Na Základní škole Sirotkova přibydou nové odborné učebny

Brno, 3. května 2022 – Jednu z největších brněnských základních škol Základní školu Sirotkova v Žabovřeskách zanedlouho čekají nové, nejmodernějšími pomůckami vybavené odborné učebny, chemie, přírodopisu, fyziky a robotiky. Tyto učebny rozšíří již vybudované odborné jazykové třídy a sportovní halu. Za účasti 1. náměstka primátorky Petra Hladíka byl představen vedením školy projekt výstavby nových odborných učeben, které plně reflektují potřeby školy i nové edukativní trendy.

ucebna skola robotika

„Právě funkčně vybavené a specializované učebny vytvoří to správné vědátorské klima, jak pro zajištění praktické, tak experimentální výuky. Jde o to, zajistit žákům co nejpřirozenější a co nejméně zprostředkovanou výuku, která zaručí jejich osobní zkušenost, neboť ta je nade všechny texty v knihách,“ říká I. místostarosta MČ Brno-Žabovřesky Filip Leder.

„Projekt byl připravován ve spolupráci s implementačním odborem MMB, tak aby bylo možno na tento projekt získat podporu IROPu. Ten ovšem ještě není notifikován Evropskou unií a výzvy budou pravděpodobně vypsány až ve druhé polovině roku. Vzhledem k tomu, že součástí projektu je i přestavba kotelny, je nutné tento projekt realizovat mimo topnou sezónu. V současné době tedy jednáme o možném předfinancování projektu z prostředků města. Projekt je velmi pěkně připraven a reflektuje současné potřeby moderního vzdělávání.“ říká Petr Hladík, první náměstek primátorky. Celkový počet žáků na ZŠ Sirotkova je 780.

„Výraznou proměnou projde i exteriérová podoba objektu základní školy, neboť součástí projektu je přístavba nové části školní budovy, ve které budou nové odborné učebny vytvořeny. Celkové odhadované náklady na stavbu a vybavení učeben pomůckami jsou ve výši 35 milionů korun. Projekt byl připravován tak, aby je bylo možno financovat z IROP EU,“ upřesňuje Filip Leder, I. místostarosta.

„Nové učebny vyřeší dlouhodobý problém školy s absencí učeben odborných předmětů. V současné době má škola učebnu chemie a fyziky, které jsou zároveň kmenovými učebnami. Z tohoto důvodu nelze v učebnách skladovat pomůcky, výrazně to znesnadňuje přípravu učitele na experimentální hodiny a žáci se musí z těchto učeben velmi často stěhovat. Nutně potřebujeme učebnu robotiky, kde si děti nejdříve na velkém stole složí roboty a pak si na počítačích naprogramují jejich funkce. Kromě nových prostor pro žáky, získá také škola velké množství názorných moderních pomůcek a tři učitelské kabinety. Přidanou hodnotou je, že všechny odborné učebny budou vybaveny technologií na online přenos hodin do domácností žáků,“ doplňuje Dan Jedlička, ředitel ZŠ Sirotkova. V I.NP bude učebna chemie a kabinet se skladem chemikálií, ve II. NP učebna přírodopisu s kabinetem a ve III.NP učebna a kabinet robotiky. Součástí stavby bude vytvoření odborné učebny fyziky ve stávající budově školy.


Související články:
5G

Proč je 5G budoucností smartphonů

Jsme na vrcholu nové éry bezdrátových technologií. Nová generace celulárních sítí, známá jako 5G, slibuje zásadní upgrade oproti současným 4G LTE sítím. Díky maximální rychlosti až 10 gigabitů za sekundu bude 5G výrazně rychlejší než nejrychlejší domácí širokopásmové připojení. Ale rychlost je jen jedním ze způsobů, jak 5G změní smartphony. Zde je šest výhod 5G, o kterých by měl vědět každý uživatel smartph...