Brno vyčlenilo téměř 6 milionů korun pro děti a mládež

Brno, 26. března 2023 - Rada města Brna schválila poskytnutí finančního příspěvku na podporu školní přípravy dětí v azylovém domě Domov sv. Markéty, na výuku hry na hudební nástroje v rámci projektu OnStage, na zajištění plavecké výuky na brněnských základních školách, na podporu dietního stravování v školských zařízeních a také na zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas dětí a mládeže. Všechny příspěvky musí ještě schválit dubnové zastupitelstvo.

dobrovolnici uklid sazeni stromku

Podpora školní přípravy dětí ohrožených školním neúspěchem v azylovém domě Domov sv. Markéty
Projekt má jednoznačný přínos pro matky samoživitelky a děti ze sociálně znevýhodněných rodin. "Školní přípravu dětí ohrožených školním neúspěchem zajistí Diecézní charita Brno, která obdrží příspěvek ve výši 63 000 korun. Z těchto finančních prostředků budou hrazeny doučovatelky, které dětem pomohou při vypracovávání domácích úkolů nebo procvičování obtížného učiva a zaměří se také na rozšiřování slovní zásoby u předškolních dětí a jejich přípravu na vstup do 1. třídy," vysvětlila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Projekt OnStage – výuka hry na hudební nástroje na ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách
Od roku 2019 probíhá na Základní a mateřské škole Merhautova mezinárodní projekt OnStage, zaměřený na výuku hry na hudební nástroje v sociálně vyloučených lokalitách. „Letos hudební aktivity na Základní a mateřské škole Merhautova 37 podpoříme částkou 350 000 korun. Prostředky budou použity na platy lektorů a opravu či nákup hudebních nástrojů,“ uvedla radní pro oblast školství Irena Matonohová.

Plavecká výuka na brněnských základních školách
Základní plavecký výcvik je povinný předmět zařazený do tělesné výchovy na prvním stupni základních škol. „Letos dochází na základní plavecký výcvik celkem 3891 dětí. Město na výuku plavání od září do prosince letošního roku vyčlenilo 1 080 000 korun, příspěvek na jedno dítě tak činí 278 korun,“ upřesnila Markéta Vaňková.

Dietní stravování ve školských zařízeních
O příspěvek si mohly zažádat školy a školská zařízení zřizovaná městem Brnem či jeho městskými částmi, která připravují stravu v dietním režimu na základě potvrzení od lékaře. "Celkovou částku 2 502 500 korun si rozdělí 45 zařízení. Pokud škola připravuje stravu pro 1–6 strávníků, obdrží měsíčně 3000 korun, v případě 7–19 strávníků to je 6000 korun a pro 20 a více strávníků pak 9500 korun za měsíc. Příspěvek mohou školy použít na nenárokové složky platu, odvody pro zaměstnance připravující dietní stravu, pořízení kuchyňského náčiní, nákup odborné literatury a další vzdělávání zaměstnanců," sdělila Irena Matonohová.

Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas dětí a mládeže
Dotační program „Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas pro rok 2023“ mohly využít právnické osoby, které zajišťují pravidelné volnočasové aktivity dětí a mládeže ve městě Brně. „V tomto dotačním programu letos podpoříme 28 projektů, mezi něž rozdělíme 2 000 000 korun. Největší příspěvek ve výši 160 000 korun získá sdružení Paspoint na smyslovou zahradu, 140 000 korun poputuje do školského sdružení Lipka na rozšíření altánu a kompostovací záchod a třetí nejvyšší částku, tedy 120 000 korun, získá Klub turistů a lyžařů Brno na rekonstrukci chaty v Čenkovicích,“ dodala Markéta Vaňková.

Zdroj: TIS MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...