Na VUT vznikla první česká akreditovaná zkušebna souladu střídačů

Brno, 16. dubna 2024 - Ústav elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FEKT VUT) ve spolupráci se Strojírenským zkušebním ústavem (SZÚ) představí novinku. Ve čtvrtek 18. dubna od 14:00 bude za přítomnosti zástupců státní správy, energetických a distribučních firem slavnostně otevřeno první tuzemské akreditované zkušební pracoviště pro ověření souladu střídačů s požadavky české elektrizační soustavy.

FEKT - UEEN Labina2024-42 800 vut laborator stridacu

Komerčně nabízená služba podpoří její spolehlivost a využijí ji zejména společnosti zabývající se výrobou fotovoltaických střídačů a jejich distribucí v ČR.

Akreditované zkušební pracoviště pro ověření souladu střídačů na FEKT VUT představuje první pracoviště svého druhu v České republice a navazuje na legislativní opatření u nás. Bude fungovat pro potřeby distributorů střídačů společností, které plánují své výrobky prodávat a instalovat v ČR a také pro instalační firmy.
„Po úspěšném absolvování zkoušek obdrží zástupci těchto společností a firem z akreditované laboratoře osvědčení o souladu střídače, které bude uznatelné napříč všemi českými provozovateli distribučních soustav,ׅ“ uvádí Antonín Heitl, manažer sekce Elektrická zařízení ze SZÚ.

Nová zkušebna bude ověřovat soulad střídačů s požadavky pravidel provozování distribučních soustav (PPDS) a připojovacích podmínek příslušných provozovatelů distribučních soustav (PDS) a to pouze pro provoz v ČR. Metodika, na základě které jsou zkoušky prováděny, je aktuálně akreditována pro střídače do výkonu 100 kW (v ČR zahrnující výrobní moduly kategorie A1 a A2) a je relevantní pro tyto komponenty: fotovoltaické síťové střídače, hybridní měniče ve výrobním režimu, měniče bateriových akumulačních systémů ve výrobním režimu, v jednofázovém, dvoufázovém nebo třífázovém provedení.

V českém prostředí v minulosti stačilo k ověření souladu střídačů čestné prohlášení, případně potvrzení dodavatele nebo výrobce střídače. Praxe však ukázala, že toto doložení nemusí být dostatečné a může ve svém důsledku ohrožovat spolehlivý a bezpečný chod elektrizační soustavy.

„Aktuálně musí provozovatel jakékoliv elektrárny, tedy i fotovoltaické, kterou plánuje v českém prostředí připojit do distribuční soustavy, prokázat, že výrobní zařízení je v souladu s PPDS, kde jsou implementovány požadavky z evropské legislativy, potažmo českých technických norem. Platí to i pro klíčové součásti zařízení výroben, kterými jsou například i fotovoltaické střídače, sloužící primárně k přeměně stejnosměrného elektrického proudu z fotovoltaických panelů na střídavý použitelný v elektrizační soustavě," vysvětluje Petr Mastný z Ústavu elektroenergetiky.

„Získat akreditaci pro nové zkušební pracoviště je náročný proces. Navíc střídače patří k velmi komplexním zařízením, které plní řadu funkcí a musí být na ně spolehnutí. To dokládá i skutečnost, že pro vystavení osvědčení je v závislosti na výkonu výrobny potřeba provést až 23 zkoušek. Proto jsme navázali spolupráci se SZÚ, který má dlouholeté zkušenosti s prováděním akreditovaných zkoušek v celé řadě oblastí. Jeho zástupci nabídli administrativní expertízu, kterou snadno aplikovali i pro oblast zkoušek souladu střídačů. FEKT VUT na druhé straně zodpovídá za samotný výkon zkoušek realizovaných kvalifikovaným personálem na unikátním vybavení zkušebny, které jsme dlouhodobě vyvíjeli na Ústavu elektroenergetiky," přibližuje detaily spolupráce vedoucí ústavu Petr Toman.

„Navázáním naší spolupráce s Ústavem elektroenergetiky na FEKT VUT se posouváme do dalšího segmentu služeb v oblasti zkoušení a certifikace energetických zařízení. Díky této vysoce specializované zkušebně rozšiřujeme naše služby pro zařízení z oblasti fotovoltaiky. V současnosti to jsou zkoušky a certifikace střídačů primárně určené pro fotovoltaické elektrárny, v budoucnosti to budou i další technická zařízení z této oblasti. Oblast fotovoltaiky se zařazuje k našim dalším segmentům jako je např. vodíková energetika, palivové články, biomasa a jaderná energetika. Dynamicky se přizpůsobujeme změnám v energetickém mixu, které současný svět přináší. Věřím, že budeme i nadále silným partnerem pro české a světové výrobce z oblasti energetických zařízení, tak jako jím jsme posledních více než 100 let,“ zmínil Tomáš Hruška, generální ředitel Strojírenského zkušebního ústavu, s.p.

Zdroj: VUT, foto: Jakub Rozboud


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...