V Brně přibudou nová stanoviště kontejnerů na tříděný odpad

Brno, 11. května 2022 - V Brně je nyní 33 stanovišť podzemních kontejnerů a velký počet nadzemních. Jejich množství se však brzy rozroste díky finančním transferům jednotlivým městským částem na zřízení nových a opravu a úpravu stávajících stanovišť, a to jak nadzemních a podzemních, tak i nově polopodzemních. Radní doporučili zastupitelům částku na růst sítě pro třídění odpadu podpořit.

kontejner trideni

„Jednotlivé městské části dostanou finance na zřízení nových kontejnerových stanovišť. Takto se efektivně rozšíří možnost třídění odpadu přesně na místa, kde jsou nádoby potřeba a kde je jich nedostatek. Ve čtrnácti městských částech vznikne 18 nadzemních kontejnerových hnízd a 10 podzemních a polopodzemních celkem za 7 milionů korun,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík a dodal: „Město dlouhodobě hledá a podporuje ekologická řešení při nakládání s odpadem. V loňském roce jsme zavedli svoz bioodpadu a dále se snažíme motivovat občany ke třídění.“

O všechna stanoviště bude pečovat městská společnost SAKO Brno, která zajišťuje pravidelný svoz veškerého odpadu v Brně.

Nadzemní kontejnery – barevné plastové nádoby samostatně stojící na určeném místě. Tato hnízda se zřizují v lokalitách nevhodných pro podzemní kontejnery. Kromě nádob na plasty, nápojové kartony, plechovky od nápojů, papír a sklo bílé i barevné na některých stanovištích najdete i hnědé popelnice na bioodpad.

Podzemní kontejnery – nádoby jsou umístěny pod povrchem a k vhazování roztříděného odpadu se využívají minimálně tři nadzemní vhozy (sloupky). Kontejnery mají objem od 3 do 5 m³. Jediným rozdílem při třídění je, že se čiré a barevné sklo vhazuje dohromady. Nová místa tříděného odpadu vzniknou na ulicích Kotěrova, Hvězdová, Kopečná, Zborovská a nám. Svornosti.

Polopodzemní kontejnery – část sběrných nádob vyčnívá nad terénem a působí jako klasické kontejnery. Jejich objem je však díky částečně podzemnímu zásobníku větší. Polopodzemní sběrné nádoby budou nově na ulicích Černá, Mácova, Klatovská, Bystřinova, Obřanská a U Pošty.

Zdroj: Tiskové středisko MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...