Na ulicích Kounicova a Pod Kaštany se zvýší počet parkovacích míst

Brno, 24. května 2022 – Zvýšení počtu parkovacích míst čeká letos širokou dopravní třídu mezi ulicemi Kounicova a Pod Kaštany v městské části Brno-Žabovřesky. Brněnské zastupitelstvo povolilo změnu dosavadního způsobu podélného stání na šikmé. Díky tomu se navýší kapacita parkovacích stání z 22 na 34 stání, včetně 2 stání vyhrazených pro osoby přepravující osoby pohybově postižené, která zde dosud úplně absentovala. Po dokončení stavebních prací bude navazovat další plánovaná část revitalizace území, a to kultivace zeleně.

auto silnice parkovani parkoviste

„Rozhodnutí zastupitelstva, které povolilo instalaci šikmých parkovacích míst, nám umožní nejen vyřešit problém s parkováním v této části Žabovřesk, aniž by se narušila dopravní prostupnost lokality, ale také zachovat stromy, které vozovku lemují,“ vysvětluje místostarosta Filip Leder. Nový chodník bude navržen tak, aby nenarušil kořenový systém vzrostlých stromů. „V rámci jejich ochrany jsme navrhli jiný systém konstrukce chodníku. Namísto klasické konstrukce hutněné betonové dlažby užijeme rošty o třetinové tloušťce oproti betonu. Nový chodník tak může bezpečně jít v těsné blízkosti stromů,“ doplňuje Filip Leder.

Úprav se dočká také bezprostřední okolí Šumavské v blízkosti vnitrobloku na Kounicové. Již máme připravený navazující plán revitalizace zeleně a následovat bude rekonstrukce náměstíčka před obchodním střediskem.

„V loňském roce se na revitalizaci zeleně Pod Kaštany – Šumavská podařilo z pokladny města Brna získat 9,2 mil. korun. Díky projektové připravenosti naší městské části jsme se dostali mezi finální sedmičku vybraných projektů! Cílem projektu je komplexně vyřešit prostor zeleně, oddělující obytnou zástavbu od uličního provozu v rušné dopravní tepně. Mělo by dojít k odstranění těch porostů, které jsou ve špatném zdravotním stavu, čímž se zároveň zvýší přehlednost a bezpečnosti lokality. Nově jsou navrženy organicky tvarované záhony, které pokvetou celé vegetační období, takže i v zimě svou strukturou a použitím okrasných vyšších trav budou vytvářet zajímavé pohledové dominanty. Stávající stav zeleně nepůsobí výrazně estetickým dojmem, a tak je dobře, že prostoru, který v posledních letech výrazně mění svou tvář, se po zásluze dostane i vizuálně atraktivní parkové úpravy,“ říká první místostarosta MČ Brno-Žabovřesky Filip Leder.

Městská část Brno-Žabovřesky se dlouhodobě zaměřuje na realizaci projektů v jednotlivých provázaných na sebe navazujících etapách, což umožňuje realizace i při získání menšího objemu finančních prostředků či zapojení vícezdrojového financování. „Právě díky kontinuální přípravě a místní znalosti umíme věci dotáhnout do maximálně možné podoby,“ dokresluje tuto systematičnost Leder.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...