Česká televize v Brně postaví nové televizní studio

Česká televize v Brně postaví nové televizní studio. Vyroste v městské části Brno-Líšeň v areálu bývalého Zetoru. Letos na podzim ČT vykoupila pozemky a nyní je již v Katastru nemovitostí zapsána jako jejich vlastník. Nyní ČT vypsala veřejnou zakázku na dodavatele projektové dokumentace. Realizace projektu výstavby nového studia, které by mělo nahradit současné nevyhovující prostory, tak vstupuje do druhé fáze. Vítěz výběrového řízení by měl být znám do konce února 2010. Předpokládaný termín dokončení projektové dokumentace je červen 2011. Následuje nezávislý audit, schválení orgány ČT, a fáze třetí, tedy vlastní výstavba studia. Předpokládaný termín dokončení je konec roku 2013. Celkové předpokládané náklady na výstavbu činí šest set milionů korun.

   

Speciální dětské počítače IBM zamířily do Brna

Společnost IBM ve spolupráci s městem Brnem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky darovala vybraným brněnským školkám a stacionářům 65 počítačových stanic KidSmart Young Explorer v rámci celosvětové iniciativy IBM KidSmart Early Learning Programme. Tento program je speciálně vyvinutý pro předškolní děti ve věku tři až sedm let. Jeho hlavním cílem je podpora učitelů, dětí i rodičů při integraci informačních a počítačových technologií do výuky a zároveň se snaží vštěpovat předškolákům hravou formou základy počítačové gramotnosti. Speciální softwarové programy, kterými jsou počítače vybaveny, napomáhají rozvíjet znalost jazyka, matematiky, vědy a humanitních oborů.
Počítačové stanice pro mateřské školy předala společnost IBM Magistrátu města Brna, který zajistil jejich distribuci a uvedení do provozu ve všech 63 předškolních zařízeních a dvou stacionářích. Tímto krokem byla úspěšně završena spolupráce na tomto poli mezi městem Brnem a společností IBM ČR, která byla zahájena 16. září 2009, kdy primátor města Brna Roman Onderka a generální ředitel IBM Česká republika Aleš Bartůněk podepsali Memorandum o spolupráci.
Více informací o programu dále naleznete na www-5.ibm.com/cz/kidsmart/
   

Zetor se úspěšně prezentoval na mezinárodních výstavách

Společnost Zetor představila traktory stejnojmenné značky laické i odborné veřejnosti na dvou významných veletrzích zemědělské techniky – ve dnech 27. až 30. října na veletrhu Agrosalón 2009 ve slovenské Nitře a o dva týdny později od 10. do 14. listopadu na Agritechnica 2009 v německém Hannoveru. Jeden z vystavených traktorů Zetor Proxima Power 115 získal v Nitře na základě hodnocení odborné komise soutěže Agrosalón 2009 v kategorii strojů pro rostlinnou výrobu Čestné uznání. Jako součást celé typové řady Proxima Power byl letos oceněn již na výstavě Agrokomplex v Nitře „Zlatým kosákem“. V Hannoveru nadchnul prototyp traktoru Maxterra a nejsilnější zástupce inovované řady Forterra 2010, traktor Forterra 135.
   

Kraj prodloužil smlouvu s Českými drahami

Jihomoravský kraj prodloužil smlouvu s Českými drahami na provoz regionálních vlaků o dalších pět let až do roku 2019. Pětiletá smlouva může dosahovat částky kolem 4,2 miliardy korun. Součástí smlouvy je výrazná obnova vozového parku na regionálních tratích a také možnost postupného otvírání regionálních tratí případné soutěži dopravců. Dráhy se zavázaly investovat do obnovy v prvních třech letech kontraktu 875 milionů korun.
   

Brno získalo ocenění za průmyslovou zónu

Město Brno získalo ocenění za kvalitní fungování své Brněnské průmyslové zóny Černovická terasa. Zatímco ostatní města mají problémy s obsazením průmyslových zón, na Černovické terase se daří. Ve čtvrtek 19. listopadu to za účasti náměstka primátora Olivera Pospíšila ocenily agentura CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice (AFI), které v rámci prestižní soutěže Podnikatelská nemovitost roku 2008 poctily Brno v kategorii průmyslových zón s největším ekonomickým přínosem druhým místem. „Brno získalo prestižní ocenění od agentury CzechInvest, která mapuje investorské pobídky v ČR. Jsem nesmírně rád, že Brno má v oblasti zahraničních investic výjimečné postavení a Černovická terasa patří mezi významné strategické lokality,“ uvedl náměstek primátora Oliver Pospíšil.

