Masarykova univerzita představí na Business Research Foru možnosti spolupráce

Brno, 25. dubna 2023 - Ve středu 26. dubna se v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích uskuteční setkání vědecko-výzkumných týmů univerzity, partnerů, zástupců soukromého a veřejného sektoru i odborné veřejnosti. Hlavním tématem akce, která se uskuteční už popáté, bude sdílení možností spolupráce s Masarykovou univerzitou. Kromě seznámení účastníků s klíčovými strategickými záměry univerzity bude prostor věnován představení aktivních spoluprací fakult a ústavů MU s aplikační sférou, tematickým přednáškám, workshopům i ocenění laureátů MUNI Innovation Award. Business Research Forum se koná od 9 do 15:30 h. v prostorách CEITEC MU a otevře možnosti pro networking, inspiraci a spolupráci.

muni business research forum

Cílem akce je navázání nebo prohloubení spolupráce mezi univerzitou a aplikačními partnery, ale také ukázka v oblastech, kde toto spojení už dobře funguje. „Jsem rád, že se v tomto směru snažíme být aktivní, neboť důležitým předpokladem pro uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi je přímý kontakt s aplikační sférou a neustálá ochota hledat nové možnosti vzájemně prospěšné spolupráce. Masarykova univerzita, která s ohledem na různorodost vědeckých oborů a jejich kvalitu přináší mnoho podnětů, často zcela unikátních, je dlouhodobě otevřena spolupracím jak s podniky, tak s veřejnou sférou,“ říká rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Novinkou letošního ročníku je představení partnerů všech deseti fakult a ústavu CEITEC MU, kteří na příkladech dobré praxe přiblíží, jak může taková spolupráce fungovat. „Mohou tak být inspirací pro další, kteří o případném propojení s univerzitou teprve uvažují, nebo ho plánují, ale netuší, co vše jim může univerzita nabídnout,“ doplňuje za organizátory akce ředitelka Centra pro transfer technologií MU Eva Janouškovcová. V rámci celodenního interaktivního tržiště se budou prezentovat jednotlivé fakulty MU, Centrum pro transfer technologií, Kulturní centrum s nabídkou Univerzitního centra Telč a Mendelova muzea, Kariérní centrum, Nakladatelství Munipress, Středisko Teiresiás i vybrané spin-off společnosti Masarykovy univerzity. Na dvou doprovodných workshopech se návštěvníci dozví novinky z oblasti ochrany duševního vlastnictví, děkan Farmaceutické fakulty David Vetchý pak přinese aktuální informace k strategickému projektu Masarykovy univerzity MUNI BioPharma Hub a nově vznikajícího centra excelence.

Program bude završen slavnostním udílením cen MUNI Innovation Award. Oceněny budou inovační počiny zaměstnanců či studentů Masarykovy univerzity, které se podařilo úspěšně zavést do praxe a které napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb anebo jakkoli přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu MU.

Při příležitosti setkání bude distribuován souhrnný katalog aktuálních možností spolupráce s Masarykovou univerzitou, který obdrží všichni návštěvníci akce. Katalog shrnuje projekty fakult a univerzitních pracovišť, které mohou být zajímavé pro potenciální partnery. Součástí katalogu je i prostor pro spin-off společnosti – Masarykova univerzita jich založila dosud 22 a podílí se jejich prostřednictvím na rozvoji duševního vlastnictví univerzity do formy produktu nebo služby uplatnitelné na trhu.

Zdroj a foto: MUNI


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...