Pavel Plevka povede následujících pět let CEITEC Masarykovy univerzity

Brno, 8. dubna 2024 - Strukturní virolog Pavel Plevka uspěl ve výběrovém řízení na ředitele výzkumného institutu CEITEC Masarykovy univerzity a s účinností od 1. července 2024 stane v jeho čele na dalších pět let. Dosud vedl institut od června loňského roku v roli ředitele pověřeného výkonem funkce poté, co byl tehdejší ředitel Jiří Nantl jmenován náměstkem ministra školství. V nové etapě se nový ředitel chce zaměřit na rozvoj centra v souladu s aktuálními trendy, aby CEITEC Masarykovy univerzity byl vyhledávanou volbou vědeckých talentů a atraktivním zaměstnavatelem.

pavel-plevka ceitec muni zdroj muni

CEITEC Masarykovy univerzity je součástí konsorcia CEITEC a poskytuje špičkové podmínky vědcům z celého světa pro výzkum v oblasti živých věd se zaměřením na strukturní biologii, rostlinnou biologii, molekulární medicínu a neurovědy. Strukturní virolog Plevka se během svého několikaměsíčního pověření vedením institutu zaměřil zejména na posílení spolupráce uvnitř vědecké komunity, zefektivnění podpůrných institucionálních procesů a evaluaci administrativních služeb. Na tento základ bude navazovat v následujícím pětiletém období, kdy se chce soustředit především na rozvoj soudržnosti vědecké komunity, která je klíčová pro mezioborovou spolupráci, sdílení dobré praxe mezi vědci, rozvoj manažerských trendů v administrativním vedení institutu a přenos měkkých dovedností. Jeho strategická vize zahrnuje také rozvoj technik v oblasti korelační analýzy vzorků s použitím OMICS přístupů v kombinaci se světelnou a elektronovou mikroskopií a využití nástrojů umělé inteligence, které mohou výzkumníkům přinést nové perspektivy.

„Věřím, že zavádění korelativních technologií a podpora vědců při jejich používání nám otevře nové možnosti provádět unikátní experimenty a překonat limitace dosavadních postupů a běžně dostupných nástrojů,“ říká Pavel Plevka. „Excelentní výzkum musí následovat nové trendy, a to se týká nejen práce v laboratoři, ale i vyhledávání vědeckých talentů, způsobů, jakými je věda komunikována směrem k odborné i široké veřejnosti, nebo jak se moderní institut, jako je CEITEC Masarykovy univerzity, staví k výzvám dnešní doby,“ dodává nový ředitel.

Výběrová komise se na Pavlu Plevkovi shodla jednomyslně jako na vhodném kandidátovi a doporučila ho rektorovi Masarykovy univerzity Martinu Barešovi ke schválení. „Pavel Plevka, jenž patří mezi nejrespektovanější vědce v České republice, již ve své dočasné roli pověřeného ředitele prokázal vysokou kvalitu manažerských dovedností. Ty jsou v kombinaci s jeho osobními zkušenostmi ze zahraničí skvělým předpokladem pro vedení CEITEC Masarykovy univerzity jako moderní výzkumné instituce 21. století. Během svého nadcházejícího funkčního období se může opřít nejen o dosavadní spolupráci s relevantními pracovišti Masarykovy univerzity, ale i o dobré vztahy s mezinárodními i českými partnery,“ uvádí rektor Bareš.

Zvolení Pavla Plevky ředitelem a směr jeho strategie tak dávají tušit, že CEITEC Masarykovy univerzity se v následujících pěti letech bude rozvíjet nadále v souladu s principem otevřené vědy, který institutům takového formátu zajišťuje kontinuální růst a dobré jméno u odborné i laické veřejnosti doma i ve světě.

Zdroj a foto: MUNI


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...