Zájem o studium na Masarykově univerzitě roste napříč fakultami

Brno, 25. března 2024 - V hlavním běhu podávání přihlášek do českých bakalářských a dlouhých magisterských studijních programů obdržela univerzita celkem 41 754 přihlášek, které si podalo 24 905 uchazečů.

rektorat zdroj muni

Pro nadcházející akademický rok 2024/2025 bylo na Masarykově univerzitě podáno o 6 % více přihlášek než v roce předchozím. Z více než desetiprocentního růstu přihlášek se těší farmaceutická fakulta, právnická fakulta, přírodovědecká fakulta, ekonomicko-správní fakulta a fakulta sociálních studií. V počtu podaných přihlášek k závěru února zaznamenaly meziroční růst všechny fakulty.

Na řadě fakult je dále možnost přihlásit se do cizojazyčných studijních programů, některá příjímací řízení budou ještě letos otevřena. Pokud jde o samotné počty přihlášek, nejvíce jich bylo v hlavním běhu podáno na lékařskou fakultu (8 593), filozofickou fakultu (7 227) a pedagogickou fakultu (6 579).

„V rostoucím zájmu uchazečů nesmíme opomíjet ani hledisko rostoucí demografie, tedy většího počtu potenciálních uchazečů v populaci. Je však velmi potěšující, že při pohledu na 18leté a 19leté zájemce o studium, tedy v tomto roce maturující osoby, roste zájem o naši univerzitu více než je růst demografický. Meziročně se zvýšil zájem 18letých Čechů o 6,5 % (demografický růst činí 4,9 %) a 19letých Čechů o 5,7 % (demografický růst činí 4,1 %),“ komentoval situaci ředitelka pro strategii Šárka Řehořová.

Vedle evidovaného růstu zájmu o fakulty je podstatný i podrobnější pohled na jednotlivé studijní programy, do nichž jsou přihlášky podávány. Zmíněná farmaceutická fakulta, která ze všech fakult Masarykovy univerzity meziročně v počtu přijatých přihlášek roste nejvíce, sleduje výrazný nárůst v obou svých programech.

„Jsme velice potěšeni vzrůstajícím zájmem o studium na farmaceutické fakultě. Vážíme si zájmu uchazečů a vnímáme to jako hodnocení naší kvalitní každodenní práce. Zaznamenali jsme velký nárůst podaných přihlášek nejen ve zbrusu novém studijním bakalářském programu Kosmetické prostředky, ale také v zavedeném oboru Farmacie,“ řekl děkan Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity David Vetchý. Dodal, že studijní program Kosmetické prostředky (nárůst o 33 %), poprvé nabídnutý studentům v létě 2023, se osvědčil a má obrovský potenciál zaujmout nové studenty, protože je unikátní svým zaměřením v celé České republice a spolupracuje na něm hned několik fakult Masarykovy univerzity. „Jsme připraveni nabídnout maximální kapacitu našich učeben, laboratoří i času vyučujících, abychom mohli přijmout co nejvyšší počet studentů,“ doplnil děkan David Vetchý. U magisterského oboru Farmacie se počet přihlášek zvýšil o 26 %.

Velmi dobře si stojí také již zmíněná právnická fakulta, kde narostl počet přihlášek k prezenčnímu magisterskému studiu o 21 %. Zájem o bakalářské kombinované či distanční studium pak vykazuje nárůst o 18 %. Zvýšený zájem vykazuje všech pět studijních programů fakulty, což velmi ocenil také děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity Martin Škop: „Je důležité, že zájem roste u všech studijních programů, byť se nejvíce projeví u magisterského studijního programu Právo a právní věda. Otázkou samozřejmě je, čím je takový nárůst dán. Pro správnou odpověď bude samozřejmě nejlepší zeptat se těch, kteří se k nám hlásí a mají o naši fakultu zájem. Podle mého soudu se o naší fakultě stále více ví a dobrá práce všech pracovníků fakulty, úspěchy našich studujících a dobře nastavené studijní programy se začínají projevovat. Lidé, kteří se k nám hlásí, stojí o dobré vzdělání, které jim může zajistit široké budoucí uplatnění, což jim nabízíme. Ví, že po absolvování snadno najdou odpovídající práci.“

