Teplárny Brno postaví nový zdroj za 2,5 miliardy spalující štěpku

Brno, 23. února 2023 - Zástupci Tepláren Brno dnes podepsali smlouvu se zhotovitelem stavby štěpkového zdroje. Z téměř rok trvajícího náročného výběrového řízení vzešlo vítězně konsorcium firem Škoda Praha a OHLA ŽS. Současně s představiteli všech tří společností stvrdila primátorka Markéta Vaňková za statutární město Brno Deklaraci o podpoře celého projektu.

drevni stepka drevo topivo

Tyto dva důležité dokumenty po deseti letech pečlivých příprav přiblížily k cíli výstavbu biomasového kotle městské společnosti Teplárny Brno. Ten bude patřit mezi nejmodernější provozy svého druhu v tuzemsku a umožní snížit spotřebu zemního plynu při výrobě tepla a elektřiny o zhruba 15 procent, což napomůže ke stabilizaci ceny tepla v Brně. Významný je rovněž ekologický přínos spalování štěpky.

„Deklarací chceme zdůraznit význam celého projektu pro město a potvrdit, že má naši veškerou podporu. K výrobě tepla pro Brno je v současnosti potřeba z 80 procent zemní plyn. Chceme proto najít takový energetický mix, který tuto závislost eliminuje. Kromě masivního využití štěpky a významnějšího podílu výroby tepla a elektřiny z odpadu, které zajistí zhruba polovinu spotřeby, by tu druhou měl v budoucnu dodat horkovod z jaderné elektrárny Dukovany,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková a dodala: „Instalací štěpkového kotle se navíc dovrší celková modernizace a ekologizace maloměřického provozu tepláren Brno-sever.“

Záměr výstavby biomasového zdroje je v souladu s dnešními nároky a trendy ve výstavbě nových zdrojů tepla, kdy se hledají hlavně aplikace technologií navyšujících využití obnovitelných zdrojů. Jedním z nich je právě dřevní štěpka. „Kromě zajištění stálé produkce spolehlivého tepla pro obyvatele města Brna nám instalace štěpkového kotle umožní zvýšit výrobu na stávajícím zdroji. S ekologickou výrobou energií přinese spuštění biomasového zdroje Brňanům také nižší cenu tepla než při spalování plynu,“ upřesnil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Stavba, jejíž zahájení se předpokládá v dubnu, má pravomocné stavební povolení. Na realizaci má zhotovitel 18 měsíců od předání staveniště. Cena zakázky je 2,48 miliardy korun bez DPH. Teplárny Brno již obdržely rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ve výši 1,67 miliardy, zbylou část zakázky budou financovat prostřednictvím úvěru.

„Vážíme si široké podpory ze strany statutárního města Brna a vnímáme velmi pozitivně zájem Tepláren Brno o moderní energetiku,“ dodali zástupci vítězného konsorcia ŠKODA PRAHA a OHLA ŽS.

Na dodávku certifikované štěpky z odpadního dřeva mají Teplárny Brno uzavřenou smlouvu s Lesy města Brna, která ji již nyní společnosti dodává na jiný, menší zdroj.

Zdroj: TIS MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...