Nová aliance elektrotechnických a IT fakult se dvěma zástupci z VUT má jasné cíle

Brno, 25. května 2024 – Šestnáctka českých a slovenských elektrotechnických a IT fakult založila ve středu 15. května Alianci pro elektrotechniku a informatiku (Aliance). V jejím čele stojí děkan Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (FEL ZČU) Zdeněk Peroutka. Podle nejnovějších statistických údajů chybí jen v Česku a na Slovensku více než 10 000 odborníků a odbornic v oblasti elektroinženýringu či informatiky.

aliance fekt vut

Jejich nedostatek už nyní paralyzuje a ohrožuje rozvoj strategického průmyslu. Nově založená Aliance pro elektrotechniku a informatiku proto bude hledat cesty, jak podpořit zájem uchazečů a uchazeček a tím zvýšit počet absolventů a absolventek v těchto společensky kritických profesích. Vysoké učení technické v Brně bude v Alianci zastupovat Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT VUT) a Fakulta informačních technologií (FIT VUT).

Zástupci VUT vnímají Alianci jako příležitost pro komunikaci a propagaci elektrotechnických a IT oborů. „Podpis Memoranda je logickým završením pravidelných setkávání děkanů elektrotechnických a IT fakult z České a Slovenské republiky. Děkani se jednohlasně shodli na potřebě volného sdružení, které umožní jednotnou prezentaci a propagaci elektrotechnických a IT oborů, s cílem zvýšit počet vysoce kvalifikovaných odborníků v tomto strategicky významném odvětví,“ uvedl Vladimír Aubrecht, děkan FEKT VUT.

„Nově vytvořené partnerství šestnácti elektrotechnických a informačních fakult z České republiky a Slovenska si klade za cíl přitáhnout pozornost studentů středních škol k oborům elektroinženýrství a informatiky a koordinovat klíčové výzkumné iniciativy. Snahou Aliance bude také navazovat spolupráci s průmyslem a důležitými průmyslovými svazy se zřetelem na přenos nejnovějších technologií a vznik nových pracovních příležitostí,“ připomněl některé další cíle Aliance Petr Hanáček, děkan FIT VUT.

„Jsme si vědomi, že společným a jednotným postupem v oblasti propagace a popularizace technického vzdělávání lze efektivně cílit na zvýšení zájmu středoškolských studujících o technické obory, což je zásadní pro zajištění budoucí generace odborníků a odbornic potřebných pro průmyslový sektor a národní hospodářství,“ řekl zvolený prezident Aliance a děkan FEL ZČU Zdeněk Peroutka a navázal: „Aliance sdružuje a umožňuje společně využívat unikátní zdroje a technologie, kterými členové Aliance disponují. Podpisem memoranda jasně deklarujeme naši snahu o spolupráci, jednotné vystupování a systematické směřování k evropskému leadershipu, a to jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak i v oblasti vzdělávání.“ Součástí Aliance je i Fakulta aplikovaných věd ZČU, na které se také bude konat příští setkání.

Aliance tak chce být svými kompetencemi a moderním vybavením jednotlivých fakult motivátorem pro příchod nových investorů do střední Evropy. Ti přispějí k transferu špičkových technologií (např. polovodičové čipy) a vytvoření nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst. „Podpisem memoranda jasně deklarujeme naši snahu o spolupráci, jednotné vystupování,“ doplnil prezident Aliance.

Viceprezidentem Aliance byl zvolen děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislavě Vladimír Kutiš. „Súčasná doba je charakterizovaná veľkou dynamikou zmien a zavádzaním nových technológii a inovácií v technických oblastiach, špeciálne v informatike a kybernetike spolu s presahom do elektrotechniky. Technické univerzity a fakulty, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií v týchto oblastiach, intenzívne vnímajú požiadavky priemyselných partnerov pri výchove novej generácie odborníkov. Práve založenie Aliancie pre elektrotechniku a informatiku má byť platforma, ktorá bude zastupovať univerzitný sektor pri komunikácii s partnermi z priemyslu, príslušnými ministerstvami na Slovensku a v Českej republike, ako aj so strednými školami,“ uzavřel děkan Vladimír Kutiš.

Zdroj a foto: VUT


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...