Výzkum Město pro byznys přinesl výsledky pro JM kraj

Letošní třetí ročník celorepublikového srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který pravidelně hodnotí podmínky pro podnikání v regionech České republiky, přinesl výsledky za Jihomoravský kraj. Z jednadvaceti hodnocených měst v tomto regionu nabízí stejně jako loni nejlepší podnikatelské podmínky Slavkov u Brna.

Slavkov u Brna obhajobou loňského prvenství znovu dokázal své kvality v přístupu
k podnikatelům. I z toho důvodu zde dynamika růstu počtu ekonomických subjektů předbíhá krajský průměr o pětinu. Nejlepší výsledky v jednotlivých kritériích dosáhl Slavkov v oblasti pracovního trhu zejména díky dlouhodobě nízké nezaměstnanosti. Podnikatelé jsou rovněž spokojeni s úrovní cen. „Naší výhodou je zdravý ekonomický základ, který stojí na firmách střední velikosti. Tyto firmy vznikly v 90. letech a čtyři ze šesti významných zaměstnavatelů jsou dokonce v rodinném vlastnictví,“ sdělil slavkovský starosta Ivan Charvát.
Na druhém místě se ve výzkumu umístil Vyškov, kde podnikatelé nejvíce oceňují samotnou úroveň lokality. Vyškov se vyznačuje minimálně znečištěným ovzduším a nízkou kriminalitou. Třetím nejlepším místem pro podnikání v Jihomoravském kraji se staly Bučovice. Zde ocenili podnikatelé hlavně nižší cenové podmínky, např. poplatky za energii. S kladným ohlasem se setkalo také podnikatelské prostředí a fungování městského úřadu.
V rámci vyhlášení výsledků letos udělila speciální cenu také společnost Eurovia CS, která je již třetím rokem partnerem výzkumu. „Udělujeme ocenění městu Brno za poskytování inovačních voucherů. Podnikatel může získat od brněnských vědecko-technických institucí, jako jsou univerzity či vědecké ústavy, například služby v podobě vývoje produktu, testování či vytvoření byznys plánu k inovativnímu produktu,“ sdělila Marcela Solařová, obchodní ředitelka Eurovia Brno.
Cílem celorepublikového srovnávacího výzkumu Město pro byznys, jehož vyhlašovatelem je týdeník Ekonom, je každoročně nalézt místo s nejlepšími podmínkami pro podnikání. Dle padesáti kritérií, které jsou rozděleny do šesti základních oblastí – podnikatelské prostředí, kvalita lokality, přístup veřejné správy, situace na pracovním trhu, cenové podmínky a telefonický průzkum mezi podnikateli – je hodnoceno 205 obcí s rozšířenou působností a 22 pražských správních obvodů. Celorepublikové pořadí českých a moravských měst bude vyhlášeno v září. V loňském roce se celkovým vítězem stalo město Klatovy.

Výsledky výzkumu ukazují, že v Brně je druhé nejlépe rozvinuté podnikatelské prostředí v kraji. Poměr podnikatelů k počtu obyvatel je o necelou pětinu vyšší, podíl firem je dokonce jeden a půl násobně vyšší. Více než o čtvrtinu je vyšší zastoupení středních a velkých firem a o více než desetinu vyšší zastoupení sektoru služeb. Je zde podprůměrná nezaměstnanost, která roste nejpomalejším tempem a na jedno pracovní místo se hlásí čtvrtina uchazečů o práci než v ostatních sledovaných městech. O více než desetinu jsou zde vyšší průměrné mzdy a o 15 % nižší pracovní neschopnost. Neobvyklá je míra dlouhodobě nezaměstnaných, kterých je o necelou třetinu více, než je krajský průměr. Mezi negativní faktory typické pro velká města patří kriminalita a znečištění ovzduší, které jsou na více než dvojnásobných hodnotách. Kapacita mateřských škol je v poměru k počtu obyvatel o 15 % nižší, přestože došlo k meziročnímu navýšení o 4 %. Počet žáků na jednoho učitele na základních školách je rovněž mírně nadprůměrný. Ceny bytů jsou zde o dvě třetiny a ceny stavebních pozemků skoro o 90 % vyšší, než je krajský průměr. Je zde však nejnižší cena vodného a stočného, a to o desetinu. Místní podnikatelé jsou jedni z nejspokojenějších s podmínkami pracovního trhu.

Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2010:

Celkové pořadí       Průměrné pořadí z 50 kritérií
1. Slavkov u Brna   8,67
2. Vyškov               8,79
3. Bučovice             9,48
4. Židlochovice      10,05
5. Šlapanice           10,14
6. Rosice               10,54
7. – 8. Hustopeče  10,79
7. – 8. Kyjov         10,79
9. Tišnov               10,83
10. Hodonín          10,90
11. Brno                10,91
12. Znojmo            11,05
13. Veselí nad Moravou 11,11
14. Břeclav            11,25
15. Mikulov 1        11,41
16. Kuřim              11,49
17. Boskovice       11,54
18. Pohořelice       11,73
19. Moravský Krumlov 12,23
20. Blansko          13,36
21. Ivančice          13,69


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...