Investice do firem se vyplatí

Pokud patříte mezi ty, kterým se podaří každý měsíc ušetřit nějakou tu korunu a nechcete, aby tyhle peníze ležely ladem, začnete přemýšlet, jak je nejlépe zhodnotit. Možností je mnoho, a nejen pro ty, kdo mají k dispozici velké částky.

DRFG 01 PR

Zapomeňte na kávu, zlato nebo zahraniční akciové trhy. Spolehlivě funguje investiční filozofie zdravého selského rozumu neboli „bioinvestování". Zastáncem tohoto investování na lokální úrovni s velmi dobrou znalostí toho, jak dotyčné aktivum funguje, je investiční skupina DRFG, kterou ovládá brněnský finančník David Rusňák. S jeho předním analytikem a finančním stratégem Ondřejem Zárubou jsme hovořili o úspěšnosti investování do lokálních podniků.

Ve finančních kruzích jsou populární forexové investice nebo komodity. Proč dáváte přednost takzvanému „bioinvestování"?

Ve finančních kruzích je populární každou chvilku něco jiného, takže to nelze brát úplně vážně. Bioinvestováním nazývám situaci, která vám umožňuje vidět na konec řetězce, kde končí vámi investované peníze. Kratší řetězec vám umožní vidět detailně každý článek, máte nižší náklady a lépe si ohlídáte jako investor, aby vše běželo tak, jak má. Když budete investovat skrze fond, který bude investovat do dalších dvaceti fondů, kde každý jeden z nich bude mít padesát akciových pozic v různých zemích po celém světě, tak pravděpodobnost úspěšné investice má charakter skutečně náhodné procházky.

Doporučujete tedy zaměřit se na české prostředí a lokální firmy?

Jednoznačně. Řídíme se něčím, co jsme si zde nazvali „Comsense Investment philosophy", tedy investování dle zdravého selského rozumu. Dokážeme vyhodnotit lokální geopolitická rizika, známe uvažování lokálních spotřebitelů, známe lokální hráče v oblasti průmyslu i služeb a jsme přesvědčeni, že umíme vyhodnotit, jaké investiční příležitosti v českém prostředí jsou zajímavé. Kdyby však za námi přišel někdo s investiční příležitostí na druhém konci světa, tak ho zdvořile odmítneme, protože nejsme schopní posoudit kvalitu takové investice.

DRFG 02PR

„Uvědomujeme si, že mnozí klienti k nám vkládají významnou
část svých úspor. Proto cítíme velký závazek vůči důvěře,
kterou nám tímto dávají.“

Co se děje na kapitálových trzích v USA či v BRIC zóně, vás tedy příliš nezajímá?

Otevřeně přiznáváme, že se na těchto trzích jako kvalifikovaný investor nepohybujeme. Zjednodušené pohledy skrze několik málo finančních ukazatelů nepovažujeme za profesionální vyhodnocení investiční příležitosti.

Ani v českém prostředí, které je nám známé a blízké, však nelze s jistotou předpovídat úspěšnost investice.

Je pro nás naprosto klíčové, abychom mohli výkonnost našich investic ovlivnit. Každá firma, do které investujeme, má svůj byznys plán, na kterém jsme se s managementem firmy dohodli a který je pro něj závazný. A v případě, že se realita podnikání firmy zásadně odlišuje od plánu, projevujeme svou aktivní roli.

Jaké máte možnosti pro ovlivnění efektivity investice v rámci firem?

Možností je několik. Tou krajní možností je naši investici exitovat. To znamená odprodat za předpokladu, že na trhu prodejná je. Můžeme se dohodnout s managementem na restrukturalizačních opatřeních, anebo můžeme management vyměnit. S tím souvisí dosti podstatná věc. Musíme mít silná práva vlastníka či věřitele, která nám takový vliv na investici dají. Je pro nás nepředstavitelné, abychom významnější investici alokovali do společnosti, kde bychom měli nevýznamný minoritní podíl a kde nespatřujeme synergické efekty pro naše další podnikání. Proto se vyhýbáme strategickým investicím v segmentu veřejně obchodovatelných akciích.

Jste schopni investovat v rozsahu České republiky do jakéhokoliv odvětví?

Kromě toho, že se vymezujeme regionálně, tak se také snažíme alokovat peníze do odvětví, ve kterých máme dostatečné zkušenosti a kvalifikaci. Určitě bychom v tuto chvíli například odmítli příležitost investovat peníze do vývoje nového léku. Důvod je prostý. Nemáme pro tyto oblasti kvalifikované odborníky a určitě bychom se zásadním způsobem mohli zmýlit. Snažíme se držet oblastí, kterým rozumíme.

DRFG-logo


  • česká investiční společnost
  • spravuje aktiva v řádech stovek milionů korun
  • na stránce aktiv i pasiv pracuje s českou korunou
  • zakládá vlastní společnosti, nakupuje obchodní podíly v dobře prosperujících, ale i podhodnocených firmách
  • soustřeďuje se především na private equity investice na území ČR
  • požadavek na zhodnocení investice private equity příležitostí je aktuálně na úrovni 25 % ročně (IRR)

www.drfg.cz

Vypadá to, že k investicím přistupujete extrémně zodpovědně. Investiční společnosti se většinou zaštiťují spíše nutnou mírou rizika?

Samozřejmě, riziko je tu vždy u jakéhokoliv podnikání, do kterého se člověk pustí. My si ale uvědomujeme, že mnozí klienti k nám vkládají významnou část svých úspor. Proto cítíme velký závazek vůči důvěře, kterou nám tímto dávají, a my vynakládáme maximální úsilí, abychom se stali tou nejspolehlivější institucí, pro kterou se mohli rozhodnout.

V jakých oblastech nyní převážně investujete?

V tuto chvíli investujeme například do multioborového pracovního uplatnění studentů, informačních databází, vývoje softwaru na zakázku, dopravy, finančnictví, consultingu a zakázkové výroby obleků a výroby vlnité lepenky.

Finanční skupina DRFG aktuálně zahrnuje jedenáct firem. Jakým způsobem získáváte investiční kapitál pro další rozšiřování?

Prostředky skupiny DRFG pochází z několika zdrojů. V první řadě využíváme výnosy z našich současných podnikatelských aktivit. Dalším zdrojem jsou prostředky z emise dluhopisů dceřinné společnosti 2CC, které můžeme případně dále ředit bankovními úvěry.

V čem je finanční skupina DRFG odlišná oproti jiným investičním skupinám?

Jsme velice silní v obchodu a finančnictví. Právě finanční obchodníci tvoří páteř našich aktivit. Ale nejenom oni. Obecně klademe obrovský důraz na networking, synergie obchodních aktivit a profesionální práci všech našich obchodníků napříč aktivitami naší skupiny. A možná právě proto nás velmi baví být aktivní v oblastech, kde „šijeme zákazníkovi službu či produkt na míru". Ať už jsou to investice, software nebo třeba oblek. Myslím, že v tom jsme v českém prostředí velmi jedineční.

Z pohledu investora jsme unikátní především v tom, že vyplácíme zúročení dluhopisů každý měsíc. Když přihlédneme k době splatnosti našich dluhopisů a výši kupónu, který vyplácíme, tak mohu s klidným svědomím říct, že na počátku roku 2014 nenajdeme v ČR výnosnější korporátní dluhopisy.

-PR-


Související články: