Brněnský hackaton vyhrál návrh appky pro snadné čtení úřední desky

Brno, 16. dubna 2024 - Město Brno o uplynulém víkendu uspořádalo společně s uskupeními Czechitas a BrnoAI druhý městský hackaton. Jedná se o akci, při níž programátoři, případně ve spolupráci s grafiky a webdesignéry, intenzivně pracují na inovativním projektu. V tomto případě se jednalo o hackaton nad otevřenými daty města Brna z portálu data.brno.cz. Cílem bylo vyvinout produkt – např. aplikaci, která povede ke zlepšení života obyvatel nebo rozvoje města. O vítezství soutěžilo celkem 45 účastníků, kteří vytvořili 10 týmů.

hackaton zdroj tismmb

Zahájení akce proběhlo v sobotu 13. dubna 2024 v 9 hodin v prostorách SAP Labs na Holandské ulici a od 10. hodiny začala samotná soutěž. Ta skončila v neděli ráno, tedy po 24 hodinách. Poté jednotlivé týmy prezentovaly porotě, mentorům a všem účastníkům akce svoje nápady, řešení či prototypy aplikací.

Hodnoticí porota se skládala z 5 členů, kteří jsou respektovanými odborníky a odbornicemi ve svých profesích. Konkrétně to byl Petr Bořecký (radní města Brna), Radka Domanská (Digitální informační agentura), Monika Ptáčníková (Czechitas), Roman Michel (SAP Labs) a Jan Bárta (Brno AI). Porota vybrala a ocenila tři návrhy, které zaujaly svou inovativností, proveditelností a technickým řešením. Další čtyři projekty získaly zvláštní ocenění.

Které projekty tedy porotu nejvíce zaujaly?

Vítězný tým „Čoboláci” představil projekt „Ultra úřední deska”. Jedná se o uživatelsky přívětivou aplikaci, která jednoduše zpřístupní úřední desky Brna a městských částí. Tým navrhl a naprogramoval takové řešení, které pomocí umělé inteligence umožní číst, filtrovat a vyhledávat informace z úředních desek, i když jsou to velmi často jen formáty typu PDF. V budoucnu má toto řešení přesah na jednotnou digitalizaci úředních desek města obcí v celém Česku a aktualizaci jednotného datového standardu pro úřední desky.

Druhý tým „DatLove” přišel s projektem „Metropolis24.cz”. Jedná se o webovou aplikaci, která vypočítá a v mapě zobrazí tzv. index kvality života v Brně, a to pro konkrétní místo. Aplikace pracuje s interaktivní mapou a cílí jak na nové obyvatele, kteří hledají v Brně vhodné místo pro život, tak na stávající obyvatele i správu města, jejichž snahou je město rozvíjet a zlepšovat. Ambicí indexu kvality života, který byl nyní vytvořen na základě 11 datových sad, je totiž nejen upozornit na pro život nejvhodnější lokality pro různé cílové skupiny, ale i na nižší kvalitu života v některých místech a také na chybějící potřebná data. I tato aplikace počítá s budoucím rozvojem, a to směrem k personalizovanému profilu uživatele.

Tým s názvem „Team-7" na bronzové pozici navrhl projekt „Cirkulární Brno”. Jedná se o řešení, jak by mohlo Brno lépe a komplexně uchopit systém cirkulární ekonomiky. Tým vytvořil webovou aplikaci, která umožní najít místa, akce a kurzy podporující udržitelný životní styl. V návaznosti na hodnoty hlavní strategie města #brno2050, která pracuje s konceptem cirkulární ekonomiky, aplikace ukazuje, že staré věci nemusí být odpad a pomáhá uživateli snadno se zorientovat v možnostech jejich oprav, výměn a dalšího využití.

Po celou dobu trvání hackatonu byli řešitelům k dispozici mentoři a další poradci z řad magistrátního týmu a týmu Czechitas. Jejich práci na místě sledoval i náměstek primátorky Filip Chvátal, který k tomu dodal: „Za poslední roky si Brno získalo pověst studentského a moderního města s dobrou kvalitou života. Hackaton je unikátní příležitost, jak zlepšit život obyvatelům města a posunout jeho rozvoj o krok dál.“

Spolu s Petrem Bořeckým, radním města Brna pro oblast participace, se shodují, že letošní úroveň projektů byla mimořádná. „Potkat zajímavé lidi, vzájemně se inspirovat a něčemu novému přiučit – v tom vidím kouzlo letošního hackatonu. A cenný byl také úhel pohledu zvenčí, který přinesli jednotliví účastníci a který umožňuje městu vnímat potřeby obyvatel města zase trochu jinak,“ uvedl Petr Bořecký.

Další oceněné projekty

Cenu města Brna předal tajemník magistrátu města Brna Oliver Pospíšil. Získal ji projekt „Lovci soch”. Jedná se o hru, kdy pomocí mobilní aplikace hráči „sbírají” sochy na území města. Tato gamifikace sochařského Brna cílí rezidenty i na návštěvníky města. Jejím cílem je posilovat zájem o veřejný prostor, popularizovat umění a vytvářet vztah k určitému místu. Tým dokázal díky datové sadě „brněnských soch” dopracovat své řešení do fungující demoverze.

Ocenění společnosti Czechitas získal projekt „AlergoMap – Mapa pro čistý nos”, která by poskytovala alergikům prostorové informace o tom, kde se v Brně vyskytují určité alergeny ze stromů (později i keřů a bylin). Do budoucna by tato aplikace mohla nabídnout personalizovaný osobní profil, kde si alergici budou moci zaznamenávat historii svých alergenových ataků nebo sdílet zaznamenaný výskyt alergenů v konkrétním místě a čase.

Cenu společnosti Brno Al získal už vítězný (a výše popsaný) projekt „Ultra úřední deska“.

A nakonec speciální cena spojená s právě probíhajícím projektem „TROMSO” zaměřeným na kvalitu ovzduší v Brně byla udělena projektu „AirSOB”. V rámci tohoto projektu řešitelé navrhují jednoduché a snadno vyrobitelné měřiče kvality ovzduší a jejich zapojení do komplexní sítě ostatních senzorů. Tento projekt využívá potenciálu tzv. civil science, kdy se každý může stát výzkumníkem a přidávat data do existující sítě měřidel.

Týmy na prvních třech pozicích získaly finanční ocenění, vítěz s pomyslnou zlatou medailí si odnáší 20 tisíc, stříbrný tým 15 tisíc a bronzový tým 10 tisíc Kč. Popis a prototypy projektů z hackatonu budou brzy dostupné na stránce data.brno.cz/pages/hackathon2024.

V pořadí druhý brněnský hackaton ukázal, že pořádání takových akcí má smysl. „Brno se bude snažit jak u výherních a oceněných návrhů, tak i u projektů ostatních soutěžních týmů dostat nápady do praxe, pokud to bude možné. Hlavním smyslem konaného hackatonu totiž bylo hledat neotřelá řešení slabých míst města a následně zapracovat na jejich posílení,“ zakončil Oliver Pospíšil, tajemník Magistrátu města Brna.

Zdroj a foto: TIS MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...