organizace se také zaměřují na preventivní programy. V těchto případech se rozhoduje o finančním podílu z rozpočtu Brna, který je určen přímo na tyto konkrétní projekty. Městská policie bude pořádat již 16. ročník Senior akademie, kde vzdělává seniory v prevenci kriminality. I brněnská zoo nabízí svoji pomoc v Klubu pro děti a mládež. V něm dává prostor dětem a mladistvým ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a dává nahlédnout do zázemí zoologické zahrady pod vedením pedagogických pracovníků. Tyto a další programy jsou organizovány ve spolupráci s městem,“ podotkl náměstek primátorky pro oblast sociální Robert Kerndl.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...