VUT pokračuje ve spolupráci s tchajwanskými institucemi v oblasti polovodičů

Brno, 19. dubna 2024 – V úterý 16. dubna zavítala na Vysoké učení technické v Brně (VUT) delegace vedená Tuo-Hung Hou, generálním ředitelem Taiwan Semiconductor Research Institute (TSRI). Jednání se týkalo příležitostí v oblasti vzdělávání a rozvíjení polovodičové infrastruktury. Hosté se seznámili s univerzitními kapacitami a část jednání proběhla také v Technologickém parku Brno.

VUT RE Navsteva-Taiwan-Semiconductor-Research-Institute 2024-04-16 Konicek 030

Mezi VUT a Tunghai University, dalším účastníkem tchajwanské delegace, došlo k podpisu memoranda o spolupráci v oblastech vzdělávání, výzkumu a mobility studentů a pedagogů. Zástupci TSRI jednali na VUT v tomto roce již podruhé.

„Věřím, že jde o vynikající příležitost pro budování silného partnerství v oblasti vzdělávání talentů pro oblast polovodičů a designu čipů. Za tchajwanským polovodičovým úspěchem stojí špičkoví odborníci, které připravují tchajwanské univerzity a TSRI funguje jako jejich akcelerátor. Náš úspěch chceme sdílet, a proto jsme přijeli představit náš vzdělávací model pro oblast polovodičů a nabídnout další kroky pro jeho rozšíření i do střední Evropy,“ řekl v úvodu setkání Tuo-Hung Hou, generální ředitel TSRI.

„Další rozvoj českého polovodičového odvětví umožní jen dostatek vzdělaných lidí. Proto navazujeme spolupráci se silným partnerem, jakým je TSRI, který má propracovaný, přes 30 let fungující systém vzdělávání a podpory talentů v oblasti polovodičů. Současně vstupujeme do spolupráce s tchajwanskými univerzitami s cílem rozvinout příležitosti ke vzájemným stipendijním pobytům našich studentů na Tchaj-wanu i tamějších studentů u nás a umožnit i pedagogické a výzkumné stáže akademických pracovníků a výzkumníků s cílem posílit přenos znalostí a zejména podpořit rozvoj lidských zdrojů,“ představil důvody setkání Ladislav Janíček, rektor VUT.

TSRI – most mezi tchajwanskými univerzitami a průmyslem
„V současnosti máme velmi komplexní ekosystém, který podporuje celý polovodičový průmysl na Tchaj-wanu, a proto jsme úspěšní. Díky tomu máme ročně 2200 magisterských a doktorských absolventů a doufáme, že podobné podmínky a služby pomůžeme zavést i v Evropě,“ uvedl během své prezentace Jeng-Jung Shen, ředitel oddělení TSRI pro služby v zahraničí.

Vznik TSRI sahá až do roku 1988 a dnes je z něj špičková instituce, která je součástí NARLabs pod tchajwanským Ministerstvem vědy. Sídlí ve vědeckém parku Sin-ču, který je díky koncentraci hi-tech firem a technologií považován za obdobu Sillicon Valley. TSRI funguje jako most mezi tchajwanskými univerzitami a tchajwanským polovodičovým průmyslem. Z každého světa bere to nejlepší – špičkovým talentům nabízí k tréninku nejmodernější infrastrukturu a praktické zkušenosti průmyslu.

Přehled aktivit VUT v oblasti polovodičových technologií
„Polovodičové technologie jsou na naší univerzitě oblastí strategického významu. Je to především oblast navrhování čipů, kde se profilujeme. Pokrýváme však celý technologický řetězec od vývoje nanomateriálů pro polovodičové substráty – wafery pro čipy, přes vlastní navrhování čipů až po jejich programování. Pro oblast polovodičů máme špičkové výzkumné zázemí na Ústavu mikroelektroniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT. Zejména nanotechnologické laboratoře jsou pak na CEITEC VUT, které leží na české mapě tzv. velkých infrastruktur. Spolupracujeme s technologickými lídry jako jsou onsemi či Codasip a v oblasti aplikační pak s Thermo Fisher Scientific. Ve spolupráci s vybranými tchajwanskými institucemi připravujeme zahájení činnosti výzkumného centra pro pokročilý design čipů,“ připomněl rektor VUT a doplnil, že společnost Codasip je spin-off Fakulty informačních technologií VUT a s onsemi i Thermo Fisher Scientific pojí univerzitu dlouholeté těsné strategické partnerství a působí v nich významný počet jejích absolventů.

Během setkání proběhlo také představení Českého národního polovodičového klastru (CNSC), kterého je VUT zakládajícím členem. Jeho prezident Stanislav Černý seznámil tchajwanské hosty s misí a aktivitami klastru, formami spolupráce s evropskými a vládními institucemi a také s rozvojem národní polovodičové strategie.

Dalším příspěvkem pro rozvoj polovodičového ekosystému v ČR je budování Národního kompetenčního centra pro čipy a polovodiče s předpokládaným sídlem v Brně. „Kompetenční centra pro polovodiče a čipy představují jeden z pilířů tzv. Chips Act Evropské unie a mají být koordinačními centry podporujícími rozvoj polovodičového ekosystému. Mají propojovat technologické kapacity v oblasti polovodičů, podporovat rozvoj lidských zdrojů a transfer znalostí. Na přípravě centra, na nastavení funkcí a rolí centra v souladu s pravidly stanovenými Evropskou komisí spolupracují VUT společně s Českým vysokým učením technickým v Praze, společnostmi onsemi a Codasip, CNSC a Jihomoravským inovačním centrem (JIC). VUT je vedoucím partnerem konsorcia,“ sdělil rektor Janíček.
Polovodičové technologie také patří ke klíčovým tématům 125. výročí založení univerzity.

Zdroj a foto: VUT Brno


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...