Masarykova univerzita založila MUNI Ventures

Brno, 26. dubna 2024 - Masarykova univerzita otevírá novou kapitolu v propojení vědy a společnosti s cílem přinést vědecké objevy tam, kde mohou nejvíce pomoci – mezi lidi. Z těchto důvodů založila vlastní společnost MUNI Ventures, jejímž posláním je, aby se řada objevů, patentů a dalších unikátních vědeckých výsledků rychleji dostala do praxe.

muni-ventures zdroj muni

MUNI Ventures je novou dceřinou společností Masarykovy univerzity, která v ní drží 100% vlastnický podíl, zaměřenou na urychlení převodu vědeckých objevů, patentů a inovací do praktického využití. Dlouhodobá vize rektora Martina Bareše jejím založením nyní získává konkrétní podobu. „Masarykova univerzita je nejen vzdělávací institucí, ale také univerzitou zaměřenou na vědu a výzkum. Dlouhodobě zastávám názor, že smysluplná věda by měla přinášet praktické užitky zejména lidem. Proto jsem o založení MUNI Ventures usiloval, neboť prostřednictvím této společnosti můžeme zvýšit rychlost a efektivitu převodu inovací z laboratoří do praxe.“

Vznik společnosti MUNI Ventures, jež bude hospodařit s počátečním kapitálem 2 miliony korun, vkladem poskytnutým univerzitou z Fondu komercializace, dostala na starosti Monika Jandová, prorektorka Masarykovy univerzity pro personální politiku, celoživotní vzdělávání a udržitelnost. „MUNI Ventures by se měla stát živým mostem mezi akademickým světem a skutečnými tržními potřebami, mostem transformace vědeckého poznání na hmatatelné výsledky. Partnerem MUNI Ventures při vyhledávání zajímavých komercializačních projektů na MU zůstává Centrum pro transfer technologií MU, které má v této oblasti dvacetiletou praxi. Komerčně zajímavé projekty budou v konečné fázi převedeny na MUNI Ventures, jež proces komercializace univerzitního know-how efektivně dokončí,“ uvádí prorektorka Jandová.

Hospodaření a činnost MUNI Ventures bude plně v souladu s cíli univerzity. I proto se jednatelkou společnosti stala po pečlivém výběru Dagmar Vágnerová Linnertová z Katedry financí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Ze své funkce bude zodpovídat za obchodní vedení MUNI Ventures, které má přispět nejen k transformaci výzkumu na úspěšné komerční projekty, posilování univerzitní činnosti v oblasti inovací a spolupráci s průmyslem, ale může také jménem Masarykovy univerzity vstupovat do různých investičních fondů, komunikovat s investory a podporovat vznik univerzitních spin-offů.

„Chceme vytvořit prostředí, kde každý objev může najít svou cestu k veřejnosti. Takovým typickým příkladem může být vývoj nového léčiva. V současné době trvá velmi dlouho, než se objev z laboratoře dostane až k lidem. Tento proces je však možné urychlit. MUNI Ventures by v takovém případě zajišťovala prostředky a podporu pro jeho další vývoj a testování, aby se z vědeckého objevu stal reálný produkt zajímavý pro trh. Chceme, aby naše vědecká práce měla větší reálný dopad a představovala přínos pro společnost,“ uzavírá Dagmar Vágnerová Linnertová.

Zdroj a foto: MUNI


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...