The Campus spojuje výzkum a vývoj s obchodem

Projekt The Campus se stal základem nové brněnské městské čtvrti a vytváří svébytnou komunitu propojenou sítí pracovních i společenských vztahů. Toto společenství využívá přínosu synergického spojení výzkumu a vývoje s obchodními aktivitami.

The Campus bezprostředně sousedí s Fakultní nemocnicí Brno a s komplexem nových budov Masarykovy univerzity. Je vzdálen pouhých několik minut od centra města i od BVV – největšího veletržního areálu České republiky. Rozkládá se nad malebným údolím řeky Svratky a poskytuje krásný výhled na hrad Špilberk. Přístup do něj je zajištěn po nově vybudovaných komunikacích vedoucích z velkého městského okruhu a dále několika příjezdy z ulice Jihlavská, která je hlavní východojižní spojkou města. Velký městský okruh se napojuje na dálnici D1, která tvoří obchodní páteř České republiky, dálnici D2 do Bratislavy, rychlostní komunikaci R52 do Vídně i na komunikaci směřující k mezinárodnímu letišti Brno-Tuřany. V těsné blízkosti areálu je také konečná zastávka autobusů a trolejbusů městské hromadné dopravy, které lokalitě zajišťují bezproblémové spojení s ostatními částmi města. K dispozici jsou i rozsáhlé parkovací prostory uvnitř a v okolí nákupního centra Campus Square. The Campus je skvěle dostupný jak pro místní obyvatele, kteří v něm najdou pracovní uplatnění, tak pro mezinárodní obchodníky využívající vynikajícího železničního i leteckého spojení do Brna. Z hlediska budoucího rozvoje je Brno bezesporu jedním z nejlépe situovaných evropských měst.

The Campus je svébytná komunita, která staví a rozvíjí se na principech inovace a spolupráce. Je unikátní tím, že na rozdíl od izolovaných developerských projektů je organicky propojená se svým nejbližším okolím, takže je přínosem nejen pro své obyvatele, ale i pro celé město. The Campus je tvořen těmito hlavními zónami: Campus Science Park, Campus Square, Masarykova univerzita a Fakultní nemocnice Brno.

Campus Science Park

Campus Science Park nabízí flexibilní kancelářské prostory třídy A s užitnou plochou od 500 do 50 000 m2. Kancelářské budovy jsou koncipovány tak, aby umožnily provozování všech typů obchodních aktivit včetně výzkumných a vývojových laboratoří, školicích středisek, drobných servisních provozů, technologických center a center pro výzkum a vývoj v oblasti IT. Mezi první nájemce Campus Science Park patří společnost AT&T a hi-tech společnost Národní Tkáňové Centrum zabývající se produkcí moderních terapeutických aplikací v medicíně, která v  Campus Science Park buduje světově unikátní multioborové centrum.

Zdejší nájemci mají k dispozici flexibilní budovy ve špičkovém standardu, které umožňují všechny typy aktivit v oblasti hi-tech výzkumu a vývoje. Jednotlivé budovy mohou být izolované, nebo vzájemně propojené. Takové uspořádání vyhoví jak nárokům menších nájemců, tak potřebám těch, kdo uvažují o expanzi.

Všechny budovy mají zabezpečené vstupní haly, do nichž se vchází z parkově upraveného společného prostoru. Flexibilita podlaží v jednotlivých budovách umožňuje, aby si nájemci vybrali standardní nebo speciální uspořádání podlahové plochy, což dále rozšiřuje škálu možných obchodních a vývojových aktivit.

Na speciálních podlahových plochách mohou vzniknout flexibilní modulárně řešené prostory s vysokou úrovní servisního zajištění, s vyčleněnými jednoúčelovými stoupacími kabely a zónami určenými pro specializované systémy. Mohou být izolované, nebo propojené s administrativním zázemím. Tyto prostory budou mít až 7 m světlé výšky a maximální zatížení zvýšené na 10 kN. Projekt je navržen tak, aby vyhověl potřebám specializovaných laboratoří, datových a servisních center, výzkumných pracovišť a showroomů.

