Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji se udržela na 4,6 %, rekvalifikace pomáhají

Brno, 8. března 2024 - V únoru poklesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 37 911, počet hlášených volných pracovních míst klesl na 17 849 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na 4,6 %.

urad prace

K 29. 2. 2024 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Brně celkem 37 911 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 60 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 1 148 osob. Z tohoto počtu bylo 35 033 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. Bylo to o 145 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet vyšší o 1 224 osob. Webové stránky jsemvkurzu.cz nabízí stovky rekvalifikací a kurzů dostupných pro každého.

„Oproti lednu došlo k poklesu počtu nezaměstnaných ve čtyřech okresech kraje – nejvíce v okresech Znojmo, Hodonín a Brno-venkov. Naopak nám meziměsíčně o několik desetin vzrostl podíl nezaměstnaných v okresech Blansko, Brno-město a Vyškov,“ říká ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce v Brně Lucie Kolářová. A upozorňuje, že lidé si začínají uvědomovat, jak se trh práce dynamicky mění a že se ve vlastním zájmu musí průběžně vzdělávat a získávat nové kompetence. „Na našem webu www.jsemvkurzu.cz jsou již dnes stovky různých školení. Nabídku školení budeme postupně rozšiřovat. Na většinu z nich Úřad práce finančně přispívá či je dokonce zájemcům zcela hradí. Například nyní lidem, kteří chtějí získat digitální dovednosti, můžeme zaplatit rekvalifikace nebo kurz až za 50 000 korun,“ upozorňuje ředitelka Kolářová. Z digi dovedností je v Jihomoravském kraji tradičně velký zájem je o kurzy Účetnictví a daňové evidence (s využitím výpočetní techniky), o kurzy zaměřené na tvorbu webových stránek, Programátor www aplikací či Pracovník grafického studia.

V průběhu měsíce února bylo nově zaevidováno 4 193 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 2 148 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 407 osob. Z evidence během měsíce odešlo celkem 4 253 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 425 osob méně než v předchozím měsíci a o 279 osob více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 3 269, tj. o 230 méně než v předchozím měsíci a o 321 více než ve stejném měsíci minulého roku, 2 674 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 30 méně než v předchozím měsíci a o 1 024 více než ve stejném období minulého roku, 984 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles počtu nezaměstnaných byl zaznamenán ve čtyřech okresech kraje. Největší relativní pokles počtu nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Znojmo (-1,4 %), Hodonín (-0,7 %) a Brno-venkov (-0,6 %). Meziměsíční nárůst počtu nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Blansko (0,7 %), Brno-město (-0,5 %) a Vyškov (-0,3 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Brně 19 358 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 51,1 %. V evidenci bylo 5 113 osob se zdravotním postižením, což představovalo 13,5 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 1 834 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 42 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 46 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,8 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 13 253 uchazečů o zaměstnání, tj. 35,0 % všech uchazečů vedených v evidenci. Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného věku, zůstal k 29. 2. 2024 na 4,6 %.

Podíl nezaměstnaných stejný, nebo vyšší než republikový průměr, vykázaly 4 okresy, nejvyšší byl v okresech Znojmo (6,4 %), Hodonín (6,0 %) a Brno-město (5,0 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Vyškov (3,0 %).

Podíl nezaměstnaných žen klesl na 4,7 %, podíl nezaměstnaných mužů zůstal na 4,4 %.

Kraj evidoval k 29. 2. 2024 celkem 17 849 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 194 nižší než v předchozím měsíci a o 5 900 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 2,1 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Hodonín (5,3), Blansko (4,4) a Znojmo (3,1). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 522 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 9,8 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 4 109, na jedno volné místo připadalo 0,4 uchazečů této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 2 339 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 15 510 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2024 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 919 osob, z toho bylo 811 osob zařazeno do rekvalifikačních kurzů. Prostřednictvím SÚPM – SVČ, bylo podpořeno v tomto měsíci šest uchazečů.

Zdroj: Úřad práce ČR, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...