Příchod francouzské armády do Brna

Francouzská armáda císaře Napoleona na svém tažení proti ustupujícím rakouským a ruským vojskům vstoupila do Brna 19. 11. 1805 v odpoledních hodinách. První jednotky s generálem Parisem se objevily kolem půl třetí odpoledne. Městská deputace v čele s biskupem hrabětem Schrattenbachem, hr. Johannem Taaffem a purkmistrem Czikanem pak vyjela vstříc generálu Muratovi ke kostelu sv. Václava na Starém Brně. Kolem osmnácté hodiny se Murat ubytoval v Dobbelsteinově paláci na Velkém náměstí, generalita obsadila některé další panské paláce, vojsko se ubytovalo v měšťanských domech a klášterech.

www.encyklopedie.brna.cz

   

Návštěva polské královny Marie Kazimiry v Brně

Polská královna Marie Kazimira se vydala dva roky po smrti svého manžela Jana III. Sobieského na pouť do Říma. Početný královský průvod (305 osob a 400 koní) dorazil přes Kroměříž a Rousínov do Brna ve čtvrtek 19.11.1696, kde se zdržel ještě další dva dny. Královnu Marii Kazimiru přivítal z příkazu císaře Leopolda I. moravský zemský hejtman hrabě František Karel Kolowrat-Libštejnský. Královna i její doprovod byli ubytováni v předních brněnských domech (Ugartův dům na Radnické ulici, Valdštejnův dům na Rybném trhu, dům velehradských prelátů, dům žďárských prelátů na Zelném trhu). V sobotu dne 21. 11. 1696 opustila královna Brno a pokračovala směrem na Pohořelice a Znojmo ve své cestě do Říma.

www.encyklopedie.brna.cz

   

Otevření prvního brněnského velodromu

První brněnský velodrom určený k jízdě na bicyklu byl otevřen 11. 11. 1898 v Nové ulici č. 69. Pro zájemce bylo k dispozici deset „školních“ kol a osm učitelů jízdy, otevřeno bylo od 8 do 21 hodin. Jízdárna byla vytápěna a elektricky osvětlena.

www-encyklopedie.brna.cz
   

Návštěva Matky Terezy v Brně

Na pozvání kardinála Tomáška navštívila 10. 11. 1984 Matka Tereza město Brno včetně farnosti sv. Jakuba. V kostele Nanebevzetí Panny Marie u Jezuitů pronesla projev. V roce 1990 přicestovala do naší země podruhé na pozvání prezidenta Václava Havla. V roce 1992 navštívila Bratislavu.

www-encyklopedie.brna.cz
   

Narození prvního dítěte „ze zkumavky“

Výsledkem dlouhodobé spolupráce v oblasti biologie lidské reprodukce mezi Katedrou histologie a embryologie brněnské LF MU, I. katedrou gynekologie a porodnictví a I. a II. ženskou klinikou bylo 4. 11. 1982 narození prvního dítěte „ze zkumavky“, které vyvolalo zájem i v zahraničí. Brněnská metoda se rozšířila po celém světě jako jedna z metod asistované reprodukce. Za originální metodu asistované reprodukce byl prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc., v roce 1998 v San Franciscu oceněn Světovou organizací pro léčbu neplodnosti a byl uveden jako jedna z dvanácti nejvýznamnějších světových osobností oboru.

www.encyklopedie.brna.cz

   

Slavnostní otevření české Vysoké školy technické v Brně

4. 11. 1899 proběhlo slavnostní otevření české Vysoké školy technické v Brně. V jedenáct hodin dopoledne se konalo slavnostní zahájení přednášek v provizorních prostorách v budově spolku Vesna a večer následoval slavnostní banket, který pořádal Čtenářský spolek a Spolek českých techniků v Markrabství moravském ve velkém sále Besedního domu.

www.encyklopedie.brna.cz

   

Slavnostní otevření sociálních ústavů města Brna

28. 10. 1934 byly v Brně-Bohunicích slavnostně otevřeny Sociální ústavy města Brna. Z původně velkorysého projektu chorobince a starobince, který musel být v důsledku hospodářské krize redukován, se podle projektu architekta Oskara Pořísky realizovaly pouze dva pavilony Sociálních ústavů města Brna zajišťující péči o staré a nemocné a mnohdy i nemajetné občany města Brna. V roce 1935 byl přistavěn a slavnostně otevřen další pavilon. Za druhé světové války sloužily pavilony Sociálních ústavů jako vojenský záložní lazaret. Činnost byla obnovena v dubnu 1945, k 1. lednu 1949 byly Sociální ústavy města Brna přejmenovány na Léčebnu pro choroby stáří, postupně byly přeměněny na kliniku infekčních chorob.

www.encyklopedie.brna.cz
   

Položení základního kamene k pomníku T. G. Masaryka

27. 10. 1946 byl položen základní kámen k pomníku T. G. Masaryka. Slavnostního položení kamene v parčíku na místě zbořeného Německého domu na náměstí Rudé armády v předvečer státního svátku se zúčastnili kromě dalších oficiálních hostů v čele s náměstkem předsedy vlády Petrem Zenklem také příslušníci Masarykovy rodiny – dcera Alice a vnučky Anna a Herberta. Hlavní projev přednesl předseda Národního výboru města Brna Josef Podsedník.
Základní kámen k pomníku T. G. Masaryka měl být slavnostně položen již 28. října 1938 ke dvacátému výročí vzniku republiky, slavnost však zmařily mnichovské události a následný vývoj. Vítězný návrh architekta J. Fragnera a ak. sochaře V. Makovského vzešel z výtvarné soutěže vypsané městem 28. června 1937. K realizaci pomníku však nedošlo. Základní kámen se po nastolení komunistického režimu stal místem vyjádření symbolického odporu k režimu a perzekuce těch, kteří pokládáním květin tento svůj postoj vyjadřovali. V polovině 50. let 20. století byl proto kámen odstraněn a zničen.

www.encyklopedie.brna.cz
   

Založení prvního českého sportovního klubu ČAC Hellas v Brně

13. 10. 1897 schválilo c. k. místodržitelství stanovy spolku „Český athletic club Hellas Brno“ – prvního českého sportovního klubu v Brně. Členem klubu (od r. 1899) a prvním vynikajícím sportovcem mezinárodní úrovně se stal legendární zápasník, vzpěrač a vrhač Gustav Frištenský. Klub se podle stanov měl věnovat „pěstování sportu athletického, tj. běh, chůze, skoky, zdvihání břemen, zápas řecko-římský, vrhání, ...“ i dalším sportovním disciplínám, včetně míčových her, cyklistiky, bruslení atd. Věnoval se však převážně atletice. Tento klub také pořádal první atletické závody v Brně.

www.encyklopedie.brna.cz

   

Strana 31 z 34

5G

Proč je 5G budoucností smartphonů

Jsme na vrcholu nové éry bezdrátových technologií. Nová generace celulárních sítí, známá jako 5G, slibuje zásadní upgrade oproti současným 4G LTE sítím. Díky maximální rychlosti až 10 gigabitů za sekundu bude 5G výrazně rychlejší než nejrychlejší domácí širokopásmové připojení. Ale rychlost je jen jedním ze způsobů, jak 5G změní smartphony. Zde je šest výhod 5G, o kterých by měl vědět každý uživatel smartph...