Bosonohy pořídí nový čisticí stroj na úklid veřejných prostranství

Brno, 21. února 2023 – Městská část Brno-Bosonohy je vlivem narůstající dopravy zasažena nadměrnou prašností a nečistotami. Nové vedení městské části si jako prioritu vytyčilo větší čistotu ulic a veřejných prostranství. Proto v dnešních dnech vyjednávají koupi komunálního čistícího stroje.

bosonohy zametaci stroj

Nové vedení Bosonoh se hodlá zaměřit hlavně na pořádek, intenzivní úklid silnic, chodníků, parků i zelených prostranství. Momentálně jsou úklidové služby, zajišťované externí firmou, nedostačující.

„Dosavadní čištění, zajišťované externí firmou, bylo rozděleno do bloků, kdy některé ulice byly čištěny třikrát ročně, některé dvakrát a některé dokonce pouze jedenkrát. Toto je naprosto nedostačující, a proto vedení městské části zvažuje záměr pořídit komunální čistící stroj, který by obsluhovali vlastní zaměstnanci pracovní čety. V současné době proběhlo testování tohoto stroje, které je hodnoceno velmi pozitivně,“ uvedl starosta MČ Brno-Bosonohy Martin Černý (KDU-ČSL).

Protože pořízení stroje je ekonomicky náročné, je vedení městské části závislé na finanční podpoře z jiných zdrojů.

„Pořizovací cena cca 2,2 milionů korun bez DPH je ekonomicky náročná, proto je prozatím uvažováno o pronájmu na určitou dobu. To umožní čištění operativně dle potřeby. Při finančním srovnání blokového čištění prováděného externího firmou a vlastními zaměstnanci není zásadní rozdíl. Snahou městské části samozřejmě bude získat finanční prostředky na pořízení stroje,“ dodal starosta Černý.

Nový způsob čištění bude ve výsledku znamenat větší čistotu všech prostranství.

Foto: MČ Brno-Bosonohy


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...