Brno, popáté vypisuje dotační titul určený pro kreativní odvětví podnikání

Brno, 26. října 2023 - Skoro třicet plně nebo alespoň zčásti podpořených projektů má za sebou od svého spuštění koncem roku 2021 dotační program Pro Kreativní Brno. Do páté etapy, kterou schválili brněnští radní, vstupuje s osvědčenými podmínkami, s milionem korun z městského rozpočtu i se speciálním zaměřením na AI a podnikání mladých.

novy business

„Kulturní a kreativní odvětví tvoří významnou část podnikatelského spektra, představují asi desetinu ze všech ekonomických subjektů v Brně. Jejich podpoře se město věnuje už více než 10 let, ale až s dotačním programem Pro Kreativní Brno vznikl transparentní nástroj, díky kterému lze financovat akce a činnosti, které do té doby jinou možnost podpory postrádaly. Typově se jedná o projekty s ekonomickou hodnotou, zaměstnávající kreativní profesionály a napojené na kulturu. Všechny jsou založeny na osobité tvorbě a originalitě a také přispívají do širší ekonomiky města. Z těch už dříve podpořených a uskutečněných uveďme pro lepší představu příklady jako počítačová hra pro lidi se zrakovým postižením nebo konference spjatá s bytovým designem a od covidu navýsost populárním pěstováním pokojových květin,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„O podporu lze žádat po dobu dvou měsíců od 1. prosince do 1. února,“ doplnil uvolněný zastupitel pro oblast strategického rozvoje Martin Příborský. „Projekty, které dotaci získají, musí být zrealizovány mezi 1. dubnem a 31. říjnem 2024. Týkat by se měly buď oblasti propagace, tedy například různé odborné veletrhy včetně zahraničních prezentací, edukace, kam spadají například workshopy, výstavy i online akce, nebo veřejného prostoru – například jeho oživení nebo boj s vizuálním smogem. Čtvrtou oblast vždy definujeme podle aktuální situace, tentokrát bude zajímat žadatele s kreativními projekty s přesahem do AI a s projekty motivujícími mladé lidi k podnikání,“ dodal.

Minimální výše udělené dotace je 30 000 Kč, maximální 200 000 Kč na jeden projekt. Veškeré informace jsou dostupné na webu kreativnibrno.cz.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...