   

Příjmy a výdaje krajského rozpočtu budou vyrovnané

Návrh krajského rozpočtu na rok 2010, předpokládající zdroje v objemu 5,61 miliardy korun a požadavky (výdaje) ve stejné výši, schválila Rada Jihomoravského kraje. Budou se jím zabývat krajští zastupitelé na svém posledním letošním zasedání 17. prosince. Návrh bude od 2. prosince vyvěšen na úřední desce kraje, aby mohl být předmětem připomínek a podnětů nejširší veřejnosti.
Dokument vychází z návrhu zákona o státním rozpočtu ČR, ze kterého plyne předpokládané záporné saldo rozpočtu krajů (sumárně pro všechny kraje) ve výši 2,1 miliardy korun. I v příštím roce, podobně jako letos, bude tedy muset Jihomoravský kraj počítat s nižšími příjmy z daní. Chybějící prostředky na investice budou zčásti nahrazeny úvěrem od Evropské investiční banky ve výši 606, 59 mil. Kč.
Výdaje krajského rozpočtu se v detailech od toho letošního liší, ale jejich oborová struktura zůstává podobná. I nadále platí, že největší část výdajů (40 procent) půjde do resortu dopravy, následuje oblast vzdělávání a školských služeb (14,6 procenta) a zdravotnictví (8,7 procenta). Rozhodující část výdajů kraje představují tzv. běžné, tedy provozní výdaje. Ty podle návrhu dosahují téměř 4,2 mld. korun a kraj jimi zajišťuje chod svých příspěvkových organizací, dotační politiku a další úkoly. Výrazně nižší část představují kapitálové (investiční) výdaje, které mají v roce 2010 dosáhnout sumy 1,3 miliardy korun.
   

Magistrát prodá Jaltu levněji

Nabídkové řízení na nevyužívanou brněnskou pasáž Jalta skončilo. V úterý 24. listopadu ho definitivně zrušila městská rada. Od června, kdy magistrát nabídl budovu k prodeji, se totiž nepřihlásil jediný zájemce o koupi. Město, které Jaltu před třemi lety směnilo za tři domy a dva pozemky, se proto rozhodlo vyhlásit prodej jako dlouhodobý záměr. Znamená to, že šanci dostane první, kdo zaplatí požadovanou cenu, tedy sto milionů korun. Původně město vypsalo nabídkové řízení s minimální cenou sto milionů korun s tím, že cena může díky více zájemcům stoupnout.

   

Na jižní Moravě roste počet nezaměstnaných

Po první vlně propouštění, která se na začátku podzimu přehnala přes Čechy, stoupá vysokým tempem počet nezaměstnaných i na jižní Moravě. Firmy v Jihomoravském kraji se dosud snažily udržet zaměstnance co nejdéle a pomáhaly si například kratším pracovním týdnem, ale vleklá krize nedovoluje tento stav dlouhodobě udržet. Vyplývá to z ekonomické analýzy agentury Commservis.com, která se zabývá krizovým managementem firem. „V Jihomoravském kraji se propouštění logicky brání, protože pracovních příležitostí zde není tolik, jako v hlavní metropoli a ve středních Čechách. Tlaky na udržení přijatelné míry nezaměstnanosti jsou zde veliké,“ vysvětluje specialista na krizovou komunikaci a řízení Tomáš Zdechovský z agentury Commservis.com, podle kterého úřady práce na jihu Moravy zaznamenávají v poslední době větší nápor. „Ekonomické výsledky za poslední rok, do kterých se silně promítla finanční krize, nakonec zaměstnavatele donutily k výraznějšímu propouštění i zde,“ dodává Zdechovský.
Podle odborníků k růstu nezaměstnanosti navíc přispívá i konec sezónních prací. Odliv zaměstnanců se týká zejména stavebního sektoru, zemědělství a turistického ruchu. Výraznější oživení trhu práce po největší recesi za posledních šedesát let očekávají analytici na jaře roku 2010.
Ke konci letošního třetího čtvrtletí míra registrované nezaměstnanosti podle Ministerstva práce a sociálních věcí v Jihomoravském kraji dosáhla hodnoty 9,5 procenta, což je o bezmála čtyři procenta více než před rokem. Největší meziroční nárůst nezaměstnanosti se promítl u nejstarší věkové skupiny a u věkové skupiny 35 až 44 let.
   

Bertíci opět pomáhají v Jihomoravském kraji

V prodejnách Albert začal projekt S Bertíkem za dětským úsměvem. Všichni zákazníci v Jihomoravském kraji mají možnost ve spolupráci se značkou Albert rozhodnout o částce, která již tradičně podpoří vzdělání a rozvoj dětí z dětských domovů a dalších institucí v tomto kraji. V loňském roce si organizace v Jihomoravském kraji rozdělily bezmála jeden milion korun. Letos probíhá již jubilejní desátý ročník. „Věříme, že ve spolupráci s našimi zákazníky překonáme nejen loňskou částku, která přesáhla osm milionů, ale podaří se nám navýšit i částku pro partnerské instituce v Jihomoravském kraji. A zvláště v době ekonomické krize jim výrazně pomůžeme v tíživé situaci a opět podpoříme dobrou budoucnost samotných dětí i partnerských organizací,“ říká Petr Chadraba, manažer komunikace a firemní odpovědnosti značky Albert.
Peníze z Bertíků pomohly v minulých letech v Jihomoravském kraji realizovat například volnočasové aktivity a podpořily vzdělání dětí z dětských domovů nákupem studijního vybavení. Projekt S Bertíkem za dětským úsměvem za uplynulých devět let cíleně podpořil stovky institucí, ústavů sociální péče, domovů na půl cesty a vzdělání a rozvoj dětí v dětských domovech částkou přesahující 53 milionů korun.
   

Strana 197 z 205

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...