Teplárny Brno a ČEZ uzavřely memorandum k prověření proveditelnosti horkovodu z Dukovan

Brno, 24. června 2022 - Představitelé společností Teplárny Brno a ČEZ 20. června podepsali memorandum o spolupráci na přípravě projektu horkovodu, který by měl do metropole jižní Moravy přivést čisté teplo z Dukovan. Tato iniciativa vychází ze snahy zajistit bezpečnost a soběstačnost v dodávkách energií, a to v souladu s evropskou iniciativou Green Deal, která do budoucna počítá s masivním nárůstem bezemisních zdrojů energie.

dukovany jaderna elektrarna

Memorandem Teplárny Brno a ČEZ deklarují svoji společenskou odpovědnost při naplňování ambiciózních cílů České republiky v rámci Zelené dohody pro Evropu, aktivně se k nim hlásí a berou na vědomí, že jejich plnění je spojeno s rozsáhlými technologickými změnami rovněž v oblasti teplárenství, které vyžadují nemalé investiční prostředky. Obě strany se zavázaly k maximální součinnosti při zpracování detailních analýz proveditelnosti a příprav projektu, který by domácnostem Brna a obcím v okolí horkovodu dovedl stabilní dodávky tepla z Jaderné elektrárny Dukovany.

Projekt má jasnou podporu primátorky města Brna Markéty Vaňkové a předsedy vlády Petra Fialy.

„Jsem rád, že Brno vede tým, který se nebojí velkých projektů a rozhodl se společně s ČEZ udělat první kroky k tomu, aby se povedlo zajistit obyvatelům města teplo z JE Dukovany. Dění na Ukrajině jenom potvrdilo skutečnost, že zajištění energetické bezpečnosti je pro Českou republiku nutnost a naše vláda v tom od začátku roku podniká konkrétní kroky. Toto memorandum oživuje projekt, který byl zhruba před dekádou dočasně pozastaven a který jde přesně tím směrem, který si v derusifikaci energetiky vláda stanovila. Ve snižování závislosti na Rusku a uhlíkové stopy ČR je klíčová podpora rozvoje jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů. Možná výstavba horkovodu je projekt, který je tedy smysluplný v několika směrech,“ řekl předseda vlády ČR Petr Fiala.

„Brno je v současnosti při vytápění závislé zhruba z 80 procent na plynu. Předpovídat jeho cenu či spolehlivost dodávek je nyní obtížné. Napřeli jsme proto maximální úsilí k tomu, aby nárůst cen energií dopadl na Brňany co nejméně a abychom zajistili energetickou soběstačnost, stabilitu a dekarbonizaci Brna. Naplňujeme tak územní energetickou koncepci města z roku 2018, která je primárně cílena na rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie a kombinované výroby elektrické energie a tepla, i Akční plán pro udržitelnou energii a klima, tedy SECAP, v němž jsme se zavázali snížit emise CO₂ do roku 2030 o 40 %,“ popsala klíčové priority v oblasti energetiky primátorka města Brna Markéta Vaňková a upřesnila: „Mnohé z projektů již běží, horkovod je však pro nás zcela zásadní. Z Dukovan by mělo proudit do Brna 2 miliony GJ tepla ročně. Toto množství představuje úsporu 135 000 tun CO2, což můžeme přirovnat k tomu, jako by z Brna zmizelo 35 tisíc aut se spalovacím motorem.“

Jedním ze zásadních, již naplno běžících projektů je například kotel na dřevní štěpku, který začínají Teplárny Brno budovat a který by měl teplo do centrálního systému zásobování dodávat už od sezony 2023/24. Jeho spuštěním v součtu s již uskutečněnými opatřeními sníží Teplárny Brno emise oxidu uhličitého o 152 tisíc tun CO2, což je o padesát procent méně, než kolik bylo vyprodukováno v roce 2000. „Při masivním využití biomasy a plánovaném navýšení kapacity městské spalovny by pak k zajištění dodávek tepla Brnu měla stačit již od roku 2025 zhruba polovina dosavadního množství plynu,“ uvedl předseda představenstva Tepláren Brno Jiří Herman. Doplněním tohoto energetického mixu o teplo z Dukovan by byla dovršena eliminace závislosti Brna na zemním plynu.

Stávající čtyři dukovanské reaktory ročně vyprodukují 146 milionů GJ tepla, ze kterého energetici pomocí parních turbín vyrobí přes 15 milionů MWh bezemisní elektrické energie. „Pokud existují vhodné podmínky pro bezemisní výrobu elektřiny a tepla zároveň, je to příležitost, kterou musíme využít. Současně to je cesta k energetické soběstačnosti pro moravskou metropoli," uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Systém zásobování tepelnou energií ve městě Brně zajišťuje dodávky tepla pro více než 100 000 domácností, řadu administrativních budov, průmyslových podniků, školských a zdravotnických zařízení a dalších subjektů. Primárním palivem městské společnosti Teplárny Brno je téměř výhradně zemní plyn. Přibližně 20 % tepla nakupují ze zařízení na energetické využití odpadu.

Zdroj: TIS MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...