V soutěži MENDELU Ph.D. talent uspělo pět studujících

Brno, 28. března 2024 - Třetí ročník soutěže MENDELU Ph.D. talent o doplňková talentová stipendia pro studenty a studentky doktorských studijních programů zná své vítěze. Deset talentovaných studujících postoupilo do druhého kola soutěže MENDELU Ph.D. talent, kde se snažilo přesvědčit nestranné odborníky o výjimečnosti svých dosavadních výsledků a kvalitách navrženého vědecko-výzkumného záměru. Roční doplňkové talentové stipendium nakonec získalo pět nejlepších – Martina Bernatová z LDF, Michal Kolář a Jana Kurcová z AF, Richard Kovárník z PEF a Marie Zahrádková ze ZF.

foto mendelu doktorandi

„Studenti, kteří se do soutěže přihlásí, získají nedocenitelné zkušenosti v oblasti přípravy vlastního vědecko-výzkumného záměru. Musí zformulovat myšlenky a prezentovat se v relativně krátkém čase tak, aby zaujali hodnotící komisi. Vše je navíc v angličtině,“ popsala prorektorka pro tvůrčí činnost Soňa Hermanová.

Vítězové soutěže získají roční talentové stipendium ve výši 10 000 Kč na měsíc. Tyto prostředky mohou využít pro svůj další rozvoj, aby se mohli naplno věnovat výzkumu. Odborná porota ocenila propracované prezentace i kvalitní projev. „Je vidět posun především ve studentech a studentkách, kteří jsou vybaveni prezentačními dovednostmi a umí velmi dobře diskutovat a obhajovat výjimečnost svého záměru a jeho přínos k poznání dané oblasti. Byli pohotoví a obratem zodpověděli otázky hodnotitelů,“ zhodnotila Hermanová.

Martina Bernatová se věnuje zjišťování efektivity biologické ochrany, která je založena na podpoře výskytu přirozených predátorů škůdců. V mladých porostech dubů měří a hodnotí vybrané parametry fyziologické vitality dřevin. Jejím cílem je mimo jiné vytvořit alternativní postupy ochrany dřevin, a díky tomu snížit množství používaných pesticidů. „Účast v soutěži mi přinesla mnoho zkušeností získaných jak při tvorbě písemného představení projektu, tak při prezentaci projektu, včetně prohloubení komunikace v angličtině. A výhra stipendia mi přinese možnost plně se výzkumu věnovat, za což jsem velmi vděčná,“ přiblížila doktorandka z Lesnické a dřevařské fakulty.

Richard Kovárník se ve své práci věnuje zejména možnostem využití matematicko-statistických metod a datové vědy pro tvorbu modelů, které mají za cíl poskytnout relevantní informace pro efektivní správu lesního hospodářství a informace o tom, jakým způsobem veřejnost využívá lesní ekosystémové služby. „Do soutěže jsem se přihlásil zejména proto, abych si ověřil, zda je téma práce atraktivní i pro ostatní. Účast v soutěži mi přinesla zejména odbornou zpětnou vazbu a možnost vyzkoušet si prezentaci vlastní práce před ostatními,“ uvedl doktorand z Ústavu statistiky a operačního výzkumu PEF MENDELU, jehož práci vedla Jitka Janová.

Marie Zahrádková se zaměřuje na boj s organismy, které napadají dřevo révy vinné, tzv. komplex chorob kmínku révy vinné. „Tyto houbové patogeny napadají cévní svazky rostlin, rostliny poté odumírají. Problém je celosvětový, zejména kvůli rychlému šíření a vysokým finančním ztrátám. Aktuální trh s prostředky pro ochranu nedostatečný. My se zde snažíme využít nově vyvíjené nanočástice, sledujeme jejich působení na patogeny, samotnou rostlinu a její odezvy,“ popsala doktorandka ze Zahradnické fakulty. Účast v soutěži jí pomohla nabýt sebevědomí při prezentaci v angličtině.

Jana Kurcová z Agronomické fakulty v soutěži představovala projekt prezentující inovativní možnosti cílené protinádorové terapie založené na využití výhod běžně užívaných chemoterapeutik a chytře navržených nanozymů. Cílem je omezit jejich působení jen a pouze na vybrané nádorové buňky a vyhnout se tak častému problému působení protinádorových léčiv i na zdravé buňky. „Účast v soutěži mi přinesla zkušenost se sepisováním projektu a zejména jeho prezentací před desetičlennou komisí odborníků z celé univerzity. A to vše v anglickém jazyce, je to tedy určitě další krok k tomu posunout kupředu své komunikační dovednosti. Výzvou bylo rovněž také odpovídat na různé otázky a komentáře komise a obhájit si tak svou práci. Výhra v této soutěži je pro mě velkou ctí a jsem za to velmi vděčná,“ uvedla Kurcová.

Michal Kolář se ve své práci věnuje aktivním a inteligentním obalům pro potraviny z obnovitelných zdrojů. Materiály pro tyto obaly obsahují tzv. aktivní složku, která zlepšuje vlastnosti daného materiálu. Může se jednat například o zlepšení mechanických vlastností, zabraňování růstu škodlivých mikroorganismů nebo ochranu před slunečním zářením. „Podpora ze soutěže mi umožní věnovat více času výzkumu a je to dobrá zkušenost pro začínajícího vědce, sestavit návrh svého projektu a pak jej před odbornou komisí umět obhájit. Pro dobrou prezentaci projektu není nutné jen připravit pěknou přehlednou prezentaci a vhodně ji přednést, ale i důrazně promyslet a zhodnotit všechny aspekty projektu a práce,“ zhodnotil doktorand z Agronomické fakulty.

Zdroj a foto: MENDELU


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...