Realitní trh v Brně se probouzí

Realitní krize zasáhla regiony včetně moravské metropole v daleko větším měřítku a mnohem tíživěji než české developerské a realitní centrum Prahu. Výstavbu rezidencí i komerčních nemovitostí, která už i mimo hlavní město počátkem druhé půlky této dekády získávala na intenzitě, loni krize téměř eliminovala. Už v tomto roce ale developerské Brno ožívá. Svědčí o tom jak plánované nové projekty, tak třeba i stoupající zájem o pronájem kancelářských prostor.

   

Olympia Brno získala ocenění Nejlepší z realit

Nákupní a zábavní centrum Olympia Brno je vítězem 12. ročníku prestižní soutěže Best of Realty – Nejlepší z realit v kategorii obchodních center. Sedmičlenná odborná porota prvním místem ocenila čtvrtou etapu dostavby Olympie. Zaujal ji především fakt, že se podařilo naplnit vize formulované už v 90. letech minulého století a ve spolupráci s renomovanými architekty na okraji Brna v několika fázích vybudovat největší mimopražský nákupně-zábavní komplex v České republice, jehož dosah díky šíři, pestrosti a kvalitě nabídky překračuje hranice Jihomoravského kraje. Při slavnostním ceremoniálu ve středu 10. listopadu v sále České národní banky cenu převzal kreativní tým pod vedením koncepčního architekta Clarka Geddese a zástupci provozovatele a investora centra Somerston Olympia CZ, s.r.o.
„Vítězství nás samozřejmě velmi těší a jen dokazuje, že Olympia je skutečně ojedinělým architektonickým projektem mezi obchodními centry, a nejen díky tomu nabízí zákazníkům ty nejlepší služby v komfortním prostředí,“ hodnotí vítězství ředitelka obchodního centra Ing. arch. Pavla Bumbálková.
   

Brno získalo dalších 205 milionů korun z fondů EU

Brno získalo v uplynulých dnech dalších 205 milionů korun z evropských fondů na městské projekty. Jedná se například o probíhající rekonstrukci druhé etapy Joštovy ulice od Komenského náměstí až po Údolní ul. s dotací 95,6 mil. Kč, jistou dotaci má ale například také Přírodovědné exploratorium částkou 65 mil. Kč. Brno uspělo v sedmi projektech s celkovými rozpočtovými náklady 304 mil. Kč. Evropské dotace uvolnil Výbor Regionální rady NUTS II Jihovýchod z Regionálního operačního programu.
   

Mendelova univerzita v Brně rozvíjí spolupráci s podnikatelskou sférou

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU) ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a Regionální hospodářskou komorou Brno přicházejí s projektem Vzdělávání pro praxi, který umožní propojit podnikatelskou, veřejnou a akademickou sféru. Projekt se věnuje v českém prostředí dosud stále nedostatečnému rozvoji užší komunikace a spolupráce mezi univerzitami a potenciálními zaměstnavateli jejich studentů a absolventů. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Jak uvádí řešitel projektu profesor Grega, je v současnosti již plně funkční tzv. Portál praxí. Jedná se o elektronickou on-line platformu určenou zaměstnavatelům v regionu a studentům FRRMS MENDELU. Prostřednictvím tohoto portálu dochází k propojení požadavků zaměstnavatelů na studenty a studentů na typ a formu praxe. S jeho využitím si potencionální zaměstnavatel bude moci vybrat studenta, který díky své časové flexibilitě může nahradit práci zaměstnanců na dovolené, mateřské dovolené či v pracovní neschopnosti a v případě spokojenosti zaměstnavatele se může stát jeho novým zaměstnancem.
Aplikace Portálu praxí na webové adrese is.mendelu.cz/praxe umožňuje po registraci firmě nebo instituci, která má zájem o spolupráci, aby se studentům představila, vložila nabídku konkrétních praxí a získala informace o kompetencích potenciálních praktikantů a oblastech jejich zájmu o praxi. Portál rovněž umožňuje evaluaci deklarovaných kompetencí studentů ze strany zaměstnavatelů, což umožní získat zpětnou vazbu od zaměstnavatelů, důležitou pro kontinuální aktualizaci obsahu studijních oborů, aby odpovídal potřebám praxe.

   

Nezaměstnanost v Brně klesla na 8,2 procenta

Situace na trhu práce se v říjnu vyvíjela příznivě. Nezaměstnanost klesla o tři desetiny procenta na 8,2 procenta. Aktuální počet evidovaných uchazečů o zaměstnání je 18 827, což je o 330 osob méně než v září. V tomto měsíci brněnské firmy méně propouštěly zaměstnance. V říjnu se na brněnský úřad práce zapsalo o 535 nových uchazečů méně než v září, což je pozitivní signál svědčící o menším počtu propouštěných pracovníků oproti předchozímu období. V meziročním srovnání však zůstává současná míra nezaměstnanosti na vyšší úrovni než za stejné období v loňském roce, kdy byla míra nezaměstnanosti 7,8 procenta. I přesto dochází ke zlepšování situace. Oproti začátku letošního roku nezaměstnanost totiž klesla a od poloviny roku pak přibylo volných pracovních míst.
   