Nájemci se mohou rozhodnout, jaký prostor potřebují, a vybrat si cokoliv, od poloviny křídla jednoho podlaží až po celou budovu, případně propojení několika budov. Přístup do jednotlivých prostorů ve vyšších podlažích je zajištěn bezpečnými výtahy.

Campus Square

Obchodní centrum Campus Square nabízí 20 000 m2 ploch určených pro maloobchod a služby. Mezi největší nájemce patří hypermarket Tesco, Hervis, Marks & Spencer, Charles Vögele a mnoho dalších. Campus Square je maloobchodní nákupní centrum s obchody přístupnými přímo z ulice, které je snadno dostupným a příjemným místem nákupů pro více než 200 tisíc okolních obyvatel, studentů i pracovníků komplexu The Campus. Jeho přirozenou základnou je hypermarket Tesco, jehož nabídku doplňuje celá řada obchodů nabízejících různé typy občerstvení, služeb, sportovních potřeb, doplňků, módy a obuvi, nábytku i potřeb pro domácnost. V Campus Square je také zázemí pro studenty Masarykovy univerzity v podobě studentské menzy. Nově vybudovaný sjezd z velkého městského okruhu zajišťuje snadný přístup k obchodům i jejich optimální viditelnost. Nechybí ani rozsáhlé možnosti parkování na ulici přímo před obchody, které doplňuje kryté parkoviště ve spodním podlaží. Od univerzity, nemocnice nebo konečné zastávky městské hromadné dopravy se zákazníci do Campus Square dostanou po lávce pro pěší nebo příjezdovou komunikací spojující ulici Netroufalky s komplexem The Campus. Ulice Netroufalky také nabízí další možnosti k parkování i přístup do obchodních jednotek ve spodním podlaží.

Masarykova univerzita

Výstavba nových budov Masarykovy univerzity poskytne zázemí rozšířeným společenskovědním, lékařským a tělovýchovným fakultám. Existující dvaašedesátitisícová akademická komunita Brna se tak rozšíří o dalších zhruba pět tisíc studentů. V rámci lokality se nachází i sportovní zařízení a v budoucnu studentské koleje, které dále posílí atmosféru univerzitního kampusu a významně napomohou tomu, že se The Campus stane přirozeným centrem okolního společenského života.

Fakultní nemocnice Brno

Skutečnost, že se v oblasti nachází fakultní nemocnice, která provozuje mimo jiné Pracoviště medicíny dospělého věku, podtrhuje význam této lokality na poli výzkumu a vývoje v biotechnologiích, lékařství a humanitních vědních oborech. Fakultní nemocnice Brno je také největším výukovým střediskem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Díky tomu do této oblasti denně přijíždějí tisíce „nadaných mozků“, stávajících i budoucích špičkových odborníků ve svém oboru. Nemocnice disponuje jedněmi z nejlépe vybavených výzkumných laboratoří v České republice. Nové budovy univerzity spolu s Campus Science Parkem poskytují vynikající možnosti pro biotechnologický výzkum a spolupráci na vědecké i komerční úrovni.

AIG/LINCOLN

Společnost AIG/LINCOLN byla založena v roce 1997 jako projekt strategického partnerství mezi společností AIG Global Real Estate Investment Corporation, New York (dceřinou společností AIG – American International Group, New York) a společností Lincoln Property Company se sídlem v Dallasu. Díky síti regionálních zastoupení může AIG/Lincoln poskytovat také inovativní přeshraniční řešení. Za úzké spolupráce se svými klienty je schopna poskytnout komplexní řešení podporující jejich investiční strategie v Evropě.

AIG/Lincoln realizovala v celé Evropě řadu projektů, které obdržely nejrůznější ocenění, včetně specializovaných business parků a korporátních sídel s kancelářskými prostory třídy A. Realizovala také logistické a průmyslové parky, technologická centra a městská obchodní centra. Mezi projekty v České republice patří i pražský projekt The Park – jedno z předních městských hi-tech business center ve střední a východní Evropě. Optimální místo pro své sídlo v něm našly mimo jiné společnosti Sony, DHL, IBM, Honeywell, CA, Sun nebo Accenture.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...