Jaká specifika, rizika a výhody má hypotéka pro studenty?

Brno, 16. ledna 2024 – Hypotéku na nemovitost mohou při splnění podmínek banky získat i studenti. Pořízení vlastní nemovitosti je pro studenty zajímavou alternativou k pronájmu. Pokud se jim například podaří pronajmout část vlastního bytu či domu spolužákům, získají pasivní příjem, který mohou využít třeba na splácení části úvěru na bydlení. Jaké jsou možnosti financování vlastního bydlení pro studující?

penize hypoteka

K financování koupě nemovitosti je možné využít při splnění podmínek banky hypotéku, úvěr ze stavebního spoření nebo jiný úvěr pro studenty. Poslední dvě zmíněné možnosti připadají v úvahu tehdy, kdy je potřeba externího financování nižší. Typicky se jedná o situace, kdy je koupě nemovitosti financována z větší části z vlastních zdrojů nebo jsou peníze od banky či stavební spořitelny využity na opravy či rekonstrukci pořízené nemovitosti.

„Otázkou vlastního bydlení se většina mladých lidí začíná zabývat teprve po nástupu do prvního zaměstnání. Najdou se ovšem i tací, kteří už během studia uvažují o pořízení vlastní nemovitosti na hypotéku. Žádné studentské hypotéky ovšem jako samostatný produkt neexistují. V nabídkách bank naleznete pouze takzvané hypotéky pro mladé nebo hypotéky pro mladé rodiny. Jejich podmínky mírně zvýhodňují mladé žadatele do 36 let věku,“ uvádí Miroslav Majer, CEO fintech startupu hyponamíru.cz

Kdo má nárok na hypotéku?
Pro získání hypotéky je nutné splnit několik základních podmínek banky. Zájemce o hypotéku musí být vždy starší 18 let a mít vlastní příjem. Banka se zajímá o zdroj příjmu a rovněž jeho výši. Akceptovatelné jsou jak prokazatelné příjmy ze zaměstnání, tak i ze soukromého podnikání. Banky sledují také dosavadní úvěrovou historii zájemce o hypotéku a jeho bezdlužnost. Se záznamy v registrech dlužníků či nedoplatky na zdravotním či sociálním pojištění úvěr na bydlení nezískáte.

Žadatelé mladší 36 let mají mírnější podmínky pro získání hypotéky
Aktuálně je nastavena horní hranice ukazatele LTV pro žadatele mladší 36 let na 90 %. Tito zájemci o hypotéku musí mít tedy naspořeno alespoň desetinu z hodnoty zastavené nemovitosti. Centrální banka má k dispozici i další dva úvěrové ukazatele, a to DTI a DSTI. „I když v současné době ČNB nestanovuje závazné hranice těchto dvou ukazatelů, banky s nimi v určité míře stále pracují. Záleží na metodice konkrétní banky. Důvodem je, že banky mají ze zákona povinnost řádně ověřit, zda bude zájemce o hypotéku schopen úvěr splácet a hypotéka nepovede k předlužení,“ vysvětluje Miroslav Majer.

Způsobilost pro studentskou hypotéku
„Banky nesledují, zda žadatel o hypotéku studuje. Důležitá je pro ně především zletilost a stabilní příjem. Na hypoteční úvěr tedy mohou klidně dosáhnout vysokoškoláci, kteří při studiu pracují jako zaměstnanci nebo úspěšně podnikají. Prostor pro skloubení vzdělávání a práce nabízí především dálkové a kombinované formy studia,“ doplňuje Miroslav Majer.

Souběh vysokoškolského studia a práce není v Česku ničím výjimečným. Podle rozsáhlého průzkumu Eurostudent.eu si přes 90 procent studentů přivydělává. Statistika bohužel neuvádí, o jaký typ pracovního vztahu se jedná. Možností je více od práce na plný či částečný úvazek přes práce na dohody či vlastní živnostenský list až po jednorázové brigády.
Banky při sjednávání hypotéky berou v potaz pouze pravidelné příjmy. Miroslav Majer k tomu dodává: „Některé banky mohou za určitých podmínek zohlednit i příjmy z práce na dohodu (např. DPP), ale má to svá specifika. Nárazové brigády a jiné krátkodobé výdělky ovšem banky nijak nezohledňují.“

Hypotéka a studentské půjčky
Studenti dnes běžně využívají různé studentské půjčky. Banky sledují celkovou výši všech finančních závazků a souběh několika menších půjček bude při sjednávání hypotéky přítěží. Dosáhnete totiž na nižší částku. Pokud ovšem žádáte o hypotéku po bezproblémovém splacení několika půjček, získáte naopak výhodu. Banka vidí, že k financím přistupujete zodpovědně a své závazky dokážete splácet.

Hypotéka bez trvalého příjmu
I když student nemá trvalý příjem, stále existuje cesta, jak vyřešit zájem studenta o hypotéku. Hypotéku si mohou sjednat rodiče, případně prarodiče. „Žadatelé i v tomto případě musí splnit veškeré podmínky banky. Student do hypotéky v tomto případě nevstupuje a rodiče úvěrem řeší bytovou potřebu vlastního dítěte,“ doplňuje Miroslav Majer, CEO hyponamíru.cz.

V praxi mohou nastat i situace, kdy o hypotéku žádají společně žijící partneři či manželé, z nichž jeden vydělává a druhý studuje. V těchto případech vstupují do hypotéky oba žadatelé. Banka ovšem počítá pouze příjmy vydělávající osoby.

Jak získat hypotéku bez úspor?
Zejména mladší žadatelé o hypoteční úvěr nemusí mít našetřeno dostatek vlastních úspor k pořízení nemovitosti. Protože není možné využít 100% hypotéku, je třeba „přizvat“ dalšího spolužadatele o hypotéku s dostatečně vysokým příjmem (např. rodiče) nebo poskytnout bance do zástavy další vhodnou nemovitost.

Jaké jsou podmínky hypotéky pro mladé?
Takzvanou hypotéku pro mladé dnes poskytuje řada bank. Tyto nabídky jsou určeny primárně pro zájemce do 36 let věku. Kromě možnosti zajištění financování až do 90 % hodnoty nemovitosti zpravidla přinášejí i další výhody. „Tou hlavní bývá oproti standardním nabídkám o něco výhodnější úroková sazba. Banka může dále poskytnout další finanční výhody jako například ocenění nemovitosti či vedení úvěru zdarma,“ doplňuje Miroslav Majer.

Foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...