Prezentujte přesvědčivě a s lehkostí

Brno, 18. března 2017 - Proč prezentovat? Protože se tomu stejně nevyhnete. Prezentujete se při přijímacích zkouškách a na výběrových řízeních, při poradách, při jednáních na úřadech, u vína s přáteli. Prezentujete se v mailu i při telefonickém rozhovoru. Když už to tak je, proč to nedělat co nejlépe a co nejvíce přesvědčivě?

prezentace skoleni6

Základním předpokladem pro úspěch prezentace je vědět, ke komu budete mluvit – kteří lidé na prezentaci přijdou, jaká mají očekávání, zda jsou vůči tématu naladěni vstřícně či konfrontačně, jaké otázky je pravděpodobně budou zajímat, zda budou informace pro ně nové nebo se s nimi už setkali, jakou míru detailu chtějí znát. Neboli první, co k přesvědčivé prezentaci patří, je zjišťování informací o lidech, kteří budou vašimi posluchači. Když znáte své publikum, máte co nabídnout, zvolíte zajímavou formu prezentace, dobře strukturujete obsah, prokombinujete informace s prožitkem či zábavou pro posluchače, eventuálně necháte účastníky prezentace zažít něco nevšedního – vznikne přitažlivý prezentační mix, který bude účinkovat.

Prezentace je vždy jednotou faktického a emotivního – je třeba lidi informovat, ale i zaujmout. Něčím je potěšit nebo pobavit. Umět poukázat na možnosti a rizika. Umět nadchnout. Pak vyroste svěží a neotřelá prezentace.

Nepodceňujte přípravu!
Na počátku si musíte ujasnit cíle a záměr celé akce. Zdali chcete informovat, prodat myšlenku, představit se, uvést nového člověka nebo zaujmout lidi pro nějakou změnu. Pak se zaměřte na hlavní myšlenku projevu a prezentace. Pomáhá poselství, obrázek s komentářem, citát aplikovaný na firemní situaci, komentář k finančním datům, sdělení od klienta doplněné analýzou nebo výstup z auditu.

Dále je potřeba si uvědomit, co je klíčovým přínosem prezentace pro toto konkrétní publikum. Jestli to je zisk, vědomí dopadu změny na konkrétní pracovní pozice, varování před rizikem, otevření nových příležitostí nebo třeba přístup k jedinečným informacím. Nezapomínejte rovněž zvážit svou odlišnost – čím budu jinačí než ostatní mluvčí? Může to být například oblečení a celková image, dramatickými prvky ve vystoupení, netypickým prostředím, hlubokou zkušeností danou 20letou praxí. A abych nezapomněla, a ani vy, ujasněte si, co má být výstupem dané akce. Ať už to jsou náměty na zamyšlení, podepsané objednávky, úkoly pro další setkání, případně otevřené náměty, které budou lidé v týmu dopracovávat.

Prezentér musí mít kouzlo
Může se vám to nelíbit nebo si z tohoto tvrzení dělat legraci, ale tvrdím to se vší vážností – dobrý prezentér v sobě nese určité kouzlo. A toto kouzlo, šarm, přitažlivost nebo charisma posiluje jeho přesvědčivost. Je možné naučit se osobnímu kouzlu? Popravdě – je možné naučit se určitým složkám tohoto osobního kouzla. A nyní se pojďme podívat na praktické rady a tipy, které vám mohou pomoci například při prezentaci produktu obchodním partnerům či investorům:

Oční kontakt je základ
Sledujte své posluchače pohledem, nejlépe tak, aby měl každý z nich dojem, že mluvíte právě pro něho. Nejsnáze tohoto dojmu dosáhnete tím, že vždy chvíli hovoříte do očí jednotlivého člověka a pak se zase posunete dále (toto lze u malých a středně velkých skupin. U velkých skupin jeďte očima po zadních řadách, poté úhlopříčně přes publikum dopředu a zase podél prvních řad – oči sledují imaginární Z, mluvčí vypadá, že se dívá na každého v sále). Dvě třetiny času věnujte vizuálnímu kontaktu s posluchači.

Buďte srozumitelní
Před vystoupením uvolněte obličej, zejména jeho spodní část, které herci říkají „maska“.

Je dobré napít se např. teplého čaje – teplo uvolňuje. Nebo použijte několik rozcvičovadel – např. řekněte několikrát rychle za sebou: „Na cvičišti syčí čtyři svišti“.

Působte aktivně
Postoj i pohyb mají vypadat „záměrně“ – nevrťte se, nekolébejte se, nepřešlapujte. Skutečně choďte, přecházejte cíleně od flipchartu k technice, k lidem, k vypínači – jak bude potřeba – ale vždy účelově.

Nebojte se gest
Gestikulujte volně a spontánně, doprovázejte projev podpůrnými, upozorňujícími, zvýrazňujícími a zklidňujícími gesty. Množství gest není nikde předepsáno, platí především zásada přirozenosti – každý podle své osobnosti.

Pracujte s hlasem
Mluvte ve střední hlasové poloze, zněle a zřetelně. Důležité informace „položte hlouběji“ – můžete si to nacvičit tak, že položíte ruku dlaní na hrudní kost a posadíte hlas do hloubky. Že se podařilo, poznáte z toho, že pod dlaní cítíte zřetelnou rezonanci, chvění. Pro úspěšné hlasové zvládnutí prezentace je důležité správně dýchat. Proto se před jakýmkoliv mluvním výkonem vždy rozdýchejte.

Autor: PaedDr. Olga Medlíková, lektorka pro business, neziskové organizace a státní správu. Specializuje se na trénink mluvčích, argumentaci, rétoriku a lektorské dovednosti.

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...