Kraj ušetří díky centrálnímu nákupu energií více než 281 milionů korun

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v pondělí 24. května oznámil výsledky výběrového řízení na dodávky elektrické energie a plynu na následující tři roky. Díky tomu uspoří kraj více než 281 milionů korun.
Společnost pro centrální nákup CEJIZA, která byla v rámci protikrizových opatření zřízena krajem za účelem centralizace nákupu všech krajských organizacích, na základě doporučení výběrové komise rozhodla o výběru dodavatelů plynu a elektrické energie na následující tři roky. „Je to výborná zpráva pro Jihomoravský kraj a jeho občany. Celkově uspoříme 281 250 835 Kč. Jedná se o srovnání k cenám v letech 2009 a 2010. Takto definovaná úspora přinese Jihomoravskému kraji snížení nákladů na nákup elektrické energie a zemního plynu ve výši zhruba třicet procent. Zadávací řízení bylo připravováno naprosto transparentně podle platného zákona o veřejných zakázkách, formou tzv. centralizovaného zadávání. Jeho podstatou je, že zakázku nevypisuje každá jednotlivá organizace, ale centrální zadavatel. Ten uzavírá smlouvu s vítězným dodavatelem elektřiny a plynu. Nakoupené komodity pak dále za stejnou cenu prodává dotčeným organizacím. Tento aspekt se ukázal jako zásadní, neboť pro dodavatele elektřiny a plynu byl vytvořen partner, který nabídl veřejnou zakázku na dodávku zemního plynu pro více než 460 odběrných míst s tříletou spotřebou plynu ve výši 550 GWh a v případě dodávky elektrické energie pro více než 650 odběrných míst s tříletou spotřebou 130 GWh. Tím bylo zároveň umožněno, aby vybraní dodavatelé zemního plynu a elektrické energie nabídli co nejvýhodnější ceny příslušné komodity,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

energie_1.jpg

Jihomoravský kraj zahájil přípravy na toto výběrové řízení již v dubnu 2009. Provedl důkladný monitoring spotřeb a chování jednotlivých odběrných míst. Sladil svoji koncepci rozvoje jednotlivých příspěvkových organizací s budoucí potřebou energií a definoval spotřebu obou komodit na následující tři roky. Již při přípravě výběrového řízení bylo jasné, že při striktním dodržování všech pilířů zákona o zadávání veřejných zakázek a maximální možnosti předložení konkurenčních nabídek dosáhne kraj velmi zajímavých finančních úspor. Po všech výše uvedených analýzách vypsal v únoru roku 2010 dvě zadávací řízení na výběr dodavatele zemního plynu a elektrické energie pro své příspěvkové organizace a další subjekty, které Jihomoravský kraj ovládá. Celkově se jedná o přibližně 250 organizací a jsou mezi nimi zejména školy, nemocnice, muzea a zařízení sociální péče. Zadávací řízení bylo koncipováno jako dvoukolové. První kvalifikační fáze byla zahájena v únoru 2010 a zúčastnilo se jí deset společností. Během dubna a května 2010 pak proběhlo druhé kolo, v němž kvalifikovaní zájemci podávali své nabídky. Nabídku na dodávku elektrické energie i zemního plynu podali vždy tři zájemci a ve všech případech se jedná o velké a stabilní dodavatele elektrické energie, respektive zemního plynu. Tomu odpovídaly i nabídky, které byly všechny konkurenceschopné.
„Komise navrhla uzavřít smlouvy se společností EON Energie na dodávky elektrické energie a společností RSP Energy na dodávky plynu. Soutěž měla více kriterií a dominantním hodnotícím prvkem byla cena. Na tomto konkrétním případě je jasně vidět, že je možné díky transparentním centrálním nákupům uspořit v jednotlivých krajích v rámci celé republiky řádově miliardy korun. Tento postup doporučím všem ostatním hejtmanům i dalším veřejným zadavatelům,“ dodává Michal Hašek.

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...