Městské Centrum paliativní péče Brno pomáhá v domovech pro seniory

Brno, 21. září 2022 – Sdružení zdravotnických zařízení II Brno jako příspěvková organizace provozuje Centrum paliativní péče. Své služby poskytuje od roku 2020 pacientům s onkologickými i neonkologickými diagnózami. Paliativní péče je poskytována ve formě ambulance i domácí hospicové péče. Pacientům a jejich blízkým je k dispozici také paliativní poradna, kam může zavolat kdokoli, kdo hledá informace o paliativní péči. V současné době nabízí také spolupráci všem domovům pro seniory v městě Brně.

senior pece

„Od svého otevření poskytlo Centrum paliativní péče své služby 366 pacientům v rámci ambulance a 459 pacientům, kteří mohli s asistencí městského domácího hospice prožít závěr života v domácím prostředí. Nově nabízíme také spolupráci brněnským domovům pro seniory. Pilotní fáze proběhla s Domovem pro seniory v ulici Kosmonautů ve Starém Lískovci. Výsledkem je zkušenost, že více než 2/3 klientů mohlo dožít doma v domově dle svého přání. V roce 2022 jsme pak poskytli paliativní péči klientům domů pro seniory Podpěrova, Foltýnova, Kosmonautů, Věstonická, Naděje, Betanie a sv. Ludmily,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík, který má na starost oblast zdravotnictví a rodinné politiky.

V rámci pilotního projektu se ukázalo jako nezbytné, aby byly provedeny některé personální změny v domovech.

„Začal pracovat multidisciplinární tým, byla zřízena pozice koordinátora paliativní péče, potvrdila se potřebnost nepřetržité péče všeobecné sestry a její specifické činnosti v závěru života klientů. Stejně tak významné je plánování sociální, ale i zdravotní péče o klienty a u některých klientů spolupráce s některou z forem specializované paliativní péče,“ doplnil ředitel Sdružení zdravotnických zařízení Dan Zeman.

V současné době nabízí Centrum paliativní péče Brno spolupráci všem domovům pro seniory v městě Brně. Zajištuje specializovanou paliativní péči určenou přímo klientům, nabízí možnost odborné konzultace a edukaci pro praktické lékaře, sestry a další pracovníky domovů pro seniory.

„Aktivity Centra pro paliativní péči jsou v souladu s koncepcí rozvoje zdravotnictví Jihomoravského kraje i města Brna. Vychází ze standardů pro mobilní specializovanou paliativní péči vydaných odbornými společnostmi a podporuje rozvoj paliativní péče v domovech pro seniory dle doporučení Asociace poskytovatelů sociálních služeb,“ doplnil Hladík.

K tématu paliativní péče vznikl v r 2022 informativní podcast pro veřejnost díky projektu Sendvičová generace Centra pro rodinu a sociální péči v Brně. Program podpory rozvoje paliativní péče v domovech pro seniory by nemohl probíhat bez finanční podpory města Brna. Služby Centra paliativní péče jsou zdarma, hradí je zdravotní pojišťovny a částečně město Brno skrze příspěvek na provoz. Poradnu paliativní péče mohou lidé kontaktovat na čísle 770 193 675.


Související články:
5G

Proč je 5G budoucností smartphonů

Jsme na vrcholu nové éry bezdrátových technologií. Nová generace celulárních sítí, známá jako 5G, slibuje zásadní upgrade oproti současným 4G LTE sítím. Díky maximální rychlosti až 10 gigabitů za sekundu bude 5G výrazně rychlejší než nejrychlejší domácí širokopásmové připojení. Ale rychlost je jen jedním ze způsobů, jak 5G změní smartphony. Zde je šest výhod 5G, o kterých by měl vědět každý uživatel smartph...