Na brněnské spolky dětí a mládeže i další organizace čeká 15 milionů

Brno, 7. července 2023 - Rada města Brna schválila na příští rok dotační programy na rozvoj studentů zapojených do projektu „The Duke of Edinburgh´s International Award – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu“ (DofE), dále na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže a také na zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas. Žádosti bude možné podat během října letošního roku.

dite deti vylet turismus

Na neformální vzdělávání pro mladé lidi ve věku 13–24 let zajišťované školami a dalšími organizacemi pracujícími s mládeží, které jsou zapojeny do programu „The Duke of Edinburgh´s International Award – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu“, v příštím roce Brno poskytne 500 tisíc korun. „V roce 2022 a 2023 bylo vyčleněno 200 tisíc korun. V roce 2024 tedy dochází k navýšení dotace o 300 tisíc korun. Poskytnuté finance jsou určeny na úhradu jednorázového poplatku za členství v DofE, na školení a odměny zapojeným pedagogům, na nákup materiálního vybavení a také na závěrečnou dobrodružnou expedici, případně jazykové zkoušky, které jsou součástí rozvoje talentu účastníků programu,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Jaroslav Suchý.

Volnočasové aktivity dětí a mládeže město podpoří částkou 12,5 milionu korun. „Podpora je směřována na zajištění činnosti brněnských organizací dětí a mládeže, konkrétně na materiální vybavení, provoz a údržbu kluboven, areálů a základen, a také na zajištění pravidelných volnočasových aktivit, ať už se jedná o víkendové či prázdninové pobyty, jednorázové akce, nebo mezinárodní výměny,“ upřesnila radní pro oblast školství Irena Matonohová.

Na dotační program „Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas“ Brno poskytne 2 miliony korun. „Tuto dotaci je možné využít na různé stavební úpravy, rekonstrukce či modernizace nebo na pořízení movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok,“ řekla Irena Matonohová.

Žádosti o dotace na rok 2024 bude možné podat během října letošního roku. „Veškeré informace včetně formuláře s požadovanými přílohami budou od 1. září 2023 dostupné na adrese www.brno.cz/w/zakladni-informace-o-dotacich-na-volnocasove-aktivity-deti-a-mladeze, případně je možné si je vyzvednout osobně na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna na Dominikánském náměstí 3,“ dodal Jaroslav Suchý.

Zdroj: TIS MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...