Skupina Zetor Group dosáhla letos zisku 103 milionů korun

Skupina Zetor Group, tradiční český výrobce traktorové techniky, zaznamenává v letošním roce pozitivní výsledky hospodaření. Konsolidovaný zisk před zdaněním dosáhl za první tři kvartály roku 2010 výše 103 milionů korun. I přes radikální restrukturalizační opatření přijatá na konci roku 2009, která snížila fixní náklady o dvě stě milionů korun, zvýšila skupina Zetor Group prodej traktorů na 4 100 kusů a zaznamenala stoprocentní navýšení prodeje komponentů.
„Skupina Zetor Group přistoupila na začátku roku v rámci restrukturalizace k důraznému zefektivnění všech procesů, od nákupních přes výrobní až po obchodní. Úspěšné hospodářské výsledky potvrzují, že to byla dobře zvolená strategie,“ uvedl Martin Blaškovič, předseda představenstva ZETOR TRACTORS a.s.
Nejprodávanějším modelem traktorů Zetor jsou i nadále modely Proxima. Největší odbytiště traktorů Zetor registrujeme v České a Slovenské republice a v Polsku. „V současné době se soustředíme na zavedení sériové výroby traktorů Forterra Power s novou převodovkou a s 4V a 6V motory,“ dodává k prodeji traktorů Zetor Martin Blaškovič.
Ke dni 1. října byla realizovaná plánovaná fúze společností ZETOR TRACTORS a.s., Zetor Trade, s.r.o., a ZETOR P.D.C., a.s., do nástupnické společnosti ZETOR TRACTORS a.s., díky níž chce skupina Zetor Group dosáhnout silné kapitálové společnosti. V současné době zaměstnává ZETOR TRACTORS a.s. celkem 773 lidí.
   

Realitní kancelář Coldwell Banker otevírá novou kancelář v Brně

Realitní síť Coldwell Banker po jarním otevření pražské centrály otevírá první kancelář na Moravě. Brněnská pobočka Coldwell Banker bude slavnostně otevřena ve svém sídle v komplexu EDEN na ulici Purkyňova ve čtvrtek 11. listopadu v 18 hodin.
Coldwell Banker je nejstarší realitní síť na světě s více než stoletou historií, která je považována za průkopníka v oblasti webové prezentace nemovitostí a ve využívání moderních technologií. Jako první spustila satelitní mapování či zavedla video prezentace nemovitostí. Dnes svoje klienty informuje o pohybech cen přes stránku v iPhonu, nebo umožňuje nahrávání aktuální nabídky nemovitostí do navigace GPS.
„Realitní společnost Coldwell Banker má velmi propracovaný systém prodeje nemovitostí včetně kompletního realitního servisu,“ potvrzuje své rozhodnutí pro koupi brněnské pobočky jeden z jejich majitelů architekt Radoslav Kobza. „Takový systém odpovídá firemním standardům, které mají i naše architektonicko-projekční kanceláře ve skupině Arch.Design Group, myslím tím především nadstandardní služby pro klienty,“ upřesňuje svůj podnikatelský záměr Radoslav Kobza. Vzhledem k tomu, že máme dobré zkušenosti s developerskými projekty, věříme, že realitní kancelář rozšíří naše komplexní služby,“ doplňuje informace druhý z majitelů Marek Vinter.
Společnost Coldwell Banker byla založena v roce 1906 v San Francisku. Mimo území USA má více než devět set kanceláří ve 49 zemích. Zaměstnává 97 tisíc specialistů na reality. Firma se podílela například na prodeji sídla zpěváka Michaela Jacksona v Las Vegas, nabízela rovněž tropické ostrovy u Austrálie.
   

Podnikatelská nemovitost 2009 pro Inkubátory a vědecko-technický park

Inkubátory a vědecko-technický park provozované Jihomoravským inovačním centrem (JIC) získaly první místo v devátém ročníku soutěže o Podnikatelskou nemovitost roku v kategorii High-tech nemovitost roku.
Soutěž Podnikatelská nemovitost roku 2009 pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Sdružení pro zahraniční investice AFI. Technologický inkubátor VUT, Technologický inkubátor II, Biotechnologický inkubátor INBIT a budovu Y-Soft Building do soutěže přihlásilo Jihomoravské inovační centrum. Investorem oceněných nemovitostí je Jihomoravský kraj a Vysoké učení technické v Brně.
O cenu v kategorii High-tech nemovitost roku se mohly ucházet vědecko-technické parky, podnikatelské inkubátory, technologická centra nebo inovační centra vybudovaná nebo rekonstruovaná v průběhu posledních pěti let. Expertní komise kladla důraz například na velikost nemovitosti, prokázání spolupráce s univerzitami nebo jinými terciárními vzdělávacími či výzkumnými institucemi či na technologickou vybavenost.

   

Expanze Atenta v Brně je nejlepším investičním počinem roku 2009

Nejvýznamnější investici v sektoru IT a strategické služby v roce 2009 uskutečnila společnost Atento Česká republika. Ocenění jí patří za otevření moderního centra péče o zákazníky v Brně. Na druhém a třetím místě v této kategorii skončily Asseco Solutions a Tieto Czech. Vítěz této kategorie převzal svoji cenu 26. října v rámci vyhlašování výsledků soutěže Investor roku 2009. Soutěž letos již podesáté uspořádala agentura CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu se sdružením AFI.
Atento Česká republika zajišťuje kompletní komunikaci mezi firmami a jejich zákazníky. „Naše služby využívají zejména klienti segmentu telekomunikací, bankovnictví, pojišťovnictví nebo třeba zásilkových obchodů,“ vyjmenovává Slawomir Laskowski, Business Development Director společnosti Atento Česká republika. Díky nově získaným zakázkám se společnost Atento Česká republika rozhodla v roce 2009 vybudovat nové centrum podpory zákazníků v Brně. Aktuálně v něm pracuje dvě stě operátorů a dalších dvacet osob na obslužných pozicích. V příštím roce by měl počet zdejších zaměstnanců vzrůst na 250. Společně s pobočkami společnosti v Praze a v Liberci zaměstnává Atento téměř tisíc lidí.
   

Strana 181 z 205

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...