MUNI se stala evropským leaderem decentralizovaného brand managementu

Brno, 29. února 2024 - Masarykova univerzita se stala jedním z nejvýraznějších evropských uživatelů nástroje Canva. V nástroji univerzita již třetím rokem spravuje a rozvíjí vizuální podobu značky MUNI. Počtem uživatelů, aplikací i šablon patří MUNI mezi průkopníky v Evropě. I proto Canva univerzitu vybrala pro případovou studii a její činnost zařadila do best practices společně s firmami, jako jsou Reddit, Zoom či Lonely Planet.

muni-canva-decentralizace-brand-managementu-9

Sedm let od zveřejnění nové identity z dílny Studia Najbrt se MUNI stala inovátorem decentralizovaného řízení vizuální identity. S více než stovkou aktivních uživatelů, 6 500 návrhy a 17 000 exportovanými soubory ročně se zařadila mezi leadery Canvou implementovaného brandingu. Společnost si proto univerzitu vybrala jako vzorového use-case zástupce ze střední Evropy pro případovou studii.

V Canvě je zapojeno více něž 300 univerzitních pracovišť – od fakult, ústavů až po katedry a zájmové spolky. I přes velký počet aktérů se MUNI daří udržet jednotný, a přitom dobře aplikovatelný brand. Díky propracovanému systému šablon, víceúrovňovému vzdělávání uživatelů, 33 brand kitům a dostatku předem definovaných variacích, může univerzita decentralizovat brand systém do cloudu a snížit tak náklady na grafické práce.

Uživatelům MUNI nabízí čtyři úrovně školení, od základů brandu, pravidel grafického designu až po expertní práci s Canvou. „Na základě dotazníkového průzkumu jsme do aplikace nachystali přes 150 nejčastěji poptávaných šablon. Celý systém dokážeme spravovat jen se dvěma seniorními grafiky. Ti zprostředkovávají uživatelům metodickou podporu a zároveň pečují o inovace celé značky,“ vysvětluje Tomáš Kudela, brand manažer a vedoucí Odboru vnějších vztahů a marketingu Masarykovy univerzity. Běžní uživatelé přitom nezůstávají jen u základních grafických úprav. Statisticky nejoblíbenějšími funkcemi jsou mockupy a animované prezentace. Na vzestupu je také využití umělé inteligence pro úpravu fotek a editaci hudby.

K rozvoji šablon, funkcí a vzdělávání univerzita spolupracuje s Davidem Svobodou, verified Canva expertem. „Platforma univerzitě pomáhá s denní grafickou operativou, jako jsou například prezentace, letáky, plakáty, příspěvky na sociální média, vizitky a krátká videa. Devadesát procent všech grafických výstupů tedy může vznikat mimo ústředí univerzity. Hlavní grafici tak získávají prostor pro inovace a pro náročnější zadání na úrovni art directingu,“ dodává David Svoboda.

Zaškolením a předáním základních grafických kompetencí do rukou marketérů fakult, pořadatelů univerzitních akcí i samotných pedagogů MUNI meziročně šetří kolem 1 300 pracovních hodin grafiků. Systém není uzavřený a plnohodnotně funguje i při spolupráci s externisty. „Vloni jsme agenturám, marketérům a tiskárnám nasdíleli z brand systému přes tisíc grafických podkladů. U tiskáren jsme se zpočátku setkávali s nedůvěrou. Praxe ale ukázala, že od proškolených uživatelů nejsou s exporty problémy,“ uzavírá Tomáš Kudela.

Zdroj a grafika: MUNI


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...