Řídící výbor Brněnské metropolitní oblasti schválil projekty v hodnotě 1,7 miliardy korun

Brno, 21. prosince 2022 - Více než čtyřicet osobních, online i korespondenčních jednání má za sebou Řídící výbor Brněnské metropolitní oblasti, který se začal setkávat již v roce 2014. V prosinci členové projednali projekty nového programového období v hodnotě 1,7 miliardy korun. Finance budou i v následujících letech směřovat do dopravy, vzdělávání, životního prostředí, sociální oblasti a nově do kultury.

penize bankovky petitisicovky czk

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+ zajistí evropské prostředky pro celé území Brněnské metropolitní oblasti (BMO) pro programové období 2021–2027. Na následující roky vyjednali zástupci Brna a okolí pro rozvoj BMO celkem 8 miliard korun z operačních programů Doprava, Životní prostředí, Zaměstnanost, Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a z Integrovaného regionálního operačního programu. „Strategii v květnu schválili brněnští zastupitelé, čímž vyvrcholila téměř tříletá práce odborných pracovních skupin, řídícího výboru a všech stakeholderů v území. Na základě detailní analýzy území víme o jeho problémech a potřebách a jsme schopni je řešit prostřednictvím integrovaných projektů a ty financovat mimo jiné pomocí nástroje integrovaných teritoriálních investic (ITI),“ upřesnila primátorka města Brna a předsedkyně Řídícího výboru BMO Markéta Vaňková.

První výzvy, týkající se dopravy, vzdělávání a sociální oblasti, byly vypsány v září a přihlásilo se do nich několik desítek projektů. Tyto projektové záměry následně projednaly odborné pracovní skupiny a jejich hodnocením prošlo celkem 28 záměrů, které naplňují Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+. Zejména se jedná o strategické projekty výstavby či rozšiřování mateřských škol, modernizace tramvajových tratí či zkvalitňování sociálních služeb, zkrátka témata, kterým je třeba se systematicky věnovat na úrovni celé metropolitní oblasti.

„Brněnská metropolitní oblast z prostředků ITI aktuálně realizuje například Dům pro Julii, tedy hospic, který nabídne péči rodinám dětí s nevyléčitelnou nemocí, a čerstvě byla dokončena stavba tramvajové trati do kampusu. Pro Brno tedy staré období ještě nekončí, ale zároveň už město připravuje projekty pro nové období. Řídící výbor tak například schválil výstavbu nové smyčky tramvajové trati v Pisárkách, nákup nových trolejbusů anebo přístavbu a modernizaci MŠ Michalova v Líšni. Byly podpořeny i projekty s významem pro celou metropolitní oblast, například rozšíření systému Pípni a jeď v nových vlacích a železničních stanicích v rámci Jihomoravského kraje. A zmínil bych například i podporu úspěšného projektu komunitní sociální práce města Židlochovice,“ vyjmenoval uvolněný zastupitel pro strategický rozvoj a metropolitní spolupráci Martin Příborský.

Řídící výbor schválil 19 projektů zaměřujících se na výstavbu nových a rozšíření kapacity stávajících mateřských škol v Brněnské metropolitní oblasti. Celá BMO se potýká s nedostatkem míst ve školkách. Souvisí to s procesem suburbanizace, kdy se lidé z měst stěhují do venkovských oblastí, kde se nestíhají flexibilně přizpůsobit kapacity veřejných služeb a poptávku po nich nezvládají pokrýt běžné finanční prostředky v oblasti. Pravidla výzvy byla specifikována tak, aby reflektovala potřeby území. V Brně byly podpořeny 4 projekty a v zázemí Brna 15, celkem v hodnotě 360 milionů korun.

Dále byly schváleny aktivity vedoucí ke zkvalitňování sociálních služeb, uspěl například projekt Diecézní charity Brno v oblasti zvyšování dostupnosti domácí hospicové péče.

V dopravě bylo podpořeno pět projektů v hodnotě 1,4 miliardy korun. Dojde tak na integrovaná řešení Integrované strategie Brněnské metropolitní oblasti 21+, například se jedná o dopravní řešení lokality Pisárky–Bohunice výstavbou nové smyčky či o realizaci rozvojové lokality Přízřenice, kde bude financována modernizace tramvajové trati Bohunická – Moravanské lány – Modřice. Podpořena je i první etapa realizace integrovaného telematického systému v BMO.

Zástupci Brna, Jihomoravského kraje a okolních obcí dále řešili zacílení příštích výzev například v oblasti základních škol a další projekty vedoucí k rozvoji Brněnské metropolitní oblasti. Následující výzvy budou vyhlášeny na jaře 2023 například v oblasti cyklodopravy, přestupních terminálů, infrastruktury sociálních služeb či nových tramvajových tratí a nově také v oblasti obnovy a udržení kulturního dědictví.

Zdroj: TIS MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...