Dva úspěšné projekty RHK Brno mají s podporou města pokračovat

Brno, 28. srpna 2022 - Centrum mezinárodního obchodu a platforma Life Sciences 4.0 – odkaz G. J. Mendela. To jsou projekty, které v minulých letech spustila s podporou města Regionální hospodářská komora Brno. Vzhledem k tomu, že přinášejí hmatatelné výsledky, navrhuje Rada města Brna, aby získaly dotaci i na další období. Rozhodnout ještě musí zastupitelé.

ruce podane projekt

Projekt Centrum mezinárodního obchodu funguje od roku 2016. Nyní požádala Regionální hospodářská komora Brno o poskytnutí dotace ve výši 2 miliony korun ročně na jeho pokračování v letech 2023–2026.

„Centrum podporuje malé a střední podniky v regionu, které často čelí nedostatku provozního kapitálu k financování vývozu, nemají dostatečně kvalifikovaný personál, chybí jim informace o podnikatelských možnostech v zahraničí či analýza těchto trhů a obtížně získávají spolehlivé zahraniční zastoupení. Díky dosavadní finanční podpoře z rozpočtu města v celkovém rozsahu 5 milionů korun se doposud podařilo zorganizovat 14 odchozích obchodních misí, kterých se zúčastnilo na 150 zástupců jihomoravských firem, klastrů a brněnských univerzit, a zprostředkovat přes 800 nových kontaktů. Stejně tak se centrum podílelo na misích příchozích,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

„Významným ukazatelem je pak objem uzavřených dohod a kontraktů, podaných projektů či předpokládaných zakázek, který dle vyjádření zapojených subjektů v souhrnné sumě dosahuje již nyní téměř 70 milionů korun. V této souvislosti je také potřeba doplnit, že doba, která uběhne mezi prvním setkáním se zahraničním partnerem a uzavřením kontraktu, je vysoce individuální záležitost. Závisí na komoditě, vybraném sektoru, schopnosti navázat osobní vztahy, na situaci a poptávce na trhu, odpovídající cenové nabídce, kvalitě výrobků a služeb a na identifikaci vhodných projektových zdrojů a vypsaných výzev. Samotné uzavírání konkrétních smluv a partnerství tak může trvat 1–2 roky, někdy kratší dobu, ale například v oblasti leteckého a kosmického průmyslu jde o 2–5 let,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Platforma Life Sciences 4.0 – odkaz G. J. Mendela funguje od začátku letošního roku a sdružuje aktéry z oblasti věd o živé přírodě a zároveň i veřejnou správu. Vznikla v reakci na novou legislativu Evropské unie i covidovou krizi a snaží se mimo jiné o prevenci před dalšími vlnami paralyzujícími jak zdravotnictví, tak českou ekonomiku. „Cílem platformy – už pod zkráceným názvem Life Sciences 4.0 – je pro rok 2023 prohloubení vazby mezi univerzitními subjekty, relevantními společnostmi, tedy zejména výrobci zdravotnických prostředků, a veřejnou správou. Toho má být dosaženo prostřednictvím pořádání workshopů a konferencí, zprostředkování stáží studentů, vydávání pravidelného newsletteru, ale i přípravou podcastů s renomovanými specialisty a podporou spolupráce komerční a akademické sféry. Regionální hospodářská komora Brno a samotná platforma mají být garanty aktivit a prostředníky mezi aktéry,“ vysvětlil Tomáš Koláčný.

„Platformu vnímám jako další nástroj, jak podpořit místní podnikatelské prostředí, jeho konkurenceschopnost v oblasti věd o živé přírodě, ale i rozvoj lidských zdrojů a přístup k informacím. Dalšími kýženými efekty jsou posilování atraktivity výzkumu a vývoje a vytváření prostředí s příležitostmi pro setkávání, předávání zkušeností či spolupráci,“ sdělila Markéta Vaňková.

Pokud to schválí zastupitelé, měla by výše dotace na pokračování činnosti platformy v příštím roce být 1 534 000 korun.

Zdroj: Tiskové středisko MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...