Brněnské spolky dětí a mládeže i další organizace si rozdělí téměř 15 milionů

Brno, 26. července 2022 - Rada města Brna schválila na příští rok dotační programy na rozvoj mladých studentů zapojených do projektu DofE, na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže a také na zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas. Žádosti bude možné podávat během října letošního roku.

deti lanova draha

Na neformální vzdělávání pro mladé lidi ve věku 13–24 let, zajišťované školami a dalšími organizacemi pracujícími s mládeží, které jsou zapojeny do programu The Duke of Edinburgh´s International Award – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, poskytne Brno celkem 200 tisíc korun. „Dotaci lze využít na úhradu jednorázového poplatku za členství v DofE, na nákup materiálního vybavení a také na odměny zapojeným pedagogům. Na jeden projekt je možné získat dotaci od 10 do 80 tisíc korun,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Volnočasové aktivity dětí a mládeže město podpoří částkou 12,5 milionu korun. „Podpora je směřována na zajištění činnosti brněnských organizací dětí a mládeže, a to materiálního vybavení, provozu a údržby kluboven, areálů a základen a samozřejmě také pravidelných volnočasových aktivit, ať už víkendových, či prázdninových pobytů, jednorázových akcí nebo mezinárodních výměn. Výše dotace na jeden projekt se pohybuje v rozmezí od 10 do 200 tisíc korun,“ upřesnil Jaroslav Suchý.

Na zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas jsou vyhrazeny 2 miliony korun. „Dotaci ve výši 40 až 200 tisíc korun na jeden projekt je možné využít na různé stavební úpravy, opravy, rekonstrukce či modernizace nebo také na pořízení movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok,“ dodal Jaroslav Suchý.

Zdroj: TIS MMB


Související články:
5G

Proč je 5G budoucností smartphonů

Jsme na vrcholu nové éry bezdrátových technologií. Nová generace celulárních sítí, známá jako 5G, slibuje zásadní upgrade oproti současným 4G LTE sítím. Díky maximální rychlosti až 10 gigabitů za sekundu bude 5G výrazně rychlejší než nejrychlejší domácí širokopásmové připojení. Ale rychlost je jen jedním ze způsobů, jak 5G změní smartphony. Zde je šest výhod 5G, o kterých by měl vědět každý uživatel smartph...