Líšeňská Slévárna HEUNISCH se vydává cestou nízkoemisních surovin

Brno, 18. prosince 2023 - Líšeňská Slévárna HEUNISCH plánuje u pachově nejkritičtějších odlitků používat anorganické místo organického pojiva. Jedná se o výsledek ročních výzkumných aktivit dodavatele pojivového systému, který se slévárnou od počátku problémů se zápachem spolupracuje na odstranění pachové zátěže. U dalších výrobních položek, u kterých změna pojiva není možná, plánuje přejít na organické pojivové směsi s nižší pachovou stopou.

slevarna heunisch brno

Koncem listopadu Slévárna předložila Krajskému úřadu Jihomoravského kraje návrh řešení pro omezení pachových látek z výroby včetně shrnutí dosavadních provedených prací a výsledků v oblasti snížení pachové zátěže a TOC látek.

„Podle měření jsme snížili emise VOC látek téměř o dvě třetiny, tedy na hodnoty mírně nad 50 mg/m3. I přes jejich značný úbytek nedošlo k výraznému omezení pachové stopy. Prokázalo se to, co jsme deklarovali dříve – že snížení emisních látek neznamená přímou úměru v redukci pachů. Pokles emisí není zcela účinný způsob, jak eliminovat i pachovou stopu. Z výsledků vyplývá, že je možné olfaktometricky, tedy senzorickou technikou, využívající smyslové odpovědi posuzovatelů zápachu, naměřit hodnoty obdobných pachů s dvěma rozdílnými TOC hodnotami,“ říká tisková mluvčí Slévárny Kateřina Svobodová.

Jak dále uvádí, Slévárna vidí možné řešení na počátku celého výrobního procesu, kterým jsou používané suroviny a materiály: vyřeší se tím kořenová příčina problému, nikoli až jeho důsledek, tedy nežádoucí zápach. „Ve výrobě pachově nejnáročnějších položek plánujeme tam, kde to bude technicky možné, nahradit problematické organické pojivo anorganickým. Testy, které jsme ukončili v listopadu, ukázaly, že by se mohlo jednat o reálnou cestu při zachování základního předpokladu, že jsme schopni i s použitím anorganických pojiv zabezpečit výrobu stejně kvalitních odlitků, jako doposud,“ uvádí Svobodová.

Nový typ organického pojiva začala slévárna HEUNISCH používat v roce 2019 z důvodu, že se jednalo o pojivo nové generace, šetrnější k přírodě. „Při posuzování toho, zdali jej nasadit, jsme se soustředili na fakt, že nižší TOC bude znamenat i nižší pachovou zátěž, což se v konečném důsledku neprokázalo,“ doplňuje Svobodová.

Zkušební provoz s anorganickým pojivem probíhá už nyní a do sériové výroby bude postupně, pokud další testy dopadnou pozitivně, zaváděno od února příštího roku. Do konce srpna 2024 by tak mělo dojít k odstranění pachové zátěže u nejkritičtějších výrobních položek.

U odlitků, u kterých nebude přechod z organických na anorganická pojiva možný, Slévárna plánuje využít jiný typ organického pojiva. Toto řešení již také testuje, a pokud vše proběhne úspěšně, do sériové výroby je zavede rovněž na jaře příštího roku.

Foto: archiv Slévárna HEUNISCH


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...