Dotace pomůže s úpravami cest na Ústředním hřbitově

Brno, 18. září 2023 - Dlouho připravovaná rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna dostává jasné obrysy. Po přepracování projektové dokumentace brněnští radní schválili podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro období 2021–2027.

hrbitov zena nahrobek

Nejen špatný technický stav, ale také nehospodárné zacházení se srážkovou vodou byly východiskem projektu na opravu a úpravu cest na největším brněnském hřbitově. „Hlavním cílem je zlepšit zadržování vody v městské krajině a hospodaření s ní. Díky tomu se zlepší klimatické vlastnosti celého hřbitova a srážky budou maximálně využité pro zavlažování stromů a keřů,“ nastínil náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Jaroslav Suchý a dodal: „Stávající systém odvodnění nevyhovuje potřebám zeleně, navíc velmi zatěžuje městský kanalizační systém. Nově budou cestičky propustné a budou závlahu odvádět k okolní vegetaci, hlavně stromům. Dešťovka, která se nevstřebá tímto způsobem, se odvede pomocí sběrného potrubí do podzemní retenční nádrže. Vodu tak využijeme pro další zalévání.“

Součástí záměru je rekonstrukce všech inženýrských sítí (plynovod, vodovod, sdělovací a elektro vedení, osvětlení). Místo stávajících nepropustných asfaltových cestiček vzniknou štěrkové retenční trávníky. Celkem dojde k redukci nepropustných povrchů o 61 %. Zbylé cesty je nutné zachovat zpevněné kvůli požadavkům památkové ochrany a provozních potřeb hřbitova.

Celkové výdaje na realizaci projektu se předpokládají ve výši 401 032 241 korun. Dotace Ministerstva životního prostředí se odhaduje na 243 882 062 korun, což je 95 % z celkových způsobilých výdajů, které definuje dotační výzva. Spolufinancování města by tak bylo ve výši 157 150 178 korun.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...