Slavnostní losování zakončilo druhou výzvu projektu inovačních voucherů

Celkem 55 firem z celé České republiky si v Brně mezi sebe rozdělilo dotaci v hodnotě 7,2 milionu korun v rámci projektu inovačních voucherů financovaného městem Brnem a organizovaného Jihomoravským inovačním centrem. Firmy mohly žádat o dotaci do výše 150 tisíc korun na nákup znalostí od čtyř brněnských vysokých škol a participujících ústavů Akademie věd ČR. Získaná znalost má být pro ně nová a měla by usnadnit inovaci jejich produktu, procesu nebo služby.
O inovační voucher požádalo celkem 136 firem z celé České Republiky, 27 z nich vyřadila odborná komise z důvodu nesplnění všech požadovaných kritérií. Do slosování tedy postoupilo 109 žádostí. Nejvíce podpořených zakázek, hned 33, bude realizováno na Vysokém učení technickém v Brně. Deset voucherů putuje na Masarykovu univerzitu, devět na Mendelovu univerzitu a jeden na Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno. Dostalo se i na dvě žádosti o spolupráci s Ústavem přístrojové techniky Akademie věd ČR.
Stejně jako vloni byly nejčastěji zastoupeny firmy z oborů strojírenství, stavebnictví a informačních a komunikačních technologií. Celkem 36 vylosovaných podniká v Jihomoravském kraji, z toho 26 přímo v Brně, 19 firem sídlí mimo jižní Moravu, sedm z nich je z Prahy. Čtyři společnosti pocházejí z líhně brněnských technologických inkubátorů JIC.

vouch.gif

Většina (37) příjemců je z řad malých podniků do padesáti zaměstnanců, deset firem patří ke středním podnikům do 250 zaměstnanců. Mezi vylosovanými se letos objevilo osm velkých společností jako například Microsoft, Honeywell nebo Zetor Tractors. Inovační vouchery tak cílí i na upevnění vazeb velkých nadnárodních korporací v rámci lokální ekonomiky. Podpořené projekty se budou realizovat v období červenec 2010 až červen 2011.
Firmy, které mají zájem spolupracovat se zahraničním poskytovatelem znalostí, se mohou od 1. července přihlásit o tzv. Centrope_TT voucher. Jde o podporu mezinárodní spolupráce firem a vědeckovýzkumných institucí v rámci regionu Centrope, který tvoří osm příhraničních regionů České republiky, Rakouska, Slovenska a Maďarska. Jihomoravské podniky tak budou moci nakoupit potřebné znalosti například ve Vídni, Bratislavě nebo Györu. Pro zahraniční firmy budou naopak lákavým partnerem brněnské výzkumné instituce. Pro celý region Centrope je k dispozici padesát voucherů, jihomoravští podnikatelé získají deset z nich v celkové hodnotě padesát tisíc eur.
Více informací na www.centrope-tt.info.

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...