ARENA BRNO hledá provozovatele gastronomických služeb v multifunkční hale

Brno, 11. ledna 2024 - Městská společnost ARENA BRNO hledá provozovatele gastronomických služeb ve stejnojmenné multifunkční hale. Provozovatel gastronomických služeb v multifunkční hale ARENA BRNO vzejde z koncesního řízení, které bylo zahájeno v polovině prosince 2023. Uchazeči se mohou přihlásit do 20. 2. 2024 do 10.00 hod.

gastro restaurace

„Výběrové řízení je otevřeno všem zájemcům a proběhne ve čtyřech fázích s tím, že hlavní bude jednání o konkrétních podmínkách spolupráce. Vybraný subjekt bude provozovat restauraci, fast food pointy a cateringové služby pro klubové a skybox patro. Předpokládáme, že bude obsluhovat 70 až 100 akcí ročně. Smlouva na provoz gastro služeb by měla být uzavřena na 10 let s možností prodloužení o dalších 5,“ uvedl předseda představenstva společnosti ARENA BRNO Petr Kratochvíl.

Při stanovení doby plnění se vycházelo zejména z předpokládané životnosti vybavení gastro provozu, která u řady prvků výrazně přesahuje 5 let určených pro daňové odpisy majetku. Jeden cyklus koncese by se ideálně měl krýt s životním cyklem vybavení gastro provozu tak, aby další navazující koncesionář mohl novou koncesi zahájit investicí do nového zařízení, nepřebíral velký objem starého vybavení, a mohl tak lépe plánovat vlastní provozní náklady či opravy a přitom garantovat kvalitu služeb. V délce koncese je také zohledněno postupné navyšování počtu akcí v multifunkční hale.

Celková předpokládaná hodnota koncese, která byla stanovena na základě očekávaných tržeb koncesionáře, činí 1.595.188.414,- Kč bez DPH, z toho na prvních 10 let připadá 986.818.167,- Kč a na dalších 5 let (při využití opce) 608.377.246,- Kč. Zjednodušeně řečeno se tedy jedná o odhad úhrnu finančních částek, které bude provozovatel gastro služeb celkem inkasovat po dobu 10, resp. 15 let. Sjednaný podíl na tržbách pak bude odvádět ve prospěch společnosti ARENA BRNO. Právě výše těchto plateb (pachtovného) bude jedním z hodnoticích kritérií pro finální výběr provozovatele, druhým posuzovaným aspektem pak bude kvalita nabízených gastronomických služeb.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...