Zároveň děkan Martin Škop připustil, že svou roli mohlo sehrát více termínů přijímací zkoušky. „Všechny tři ostatní právnické fakulty mají jiný systém přijímacích zkoušek než my, a pokud jsme nabízeli pouze jeden pokus Testu studijních předpokladů, mohlo to uchazeče odradit. Více možností jim dává více šancí, což může vyloučit zaváhání, ke kterým v tak důležitý okamžik občas dochází. Jsem rád, že ve spolupráci s univerzitou děláme takové kroky, které lidem zajímajícím se o studium přijdou atraktivní,“ upřesnil Martin Škop.

Nárůstem přihlášek o 16 % do bakalářského studia se může pochlubit i přírodovědecká fakulta s 22 studijními programy ve své nabídce. „Letošní nárůst přihlášek na přírodovědeckou fakultu mě velice těší. Sledujeme zvýšený zájem o většinu našich oborů, nejvýraznější nárůst přihlášek jsme zaznamenali u Biochemie, ale také Fyziky, Biologie zaměřené na vzdělávání, Antropologie nebo Matematiky. V rámci nově koncipované uchazečské kampaně intenzivně pracujeme s daty, spolupracujeme s kolegy napříč fakultou, zapojili jsme naše studenty,“ zmínil nejatraktivnější studijní programy děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Tomáš Kašparovský s tím, že se fakulta prezentuje zájemcům nejen jako vědecká, ale nově i jako fakulta, která umí své studenty výborně připravit pro praxi v odborných firmách a institucích. „Zpracovali jsme řadu nových materiálů pro uchazeče o studium, komunikujeme se studenty přímo na středních školách, a to v celé České republice i na Slovensku. A cíleně propagujeme všechny ‚učitelské‘ programy, protože v kvalitních budoucích učitelích přírodních věd vidíme i budoucnost fakulty,“ uzavřel děkan Tomáš Kašparovský.

Ekonomicko-správní fakulta sleduje nárůst zájmu o 13 %, v bakalářském prezenčním studiu oproti loňském roku dokonce o 16 %. Zvýšený zájem se týkal zejména programů Hospodářská politika, Finance, Finance a právo a Podniková informatika. Všechny uvedené programy rostou v zájmu o více než 20 %.

Meziroční nárůst zájmu o 11 % zaznamenala fakulta sociálních studií. Zvýšený zájem projevili uchazeči hned u 7 studijních programů. Největšího vzestupu oproti loňsku v počtu podaných přihlášek dosáhly studijní programy Bezpečnostní a strategická studia, Mezinárodní vztahy a Evropská studia. První z uvedených dokonce o 29 %.

„Takto projevený zájem uchazečů nás těší. Skutečnost, že počty přihlášek rostou napříč univerzitou, je dokladem snahy všech deseti fakult Masarykovy univerzity o co nejkvalitnější výuku. Svědčí to o tom, že uchazeči oceňují naši nabídku studijních programů, vnímají pozitivně snahu univerzity vytvářet pro své studenty pokud možno co nejlepší prostředí pro studium, vidí možnosti svého dalšího směřování v návaznosti na vzdělání získané právě na Masarykově univerzitě a podle průzkumů, které máme k dispozici, je láká studium na univerzitě, která se systematicky posunuje v mezinárodních žebříčcích a v neposlední řadě má své sídlo v srdci krásného studentského města Brna, které je opakovaně oceňováno samotnými studenty jako jedno z předních míst ke studiu na světě,“ uvedla prorektorka pro záležitosti studentů a vnější vztahy Jana Fialová.

Pozoruhodný je rovněž zájem uchazečů ze Slovenska o studium na Masarykově univerzitě, podíl přihlášek Slováků činí 16,1 %. Nejvíce se slovenští uchazeči zajímají o studium na lékařské fakultě (2 036 přihlášek), následují filozofická fakulta (1 069 přihlášek), fakulta informatiky (813 přihlášek), přírodovědecká fakulta (716 přihlášek) a fakulta sociálních studií (714 přihlášek).

Zdroj a foto: MUNI


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...