Brno může díky novým datům sledovat trendy v dopravě ve městě

Brno, 31. ledna 2023 – Sběr dat pro potřeby zjišťování podílů přepravní práce ve městě Brně byl realizován již v minulosti. Nejaktuálnější vychází z průzkumů uskutečněných z přelomu léta a podzimu 2022. Určitým trendem se zdá být mírný nárůst podílu přepravy u veřejné hromadné dopravy (VHD) i mírný nárůst u individuální automobilové dopravy (IAD) a také samostatné využívání jízdního kola.

tramvaj brno

Zjištění ukazují, že nejvíce osob při každodenní přepravě za zaměstnáním či studiem volí stále za způsob dopravy veřejnou hromadnou dopravu.

“Jedná se o více jak polovinu dotázaných, v roce 2010 to byly ale téměř dvě třetiny. Výhradně automobilem či na motocyklu denně cestuje jedna třetina respondentů, před dvanácti lety to byla necelá čtvrtina. Bohužel, narost podíl přepravy jednoho člověka v jednom osobním autě, a to během tří let z 55 % na 75 %. Nicméně stále můžeme říct, že růst podílu IAD v posledních letech spíše stagnuje, a to navzdory růstu počtu automobilů ve městě,” uvedl radní města Brna Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Otázky v průzkumu jsou vždy stejné, aby šlo porovnat výsledky v čase. Nově byly přidány otázky na carsharing, bikesharing a počet provozuschopných dopravních prostředků v domácnosti respondenta.

“Různorodost dopravy se, i kvůli koronavirové pandemii, v posledních letech pomalu mění. Proto jsme se rozhodli započítat i nové formáty dopravy, aby výsledky co nejvíce odpovídaly realitě. Stále lze konstatovat, že využívání VHD samostatně, chůze pěšky a různé kombinace IAD, VHD s kolem a koloběžkou vykazují v dělbě přepravní práce dlouhodobě poměrně stabilní podíly. Zjištění dále ukazují, že nejvíce osob při každodenní přepravě za zaměstnáním či studiem volí stále za způsob dopravy veřejnou hromadnou dopravu – jedná se o více jak polovinu dotázaných. V roce 2010 to byly ale ještě dvě třetiny dotázaných. Zajímavé je zjištění, že 90 % dotazovaných nezná služby jako carsharing nebo carpooling, což představuje poměrně udržitelný způsob dopravy nejen po městě, ale i mimo město,” dodává radní Chvátal.

Město Brno si klade za cíl zkvalitňovat služby VHD a zvyšovat informovanost o alternativních způsobech přepravy po městě i mimo město. Příkladem těchto způsobů jsou bikesharing, carsharing, carpooling nebo i přeprava koloběžkami. Proto Oddělení dat, analýz a evaluací předalo sesbíraná data Odboru dopravy, který s výsledky bude náležitě pracovat.

pruzkum brno doprava

Infografika: MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...