Kraj podpořil realizaci studie týkající se uživatelů drog v Brně

Zastupitelé Jihomoravského kraje podpořili jedním a půl milionem korun projekt ochrany veřejného zdraví (studie infekčních nemocí a rizikového chování mezi injekčními uživateli drog) a rozvoje terénní práce v Brně, jehož realizátorem bude Sdružení Podané ruce. Pracovníci sdružení už dlouhodobě upozorňují, že současný stav orientačního testování a následných zdravotních kontrol osob ohrožených infekčními chorobami v souvislosti s injekčním užíváním drog je alarmující. „V tuto chvíli se netestuje skoro vůbec, není pokrytí dostupnosti služeb, je nedostatek pracovníků, aby zachytili maximum rizikové populace. Považuji tuto situaci za alarmující a obávám se epidemie HIV, pokud již nezačala. Když neotestujeme my na ulici, tak příslušníci menšinových etnik se dobrovolně neotestují vůbec,“ upozorňuje Jindřich Vobořil, předseda sdružení.

drogy_1.jpg

Na základě předchozích studií je zřejmé, že problémoví uživatelé drog představují velké nebezpečí šíření krví přenosných nemocí, především HIV a žloutenek. Zejména uživatelé drog, kteří jsou příslušníky národnostních a etnických menšin, mohou z důvodu nedostatečného kontaktu se službami drogové prevence a léčby představovat zvýšené riziko šíření těchto infekčních chorob. Díky finančním prostředkům od JMK navýší Sdružení Podané ruce počet terénních pracovníků v Brně, kteří budou cíleně vyhledávat a kontaktovat klienty z vysoce rizikových skupin cizojazyčných uživatelů drog a příslušníků národnostních minorit, zajistí jejich testování na krví přenosné infekční nemoci a zmapují důležité návyky jejich rizikového chování. Tyto klienty pak budou cíleně motivovat a doprovázet až k serologickému vyšetření. Výsledky studie budou známy ke konci roku 2010. Projekt bude oficiálně představen na tiskové konferenci, kterou Sdružení Podané ruce uspořádá v lednu.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...