Brno má šanci získat unikátní centrum pro lékařské vzdělávání

Díky dlouholeté spolupráci Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně s prestižní americkou Mayo Clinic má Česká republika šanci jako první v Evropské unii vybudovat unikátní centrum pro multidisciplinární simulační vzdělávání v oblasti lékařství. Brno by se stalo centrem nejmodernější lékařské výuky v rámci sítě, která po vzoru již existujícího centra v Mayo Clinic vznikne na všech kontinentech.

Lékařské vzdělávací centrum Brno

Spolupráce s Mayo Clinic

Plán na vybudování multidisciplinárního simulačního centra pro vzdělávání lékařského a zdravotnického personálu po vzoru centra, fungujícího již od roku 2006 v rámci americké Mayo Clinic, představili zástupci ministerstva zdravotnictví, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mayo Clinic a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity koncem února v rámci návštěvy z Mayo Clinic na ministerstvu zdravotnictví. Mayo Clinic plánuje umožnit limitovanému počtu partnerských institucí vybudovat podobná centra v rámci projektu Global Networking in Advanced Medical Education. Na každém světadílu by měla vzniknout maximálně dvě taková centra.
„Mayo Clinic je nejen největším centrem klinické medicíny a lékařského výzkumu na světě, ale také synonymem pro nejvyšší kvalitu v oblasti celoživotního lékařského vzdělávání,“ vysvětluje Ing. Petr Koška, MBA, ředitel FN u sv. Anny v Brně. „Svoje simulační centrum Mayo Clinic připravovala více než pět let za spolupráce s předními světovými odborníky. Naši lékaři měli možnost si centrum prohlédnout a vyzkoušet v rámci krátkodobých a dlouhodobých stáží v Mayo Clinic. Od roku 2002 jich na dlouhodobých stážích v Mayo Clinic byly téměř čtyři desítky.“

Možnosti simulačního centra

Simulační centrum přináší zásadní kvalitativní změnu do vzdělávání lékařského a zdravotnického personálu. Umožňuje například velmi realistický nácvik řešení prakticky jakékoliv situace, která může nastat na operačních sálech, jednotkách intenzivní péče, koronárních jednotkách či standardních odděleních nebo při ambulatní péči. S použitím nejmodernějších informačních a vizualizačních technologií včetně robotických pacientů lze simulovat nejen prakticky jakoukoliv z klinických situací, jako například život ohrožující srdeční arytmii či předávkování pacienta léky, ale třeba i zvládnutí požáru na operačním sále v průběhu komplikované operace.
Dále centrum umožňuje kvalifikovanou výuku nových diagnostických a léčebných metod, technik a postupů, například mozkové endoskopie, a tím má zásadní význam pro bezpečné zavádění nových metod do klinické praxe. Simulační centrum umožňuje také kvalifikovanou výuku komunikace s pacientem, například možnost nacvičit si sdělení diagnózy rakoviny pacientovi a jeho rodině. Výuka správné komunikace na Mayo Clinic totiž představuje jednu z nejdůležitějších oblastí lékařského vzdělávání.
„Multidisciplinární simulační centrum Mayo Clinic se v mnohém podobá simulačním centrům používaným pro výcvik pilotů, ale umožňuje simulaci více situací,“ vysvětluje doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D., náměstek ředitele pro ICRC. „Může sloužit pro výuku lékařů, mediků a sester, ale i celých zdravotnických týmů a umožňuje pokrýt prakticky celé spektrum medicíny, od nácviku odebrání anamnézy po výuku náročných operačních postupů. Výrazně se tak zvyšuje bezpečnost a účinnost léčby pacientů a současně se urychluje bezpečné zavádění nejmodernějších metod do klinické praxe. Simulační centrum rovněž umožňuje výrazně urychlit přenos posledních výsledků výzkumu a jejich bezpečné zavedení do klinické praxe. Pro výuku v simulačním centru Mayo Clinic již vyvinula více než sto vzdělávacích programů. Jiná simulační centra v USA a Evropě se většinou specializují na výuku jednoho až dvou oborů. Žádné jiné centrum nenabízí tak pokročilé a progresívní formy výuky jako celku. Svojí interaktivností a možností celoživotního vzdělávání výuka v simulačním centrum Mayo Clinic představuje naplnění vizí učitele národů Jana Amose Komenského,“ dodává Tomáš Kára.

Vybudování centra v Brně

Zástupci vedení FN u sv. Anny v Brně již více než rok intenzívně pracují na tom, aby v rámci spolupráce s Mayo Clinic bylo možné první ze sesterských simulačních center vybudovat v České republice. Mayo Clinic vysoce oceňuje dosavadní spolupráci právě s touto brněnskou nemocnicí v oblasti lékařského výzkumu a vývoje nových technologií, která vedla mimo jiné ke společnému americkému patentu a třem dalším společným patentovým aplikacím. Proto vedení Mayo Clinic rozhodlo, že Česká republika dostane v konkurenci ostatních zemí a institucí přednost na získání licence pro vybudování multidisciplinárního simulačního centra. To by se stalo prvním školicím centrem v rámci sítě Global Networking in Advanced Medical Education pro oblast Evropské unie. „Již od listopadu 2006 probíhají přípravná jednání a jiné aktivity k tomu, abychom takové centrum mohli v Brně vybudovat,“ uzavírá Ing. Petr Koška, MBA, ředitel FN u sv. Anny. „Centrum s pracovním názvem Mezinárodní centrum pokročilého lékařského vzdělávání Brno by bylo vybudováno v letech 2011–2013 s použitím prostředků Strukturálních fondů Evropské unie. Celkové náklady odhadujeme na zhruba 700 mil. Kč.“


Zdroj: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...